Johdon palkitseminen
  Johdon palkitseminen

  Johdon palkitseminen

  Tämä teos on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, hallituksen jäsenille ja kaikille johdon palkitsemisjärjestelmien kehittäjille ja päätöksentekijöille. Kirjassa tarkastellaan johdon palkitsemista kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista kokemuksia, näkemyksiä ja ainutlaatuisia johdon palkkatietokantoja hyödyntäen.

  Johdon palkitseminen on ajankohtaisempi aihe kuin koskaan ennen. Finanssikriisin seurauksena johdon palkitsemista säännellään ja ohjeistetaan ennen näkemättömällä tavalla. Mediassa johdon palkitsemista tarkastellaan entistä tiiviimmin, ja poliittisessa keskustelussa aihe on alati tapetilla.

  Sääntelyn lisäksi globalisoituminen, muuttuva asenne- ja arvomaailma sekä uudet organisoitumismallit ja työkulttuurit haastavat vanhat ja totutut käytännöt johtaa ja palkita. Muutosvoimat ovat keskenään ristiriitaisia ja suuntaavat suomalaisten yritysten johdon palkitsemiskäytäntöjä eri suuntiin.

  Suuresta kiinnostuksesta huolimatta johdon palkitsemisen perusteista ja tasoista tiedetään yleisesti aivan liian vähän. Liian usein merkittäviä päätöksiä johdon palkitsemisen osalta tehdään vajavaisen osaamisen ja tiedon varassa sekä konsultin muodikkaiden ehdotusten perusteella.

  Johdon palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä, perusteista ja tasoista on tiedettävä enemmän. On myös tärkeää muistaa, että johdon palkitseminen on muutakin kuin rahaa.

  Kirjan sisältöön ovat merkittävästi vaikuttaneet Boardmanin ”Hallituksen ja johdon palkitseminen” -kehittämisryhmän jäsenet:

  • Samuli Sistonen, HayGroup, pj
  • Manne Airaksinen, Roschier
  • Maija-Liisa Friman, Boardman
  • Mikko Haapanen, Boardman
  • Kim Karhu, PwC
  • Taru Lindeman, Boardman
  • Tuomo Lähdesmäki, Boardman
  • Esa Matikainen, Boardman
  • Markku Pohjola, Boardman
  • Tom von Weymarn, Boardman

  Sisällys:

  1. Johdanto
  2. Näkökulmia johdon palkitsemiseen
  3. Tiukentuva sääntely ja hyvä hallinnointitapa
  4. Omistaja-arvoa lisäävä johdon palkitseminen
  5. Johdon palkitseminen Suomessa ja kansainvälisesti
  6. Palkitsemisvaliokunta johdon palkitsemisen kehittäjänä
  7. Muuttuva maailma haastaa johdon palkitsemisen

  • Kirjoittaja: Samuli Sistonen
  • Julkaisuvuosi: 2011
  • ISBN: 978-952-67330-4-3
  • Hinta: 40€ (sis. ALV 10%)

  Tee kirjatilaus tästä!