LJT-tutkijablogi: Perheomistajuus luo arvoa sidosryhmille ja pörssiyhtiölle

LJT-tutkijablogi: Perheomistajuus luo arvoa sidosryhmille ja pörssiyhtiölle

Perheyritykset ovat heterogeeninen joukko; on pieniä, isä, poika ja digialusta -tyyppisiä firmoja ja globaaleja pörssiyhtiöitä. Suurelle yleisölle perheyritys on usein ensimmäisen kaltainen. Voikin tulla yllätyksenä, että suuressa osassa pörssiyhtiöitä taustalla vaikuttaa perheomistaja, jopa yli 50 prosentin omistusosuudella.

Sadat vertailevat tutkimukset ympäri maailman osoittavat, että perheiden omistamat ja johtamat yritykset ovat muita osakeyhtiöitä kannattavampia ja tarjoavat paremman osaketuoton. Tutkijat ovat yrittäneet löytää selityksiä siihen, mikä erottaa perheyritykset muista. Yksinkertaista vastausta ei ole löytynyt. Ei ole taikavipua, jota kääntämällä jokainen yritys alkaisi menestyä.

Blogin ovat kirjoittaneet Iiro Jussila, Noora Heino ja Pasi Tuominen.

Meitä tutkijoina ja kehittäjinä kiinnosti, kuinka pörssiyhtiöiden omistajaperheet itse selittävät menestystään. Mitä voisimme oppia perheiltä, jotka ovat omistajina onnistuneet rakentamaan kasvavia ja kestäviä pörssiyhtiöitä?

Meitä tutkijoina ja kehittäjinä kiinnosti, kuinka pörssiyhtiöiden omistajaperheet itse selittävät menestystään.

Haastattelimme tutkimukseemme paria kymmentä omistajaperheen avainhenkilöä. Heidän mukaansa perheomistajan myönteinen vaikutus pörssiyhtiön menestymiseen syntyy viiden tekijän kautta. Nämä ovat kasvollinen omistajuus, omistajan vahva rooli päätöksenteossa, omistajuuden pitkäjänteisyys, omistajaperheen arvot ja merkityksellinen toiminnan tarkoitus.

Kukin edellä mainituista tekijöistä vaikuttaa myönteisesti sidosryhmäsuhteisiin eli siihen, kuinka asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja vähemmistöosakkaat suhtautuvat yritykseen ja minkälaista arvoa omistajat pystyvät yhdessä sidosryhmiensä kanssa luomaan.

Kasvollinen omistajuus herättää luottamusta

Sidosryhmäkokemuksissa suuressa roolissa on perheomistajan tuttuus, jopa henkilökohtaisella tasolla. Henkilöstö tuntee perheen ja sen historiaa ja perhe tuntee henkilökunnan – heistä voi jopa tulla ikään kuin osa perhettä.

Perheen nimen käyttö liiketoiminnassa ja perheen jäsenten aktiivinen rooli herättävät luottamusta ja tuovat uskottavuutta.

Aktiivinen rooli päätöksenteossa mahdollistaa yhtiön elinvoimasta huolehtimisen

Perheen määräysvalta luo yrityksille ja sidosryhmille turvaa. Vaikeina aikoina perheomistajat tinkivät tavoitteistaan pitääkseen kiinni osaavasta työvoimasta ja valmistellakseen työyhteisöä suhdannekäänteen avaamiin mahdollisuuksiin.

Perheen määräysvalta luo yrityksille ja sidosryhmille turvaa.

Perheen valta voi myös olla ratkaisevaa yhteistyössä. Sidosryhmät tietävät, että omistajaperhe voi auktoriteetillaan ajaa nopeasti läpi isojakin asioita.

Vähemmistöosakkaalle perheen valta tarkoittaa, että luotetun kapteenin ohjatessa laiva kääntyy toivottuun suuntaan. Perheomistalla on aito mahdollisuus kantaa vastuuta kaikkien osakkaiden puolesta.

Pysyvä omistajuus mahdollistaa pitkäjänteisen arvonluonnin

Sidosryhmät uskovat siihen, että omistuksen pysyvyys pitää yrityksen toiminnan sidosryhmälähtöisenä. Henkilöstölle se on lupaus sitoutumisesta jopa halki työntekijäsukupolvien.

Sidosryhmät uskovat siihen, että omistuksen pysyvyys pitää yrityksen toiminnan sidosryhmälähtöisenä.

Asiakkaille se merkitsee toiminnan asiakaslähtöisyyttä, mm. palvelujen ja tuotteiden yhteiskehittämistä.

Yhteistyökumppaneille pysyvyys tuo ennustettavuutta ja mahdollistaa investoinnit yhteistyöhön, jonka tuotot saadaan vasta pidemmällä ajalla. Vähemmistöosakkaat voivat jakaa saman ajatuksen.

