Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä
Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä

Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä

Miten hallituksen ja johdon toimiva suhde rakentuu? Mikä on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisen luottamuksen merkitys? Mitä hallitushuoneessa tapahtuu ennen toimitusjohtajan potkuja? Pystyykö hallitus pelastamaan menestyvän yrityksen? 

Yritysten hallituksilta odotetaan enenevässä määrin vahvaa panosta johdon tukemiseen, yrityksen strategiseen kehittämiseen ja arvon luontiin. Tässä onnistumiseksi hallituksen aktiivinen ja toimiva suhde johdon kanssa on välttämättömyys. Kriiseissä ja suurissa strategisissa muutoksissa hallituksen ja johdon yhteistyön merkitys korostuu entisestään.

Kirja paneutuu yksityiskohtaisesti hallituksen ja johdon yhteistyön dynamiikkaan, ja erityisesti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhteen ratkaisevan tärkeään rooliin laadukkaan yhteistyön mahdollistajana ja edistäjänä. Kirjassa kuvataan myös aikaisemmin vähän julkisuudessa käsiteltyjä asioita, kuten toimitusjohtajan erottamista ja tunteiden merkitystä hallitustyössä.

”Kirja käsittelee erittäin monipuolisesti toimitusjohtajan ja puheenjohtajan vuorovaikutusta ja tapoja tehdä yhteistyötä. Lukiessa pystyy erinomaisesti reflektoimaan omaa työtapaansa tällaisen parivaljakon osapuolena. Jäin useamman kerran pohtimaan vuorovaikutuksen parantamista ja aina parempia työtapoja. Sadun väitöskirjan laaja tutkimusaineisto ja tulokset antavat vahvan taustan kirjan sisällölle. Suositus!”

– Laura Raitio, hallituksen puheenjohtaja Raute Oyj, Helsingin Diakonissalaitos, Boardman Oy

Satu Koskinen on Boardcoach Oy:n toimitusjohtaja ja Boardman LJT:n puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii useiden yritysten ja yhdistysten hallituksissa. Väitöskirjassaan Satu tutki hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisiä käytäntöjä, luottamuksen rakentumista sekä toimitusjohtajan erottamista. 

Sisällys:
1. Johdanto: Vuorovaikutus – hallitustyön ratkaiseva inhimillinen tekijä
2. Omistajista se lähtee
3. Hallituksen ja johdon erityislaatuinen suhde
4. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhde
5. Hallitusarvioinnista tukea arvon luontiin
6. Luottamus – uskomuksista kehittämiseen
7. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhteen käytännöt
8. Läheisyyden ja etäisyyden jännite
9. Toimivan suhteen pelisäännöt
10. Strategia on vuoropuhelua ja jatkuva prosessi
11. Pystyykö hallitus pelastamaan menestyvän yrityksen?
12. Onko meillä paras mahdollinen toimitusjohtaja?
13. Toimitusjohtajan vaihdos vaatii johtajuutta
14. Digitalisaatio muuttaa vuorovaikutusta

Lisätietoa kirjasta: 
Kirjoittaja: Satu Koskinen
Julkaistu: 18.5.2020
ISBN: 978-952-68511-6-7
Hinta: 47,50 € sis. ALV 10% ja postikulut
E-kirjan hinta: 44,85 €
Sivumäärä: 156
1.painos
Taitto ja ulkoasu: Julia Ruotsi

 

Tee kirjatilaus tästä!Tee e-kirjatilaus tästä!