Strateginen hallitus
  Strateginen hallitus

  Strateginen hallitus

  Matti Laineman kirja ”Strateginen hallitus” voitti Pro Oeconomia 2008 -yrityskirjakilpailun tunnustuspalkinnon

  Suomen parhaat yrityskirjat palkitsevassa kilpailussa palkittiin kirjoittajat, jotka ovat aikaansaaneet erityisen ajankohtaisen, asiantuntevan ja uutta luovan teoksen, joka on joustavasti sovellettavissa käytäntöön työskentelyyn.

  ”Strateginen hallitus” vastaa neljään kysymykseen:
  Mitä hallitustutkimus on aiemmin todennut hallituksen strategisen tehtävän haasteista? Toiseksi se dokumentoi ensimmäistä kertaa todellisia ja osin myös nimettyjä hallituksen päätösprosesseja ja kuvaa miten hallitus on pystynyt vaikuttamaan strategiaan. Lainema vastaa kysymykseen, miten hallitus kykenee laajentamaan ja syventämään strategista rooliaan? Viimeiseksi siinä annetaaan konkreettinen suositus strategisen hallituksen toimintamallin kehittämiseksi.

  ”Strateginen hallitus” perustuu Laineman pitkäaikaiseen toimintaan strategiakonsulttina sekä hänen kokemuksiinsa useissa hallituksissa kahden vuosikymmenen aikana. Kirjassa kuvataan ensimmäistä kertaa hallituksen strategisen päätöksenteon todellisia prosesseja.

  Kirjan sisältö:

  • Hallitustyöskentely hyvän hallinnan välineenä
  • Hallitustutkimukset ja hallituksen kyky luoda yritykselle lisäarvoa
  • Tutkimuksen tavoitteet ja toteutustapa
  • Hallitustapausten analyysi
  • Strategisen hallituksen toimintamalli
  • Toimivan strategisen hallituksen rakentaminen

  Kirja-arvosteluja:

  Teos avaa kypsällä ja pohditulla tavalla strategisen hallituksen ja sen taustalla olevaa strategisen vaikuttavuuden käsitettä. Tällöin tarkastellaan moniulotteisia prosesseja, joiden monimutkainen dynamiikka on tässä kirjassa saatu hyvin ymmärrettäväksi. Käsittelytapa ottaa huomioon myös pienen ja keskisuuren yritystoiminnan. Tekijän kokemus ja aiheen tutkimus lomittuvat lukijaystävälliseksi kokonaisuudeksi. Useat yritysesimerkit valottavat erinomaisesti strategista johtamista ja sen haasteita. Teoksesta voivat oppia muutkin asiasta kiinnostuneet kuin yritysten omistajat ja hallitustyöhön osallistuvat.
  – Pro Oeconomia-kilpailun palkintolautakunta

  Vahvan asiantuntemuksen sävyttämä teos aina tärkeästä aiheesta; monen olisi tämä syytä lukea ja aiheesta oppia. Lainema yhdistää kirjassaan taitavasti teoriaa ja käytäntöä. Olikin jo aika, että hallituksen roolia pöyhitään vähän perusteellisemmin.
  – Pro Oeconomia-yrityskirjakilpailun lukijaraati

  Kaikki tietävät, että yrityksen hallituksella on valtaa. Harvat tietävät milloin ja miten hallitus valtaansa käyttää. Matti Lainema raottaa kirjassaan tätä salaperäisyyden verhoa ja konkreettisten esimerkein kuvaa hallituksen moninaisia vaikutuskeinoja. Lainema avaa ovet sisältäpäin hallitusten kokouksiin, joista vain harvoilla on omakoh-taista kokemusta. Laineman vankka tutkimuksellinen alan tuntemus ja laaja käytännön kokemus vakuuttavat lukijan. Strateginen hallitus on yhteiskunnallisesti merkittävä puheenvuoro.
  – Professori Risto Tainio, Helsingin kauppakorkeakoulu

  – ”Kirja on uniikki dokumentti, joka kuvaa yrityksen hallituksen ja sen johdon strategista vuoropuhelua – sitä jat-kuvaa dialogia, jolla yhteinen näkemys valittavasta strategisesta suunnasta hahmotetaan. Teorian ja käytän-nön esimerkein osoitetaan, mitkä vaiheet prosessiin on syytä sisällyttää, mitkä ovat osapuolten roolit sekä millä asenteilla dialogia tulisi käydä. Kirjassa kuvataan strategisen hallituksen työvälineitä ja työmenetelmiä sekä strategisen ja organisatorisen kyseenalaistamisen merkitystä. Parasta mitä aiheesta olen lukenut.
  – Hallituksen puheenjohtaja Tom v. Weymarn, TeliaSonera Ab

  Strategia on yksi modernin bisnes-kirjallisuuden eniten käsiteltyjä teemoja. Suurin osa kirjoittajista kuitenkin vain ohimennen sivuaa liike-elämän tilanteiden todellisuutta. Tämä kirja on tässä suhteessa merkittävä poik-keus, sillä se pureutuu strategiseen hallitukseen hyvin kuvatuin, pitkäkestoisin, käytännön bisnestapauksin. Kirja pohjautuu vankkaan akateemiseen oppineisuuteen, mutta tuo selkeästi esiin myös yrityksen strategian tilannesidonnaisuuden ja prosessimaisuuden.
  – Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Aspocomp Group Oyj


  • Kirjoittaja: Matti Lainema
  • Julkaisuvuosi: 2006
  • ISBN:952-99704-0-4
  • Hinta: 40€ (sis. ALV 10%)

  Tee kirjatilaus tästä!