OHJ-yhteistyöllä oppimisen kiihdytyskaistalle

OHJ-yhteistyöllä oppimisen kiihdytyskaistalle

Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyö on voimavara, jota nykyinen yritysten hyvä hallintokoodi ei tunnista. Pörssiyhtiön hyvän hallintokoodin lähtökohtana on hallitus, joka valvoo omistajien etua ja tukee johtoa.

Organisaatio valmistelee asioita hallitukselle, ja tähän tehtävään onkin tyypillisesti sekä osaamista että resursseja. Pörssiyrityksen omistajat eivät juurikaan osallistu liiketoimintaan ja myös sisäpiirisäännökset lisäävät omistajien halua pitää tiettyä etäisyyttä yritykseen.

 

Yksi blogin kirjoittajista Tom Liljeström.

Yksi blogin kirjoittajista Tom Liljeström. Hän on Boardman-partneri ja tekee väitöskirjaa LUT-yliopistoon aiheesta omistajien, hallituksen ja johdon informaalinen yhteistyö.

 

Pienen kasvuyhtiön tilanne on täysin erilainen. Omistajat ovat keskeisessä roolissa yrityksen operatiivisessa toiminnassa ja heillä on hyvä käsitys liiketoiminnasta. Omistajien, hallituksen ja johdon roolit ovat enemmän tai vähemmän päällekkäisiä, eikä yrityksen toimintaa ohjaavia sisäpiirisäännöksiä ole. Tiedon vaihto on vapaata. Halu kasvaa on valtava, mutta resurssit ovat tyypillisesti hyvin tiukoilla.

Kasvuyritykselle OHJ muodostaa tärkeän kokonaisuuden, jonka sisällä virallinen hallitustyö on vain yksi osa.

Tällaiselle kasvuyritykselle OHJ muodostaa tärkeän kokonaisuuden, jonka sisällä virallinen hallitustyö on vain yksi osa.

Hallituksen vastuu ja velvollisuudet ovat lain ja hallintokoodin mukaiset, mutta myös hallituskokousten ulkopuolella on jatkuvaa toimintaa, jossa OHJ oppii toisiltaan ja ympäristöstä.

Hallituksella on keskeinen rooli systemaattisesti törmäyttää OHJ-toimijoiden osaamista keskenään ja ympäristön kanssa. Tämä tapahtuu suunnitelmallisesti osana hallituskokousten valmistelua, viestintää niiden jälkeen, ja oppimista niiden välillä. Hallituksen rooli on kasvanut hallituskokousten pyörittämisestä OHJn oppimismyllyn pyörittämiseen. Mittava osa ajankäytöstä tapahtuu hallituskokousten ulkopuolella.

Hallituksella on keskeinen rooli systemaattisesti törmäyttää OHJ-toimijoiden osaamista keskenään ja ympäristön kanssa.

Tutkijalle tämä avaa uuden näkökulman yritysten hallintomallien ja käytettyjen teorioiden tarkasteluun. Vakiintuneet hallituskeskeiset teoriat, jotka tarkastelevat hallitusta valvojan, resurssien tuojan, ja lisäarvoa rakentavan roolin kautta ovat liian kapeita teoriapohjia pientä kasvuyritystä ajatellen.

Kirjallisuus onkin viime vuosina peräänkuuluttanut täydentäviä teoriapohjia pienten yritysten hallintomallien tarkasteluun. Tarkastelukulman ulottaminen hallituksesta OHJ-tasolle, ja hallituskokousten ulkopuolella tapahtuvien yhteistyötapojen tarkasteluun, tuo oppimisteorioiden käytön kasvuyrityksen hallintomallin keskiöön.

Tarkastelimme artikkelissamme hallituksen roolia OHJ-toimijoiden oppimisen ohjaajana ja edistäjänä hyödyntäen Nonakan (1994) sekä Crossanin ja muiden (1999) malleja oppimisesta ja tiedon luomisesta. Yhdentoista suomalaisen kasvuyrityksen OHJ-ketjun jäsenten haastatteluja analysoimalla havaitsimme erilaisia OHJ-toimijoiden vuorovaikutuksessa syntyviä, systemaattisesti luotuja oppimiskäytäntöjä.

Oppimisnäkökulman lisääminen hallituksen ja yritysten hallintomallien tarkasteluun tarjoaa tarpeellisen ja ajankohtaisen lisän perinteisesti aiheen tarkastelussa käytettyjen teoriapohjien rinnalle.

Havaintojemme perusteella omistajilla oli vahva halu osallistua ja oppia muilta toimijoilta, hallitus pyrki aktiiviseen arvonluontiin ja myös johtajat arvostivat OHJ-yhteistyössä syntynyttä oppimista.

Havaitsimme myös hallituksen ottavan rooliin, jossa se järjesti ja ohjasi oppimiskäytäntöjä OHJ-toimijoiden välillä sekä lisäsi oppimista ohjaamalla osallistumista näihin käytäntöihin.

Oppimisnäkökulman lisääminen hallituksen ja yritysten hallintomallien tarkasteluun tarjoaa tarpeellisen ja ajankohtaisen lisän perinteisesti aiheen tarkastelussa käytettyjen teoriapohjien rinnalle.

Blogi perustuu artikkeliin ”The board as a guide for learning in growing SMEs”, joka on julkaistu lehdessä Journal of Small Business Management, ja luettavissa osoitteessa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472778.2024.2317168

 

Blogin kirjoittajista

Tom Liljeström on LJT:n jäsen, Boardman-partneri ja tekee väitöskirjaa LUT-yliopistoon aiheesta omistajien, hallituksen ja johdon informaalinen yhteistyö.

Tuuli Ikäheimonen on Boardman LJT:n hallituksen jäsen ja työskentelee tutkijatohtorina LUT-yliopistossa yrittäjyyden tutkimusryhmässä tutkien ja opettaen yrittäjyyteen, omistajuuteen ja omistajaohjaukseen liittyviä aiheita

TUTKIJA, HALUAISITKO KERTOA OMISTA TUTKIMUSTULOKSISTASI TÄLLÄ FOORUMILLA?

Voit olla yhteydessä Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtajaan Satu Koskiseen (satu.koskinen@boardman.fi) tai viestintäpäällikkö Julia Ruotsiin (julia.ruotsi@boardman.fi).