Julkaisut

ESG Guide for Boards and Management

ESG Guide for Boards and Management

In recent years, the concept of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors has gained significant traction across industries worldwide. With sustainability becoming a critical concern…

Lue lisää

Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä

Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä

Kirja paneutuu yksityiskohtaisesti hallituksen ja johdon yhteistyön dynamiikkaan, ja erityisesti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhteen ratkaisevan tärkeään rooliin laadukkaan yhteistyön mahdollistajana ja edistäjänä. Kirjoittaja: Satu Koskinen (2020)

Lue lisää

Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

Onko tarkastusvaliokunnan agenda jo liian täysi? Miten sääntely on vaikuttanut tarkastusvaliokuntatyön kehittymiseen? Miten hallitus toimii, kun tarkastusvaliokuntaa ei valita? Mihin suuntaan tarkastusvaliokunta on kehittymässä?  

Lue lisää

Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas

Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas

Menestyminen digitalisoituvassa maailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia. Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas esittää kymmenen hyvää kysymystä digitalisaatiosta hallitukselle ja johdolle. Boardmanin Digifoorumissa kartoitetaan…

Lue lisää

HPJ ja TJ välinen suhde

HPJ ja TJ välinen suhde

Väitöskirja johtajuudesta toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhteessa. Tutkimuksessa selvitettiin mm. toimitusjohtajan ja puheenjohtajan kahdenvälisiä käytäntöjä ja luottamuksen kehittymistä. Boardman-partneri Satu Koskinen (KTT, HHJ) 2019

Lue lisää

Corporate Governance -manuaali

Corporate Governance -manuaali

Tämän manuaalin tarkoituksena on tuoda työkaluja ja hyväksi koettuja käytäntöjä hallituksille, jotka ovat järjestäytymässä ja samalla organisoimassa omaa ja yrityksensä toimintaa. Kirjoittajat: Tom von Weymarn ja Antti Hannula (2016)

Lue lisää

Omistajuus ja yrityskasvu

Omistajuus ja yrityskasvu

Tutkimus omistajuuteen ja sen kehittämiseen liittyvistä haasteista ja edellytyksistä. Tutkimus osoitti useita mielenkiintoisia asioita, joihin yritysten omistajien, hallituksen ja johdon muodostaman päätöksentekoketjun on syytä perehtyä. Kirjoittaja: Esa Matikainen (2012)

Lue lisää

Maailmalle!

Maailmalle!

Kasvuyrityksissä on kuitenkin ammottava kuilu omistajien tahtotilan ja yrityksen johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien välillä. Boardman 2020 selvitti tutkimuksessaan kasvuyritysten näkemyksiä kansainvälistymisen edellytyksistä ja haasteista. Kirjoittaja: Esa Matikainen (2008)

Lue lisää

Johtaminen digimaailmassa

Johtaminen digimaailmassa

Menestyminen digimaailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia. Yhtenä Boardman-osaamisverkoston kehittämishankkeena kokosimme Harri Koposen johdolla asiantuntijoista, yritysjohtajista ja yrittäjistä koostuvan ryhmän,…

Lue lisää

Tilintarkastuksen arviointi

Tilintarkastuksen arviointi

Boardmanin ja PwC:n yhdessä laatima arviointilomake on kehitetty työvälineeksi tarkastusvaliokunnan jäsenille, jotta he pystyvät itsenäisesti arvioimaan ja seuraamaan tilintarkastajan toimintaa.

Lue lisää

Hyvä, paha omistaja

Hyvä, paha omistaja

Kirja yrittäjyyden ja omistajuuden muodonmuutoksista, omistajalähtöisestä päätöksenteosta ja omistajista arvon luojina. Osakeyhtiö on ollut suuri yhteiskunnallinen innovaatio. Valinta on omistajien: nollapeli vai dynaaminen arvon lisääminen? Kirjoittaja: Matti Lainema (2013)

Lue lisää

Johdon palkitseminen

Johdon palkitseminen

Johdon palkitseminen kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Johdon palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä, perusteista ja tasoista on tiedettävä enemmän. On myös tärkeää muistaa, että johdon palkitseminen on muutakin kuin rahaa. Kirjoittaja: Samuli Sistonen (2011)

Lue lisää

Hallitus vai toimitusjohtaja

Hallitus vai toimitusjohtaja

Kirjassa käsitellään ehkä hallituksen tärkeintä haastetta - oikeaa työnjakoa, hallitustyöskentelyn operatiivisen johdon yhteistyön syvyyttä. Kirjan lukemalla voi tunnistaa eri yhteistyömallit ja niiden soveltuvuuden omaan hallitustyöskentelytilanteeseen. Kirjoittaja: Timo Tiihonen (2007)

Lue lisää

Strateginen hallitus

Strateginen hallitus

"Strateginen hallitus" voitti Pro Oeconomia 2008 tunnustuspalkinnon. Kirjassa kuvataan ensimmäistä kertaa hallituksen strategisen päätöksenteon todellisia prosesseja. Kirjoittaja: Matti Lainema (2006)

Lue lisää