Vallan tasapaino
Vallan tasapaino

Vallan tasapaino

Omistajat – pääoman sijoittajat – kantavat yrityksessä suurimman riskin. Mihin omistajien tulisi vaikuttaa ja miten? Miten menestyneimmät omistajat ohjaavat yritystä?

Omistajuudesta on kirjoitettu hämmästyttävän vähän. Vallan tasapaino on avaus, joka toivottavasti herättää keskustelua. Matti Lainema ja Mikko Haapanen tarkastelevat omistajien roolia kuuden avainprosessin näkökulmasta. Yritysesimerkit ja viittaukset tutkimuksiin elävöittävät ja syventävät tekstiä.


Sisältö

 1. Mistä vallan tasapainossa on kysymys
 2. Vallankäyttö yrityksen päätöksentekoprosessissa
 3. Omistajarakenteet ja päätöksentekoketju
 4. Yrityksen arvonluontiprosessit
 5. Tarkoitus ja arvot omistajien ohjausvälineenä
 6. Tavoitteet ja strategia
 7. Pääomitus
 8. Toimitusjohtajan ja hallituksen valinta ja arviointi
 9. Toteutus
 10. Palkitseminen
 11. Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

Kirja tarjoaa helposti luettavaa tekstiä täynnä käyttökelpoisia näkökulmia. Kuuden omistaja-arvoa luovan prosessin malli on erittäin havainnollistava. Runsaiden yritysesimerkkien kautta ymmärrämme kuinka tasapainoinen vallan käyttö sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö korreloivat positiivisesti yrityksen pitkäaikaiseen menestymiseen. Kirja sopii erinomaisesti niin listayhtiöiden kuin listaamattomien yhtiöiden omistajille, hallituksen jäsenille kuin operatiiviselle johdolle.
-Boardnews 1/2011, Matti Copeland, Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen jäsen

Kirja on monipuolinen, käytännönläheinen ja rakentava puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta. Se herättää oivaltamaan, miten tärkeää vallan tasapainoinen ja oikeudenmukainen käyttö on yrityksen pitkän tähtäyksen menestykselle.
Maija-Liisa Friman, hallituksen pj. Ekokem, hallituksen jäsen Metso, Neste Oil, TeliaSonera

Yrityksen menestys on kiinni omistajien, hallituksen ja johdon kyvystä tehdä arjessa yhteistyötä, kolmikkona vallan ketjussa. Kirja antaa parhaat eväät menestysreseptin löytämiseksi lukuisine yritysesimerkkeineen.
Tarja Pääkkönen, tekniikan tohtori, hallituksen jäsen Marimekko, Olvi

Tarpeellinen ja kiintoisasti viritetty liikkeenjohdon kirja.
Jarmo Leppiniemi, professori, hallituksen pj, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Suomen Kirjanpitolautakunnan pj.

Aina voit luottaa tuuriin. Toinen hyvä vaihtoehto on lukea Laineman ja Haapasen analyyttiset ja käytännönmakuiset opetukset vallan käytöstä yrityksissä. Mielestäni kirjan tulisi olla pakollinen omistaja, hallitus, johtoketjun jokaiselle lenkille!
Marko Parkkinen, sarjayrittäjä

Tässä kirjassa on selvitetty sekä kirjallisten viitteiden että yritysesimerkkien avulla havainnollisesti, miten valtaa yrityksissä on käytetty ja käytetään. Lukijalle avataan, miten omistusrakenne vaikuttaa hallintoketjun rooleihin ja vastuisiin. Lisäksi on harvinaisen kypsästi kuvattu, miten omistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan tahtotilat vaikuttavat hyvän hallinnon tulkintoihin ja käytäntöön.
Tom von Weymarn, hallituksen pj. Sibelius-Akatemia, jäsen Hartwall Capital, Empower Group


 • Kirjoittajat: Mikko Haapanen ja Matti Lainema
 • Julkaisuvuosi: 2010
 • ISBN: 978-952-67330-2-9
 • Hinta: 55€ (sis. ALV 10%)