Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas
  Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas

  Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas

  Menestyminen digitalisoituvassa maailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia.

  Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas esittää kymmenen hyvää kysymystä digitalisaatiosta hallitukselle ja johdolle. Boardmanin Digifoorumissa kartoitetaan teemoja ja asioita, jotka omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon tulisi ymmärtää digitalisaatiosta.

  Julkaisuun on koottu hallituksen kymmenen hyvää kysymystä digitalisaatiosta, joita jokaisen tulisi käsitellä yrityksen koosta, toimialasta tai markkinasta riippumatta. Kysymykset on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen sisältää hallituksen itselleen ja toiminnalleen asettamat kysymykset ja toinen hallituksen keskeisimmät digitalisaatioon liittyvät kysymykset yritysjohdolle.

  Onko meillä oikea tilannekuva?
  Minkä roolin hallitus haluaa ottaa digitalisaatiossa?

  Kysymysten on tarkoitus toimia eräänlaisena muistilistana, jotta keskeisimmät näkökulmat tulisivat käsitellyiksi joka yhtiössä. Julkaisuun on lisäksi koostettu digitalisaatioon liittyvää keskeistä termistöä, joihin valistuneiden hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon olisi hyvä perehtyä.

  Hallituksen ja johdon digiselviytymisopas (pdf)