Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät
  Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

  Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

  Onko tarkastusvaliokunnan agenda jo liian täysi? Miten sääntely on vaikuttanut tarkastusvaliokuntatyön kehittymiseen? Miten hallitus toimii, kun tarkastusvaliokuntaa ei valita? Mihin suuntaan tarkastusvaliokunta on kehittymässä?

  Boardmanin Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirjan uudistetussa painoksessa arvioidaan tarkastusvaliokunnan tarpeellisuutta sekä tarkastellaan sen tehtäviä, roolia ja vastuita. Teos sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sekä pohdintaa tarkastusvaliokunnan roolin kehityksestä.

  Tämä uudistettu kirja on tarkoitettu listayhtiöille ja valtio-omisteisille yhtiöille sekä muille suurille yhtiöille, joissa on suositeltavaa perustaa tarkastusvaliokunta. Huomionarvoista on, että julkaisun sisältämistä näkökulmista voivat kuitenkin hyötyä oleellisesti myös muut yhtiöt, sillä tarkastusvaliokunnille osoitetut tehtävät jäävät koko hallituksen vastuulle niissä yrityksissä, joissa ei perusteta tarkastusvaliokuntaa.

  ”Kirja on mielestäni erinomainen käytännön käsikirja tarkastusvaliokunnan työstä. Kirja toimii erinomaisena perehdytyksenä hallitusten ja tarkastusvaliokuntien uusille jäsenille. Samanaikaisesti se auttaa vanhoja konkareita edelleen kehittämään valiokuntatyötä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.”

  – Kirsi Komi, Hallituksen jäsen, Metsä Board Oyj, Hallituksen pj., Director Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, Humana AB ja Docrates Oy

  Boardman-partnereista sekä Boardmanin osaamiskumppanien edustajista koostuvan työryhmän tehtävänä oli arvioida tarkastusvaliokunnan tarpeellisuutta, jakaa omia kokemuksia ja tietoja tarkastusvaliokuntatoiminnasta sekä pohtia tarkastusvaliokunnan roolin tulevaisuuden näkymiä. Työryhmä selvitti suomalaisten listayhtiöiden parhaita käytäntöjä haastatteluin, verkko- ja kirjallisuusselvityksin sekä työstämällä kerättyä tietoa ja ryhmän jäsenten omia kokemuksia.

  Sisällys:

  1. Johdanto
  2. Tarkastusvaliokuntatyöskentelyn taustaa
  3. Tarkastusvaliokunnan tehtävät
  4. Tarkastusvaliokunnan kokoonpano
  5. Työskentelytavat ja työn organisointi
  6. Tarkastusvaliokunnan vastuukysymykset
  7. Tarkastusvaliokunnan työn arviointi
  8. Miten hallitus toimii, kun tarkastusvaliokuntaa ei valita?
  9. Tarkastusvaliokunnan tulevaisuuden kehityssuunnista

  Lisätietoa kirjasta: 

  Kirjoittajat: Mirel Leino, Manne Airaksinen, Anni Alitalo, Kim Karhu, Mikko Nieminen, Pekka Pajamo, Laura Raitio, Mikko Reinikainen, Arja Talma
  Julkaistu: 7.10.2020
  ISBN: 978-952-68511-8-1
  Hinta: 47,50 € sis. ALV 10% ja postikulut
  2. painos
  Taitto ja ulkoasu: Julia Ruotsi

  Tilaa kirja tästä!