Perheen omistuksessa yritystoiminnalla on jatkuvuutta ja sijoitukset tuottavat pitkällä tähtäimellä.

Perheen arvot ja kulttuuri moraalisena selkänojana

Omistajaperheen arvot ja toimintakulttuuri ovat samastumisen kohde ja vastuullisuustakuu.

Henkilöstö, yhteistyökumppanit ja vähemmistöosakkaat voivat uskoa siihen, että perheen omistamalla yrityksellä on halu rakentaa ja ylläpitää kaikkien osapuolten kannalta hyödyllisiä suhteita yhdenvertaisuuden pohjalta.

Sidosryhmien saama arvo toiminnan tarkoituksena

Perheomisteinenpörssiyhtiö on sen sidosryhmille yhteisen arvonluonnin alusta. Kaiken ytimessä on hyödyllisten ja arvostettujen tuotteiden tai palveluiden tuottaminen asiakkaille.

Henkilöstö ja kumppanit ovat huolellisesti valittuja ja tärkeä osa pitkäjänteisessä näytelmässä, eivät vain helposti vaihdettavia osia koneistossa. Myös vähemmistöosakkaat voivat luottaa, että perheen omistama yritys sitoutuu kestävään arvonluontiin.

Yhteenvetona

Menestyvissä perheyrityksissä omat menestystekijät tunnetaan ja niitä osataan johtaa. Niissä myös jatkuvasti kehitetään bisnestä, perhettä ja omistajuutta.

Menestyvissä perheyrityksissä omat menestystekijät tunnetaan ja niitä osataan johtaa. Niissä myös jatkuvasti kehitetään bisnestä, perhettä ja omistajuutta.

Omistajaperheen vaikutus ja näkyvyys yrityksen omistajaohjauksessa, hallitustyössä ja johdossa ovat sidosryhmien suhtautumisen kannalta positiivista, varsinkin jos läpinäkyvyyttä on paljon.

Listayhtiön kannattaa ottaa tähän liittyvät mahdollisuudet huomioon ja kehittää liiketoimintaansa näihin mahdollisuuksiin tarttuen. Erään haastateltavan sanoin ”perheen omistama listayhtiö on konseptina fantastinen”.

Perheen rooliin omistajana liittyviä positiivisia puolia ei siis kannata piilotella, vaan tuoda ne rohkeasti esiin markkinoinnissa ja yhtiökokouksissa.

Tutkimuksemme on julkaistu Journal of Family Business Strategy -tiedelehdessä: Heino, N., Tuominen, P., & Jussila, I. (2020). Listed family firm stakeholder orientations: The critical role of value-creating family factors. Journal of Family Business Strategy, 11(4), 100376.

Blogin kirjoittajista

Iiro Jussila on kauppatieteiden tohtori ja LUT-yliopiston osa-aikainen johtamisen ja organisoinnin professori. Jussila on toiminut kansainvälisen perheyritystutkimusakatemian (IFERA) hallituksessa, järjestänyt alan kansainvälisiä tapahtumia ja vaikuttanut mm. Perheyritysten liiton omistajuustyöryhmässä. Nykyisin hän toimii partnerina Skillmotor Finland Oy:ssä, jonka palvelut liittyvät mm. strategioiden, hallinnon, omistajuuden, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen ja Stamenio Oy:ssä, joka tuottaa ja kehittää tapahtumia, ml. pörssiyhtiöiden vuosikokoukset.

 

Noora Heino on kauppatieteiden tohtori ja hän toimii tutkijatohtorina LUT-yliopistolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy erilaisiin yrittäjyyden, omistajuuden ja organisaatiokäyttäytymisen ilmiöihin, erityisesti perheyrityskontekstissa. Hänen erikoisalaansa yritystutkimuksessa ovat omistajavaihdokset, kasvu ja uudistuminen, psykologinen omistajuus, reviirikäyttäytyminen sekä strateginen johtaminen.

 

 

Pasi Tuominen on kauppatieteiden tohtori ja hän toimii Yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy erilaisiin strategisen johtamisen, corporate governancen sekä yhteiskuntavastuun teemoihin, erityisesti asiakasomisteisten osuuskuntien ja perheyritysten kontekstissa. Tuominen on myös Uudenmaan osuuspankin hallituksen jäsen.

 

 

TUTKIJA, HALUAISITKO KERTOA OMISTA TUTKIMUSTULOKSISTASI TÄLLÄ FOORUMILLA?

Voit olla yhteydessä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajaan Satu Koskiseen (satu.koskinen@boardman.fi) tai viestintäpäällikkö Julia Ruotsiin (julia.ruotsi@boardman.fi).