Tilintarkastuksen arviointi
  Tilintarkastuksen arviointi

  Tilintarkastuksen arviointi

  Boardman & PwC

  Tämä liite on alunperin julkaistu Boardmanin Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirjan liitteenä 4. (06/2020). Lomaketta voi vapaasti hyödyntää oman tarkastusvaliokunnan työn organisoinnissa.

  Suomen osakeyhtiölain mukaan yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön (PIE-yhteisön) hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • valvoa ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti,
  • muiden tilintarkastajan tarjoamien palvelujen kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen;
  • seurata yhtiön tarkastusta; ja
  • valmistella yhtiön tilintarkastajan nimitys.

  Hallitus voi hyödyntää yllä mainittujen tehtävien valmisteluun hallituksen tarkastusvaliokuntaa, muuta hallituksen komiteaa tai vaihtoehtoisesti koko hallitus voi valmistella tehtävät.

  Tämä työkalu on suunniteltu työvälineeksi hallitukselle tai valitulle hallituksen komitealle, jotta he pystyvät itsenäisesti arvioimaan ja seuraamaan tilintarkastajan toimintaa.

  Työkalu muodostuu sarjasta väittämiä, jotka hallituksen tai valittujen hallituksen komitean jäsenten tulee antaa.

  Lausunnot on ryhmitelty kahden otsakkeen alle:

  • tarkastuksen laatu,
  • tarkastustiimin ja palvelun laatu

  Hallitus tai valittu komitea voi hyödyntää työkalua osana keskustelujaan ja arvioidessaan ulkoisen tilintarkastajan työtä ja tehokkuutta.


  Tilintarkastajan arviointilomake

  Assessment of the Effectiveness of the External Audit Process