Tehokkaita keinoja edistää tutkijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyötä

Tehokkaita keinoja edistää tutkijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyötä

Tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on tärkeää sekä yhteiskunnan että yritysten näkökulmasta.

Boardman LJT:n tavoitteena on tuoda useiden eri tapojen avulla omistajat-hallitus-johto (OHJ) -päätöksentekoketjun kannalta olennaista tutkimustietoa esiin ja johtamisessa hyödynnettäväksi.

Boardman LJT edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua LJT:n OHJ-tutkijafoorumissa. Kuvassa väitöskirjatutkija Tarja Takki-Halttunen kertoo tutkimuksestaan OHJ-tutkijafoorumissa.

Tutkimusta päätöksentekijöiden käyttöön

Tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on tärkeää yhteiskunnan, talouden ja yritysten kehityksen kannalta. Tutkimustiedon avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja tunnistaa tehokkaimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimustiedolla edistetään liiketoiminnan uudistamista, innovatiivisuutta ja kestävää kasvua sekä lisätään päätöksenteon luotettavuutta.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tutkimustulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen on myös määritelty osaksi yliopistojen tehtäviä Suomen yliopistolaissa.

Boardman LJT:n tavoitteena on tuoda useiden eri tapojen avulla omistajat-hallitus-johto (OHJ) -päätöksentekoketjun kannalta olennaista tutkimustietoa esiin ja johtamisessa hyödynnettäväksi.

Tutkimuksen ja käytännön yhteistyön merkitystä, haasteita ja mahdollisuuksia on luonnollisesti tarkasteltu myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tieteen ja käytännön on tunnistettu eroavan toisistaan mm. kielen ja viestintätyylin, tiedon luonteen sekä aikaan suhtautumisen osalta.

Mutta samalla kun nämä erot aiheuttavat yhteistyöhön jännitteitä, ne tuovat esiin tarpeen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle.

Akateemisten tutkimusten parhaat palat LJT-tutkijablogiin

Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun edistäminen ja tieteellisen tutkimuksen tulosten saaminen päätöksenteossa hyödynnettäväksi on Boardman LJT:n toiminnan keskiössä.

Se on siis myös asia, josta keskustelemme jokaisessa LJT:n hallituksen kokouksessa: mitä voisimme tehdä sen edistämiseksi erityisesti omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) päätöksentekoketjun kannalta olennaisen tutkimuksen osalta?

Ajatus LJT:n tutkijablogista, jossa tutkijat kertoisivat tutkimustuloksistaan käytännön liikkeenjohdolle mahdollisimman selkokielisesti ja käytännön hyödynnettävyyden näkökulmasta nousi LJT:n hallituksessa esiin vuonna 2020, kun pohdimme mahdollisia tapoja tuoda tutkimustietoa paremmin johtamisessa ja päätöksenteossa hyödynnettäväksi.

Boardman LJT:hen kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia. Kuva otettu Boardman LJT:n OHJ-tutkijafoorumista.

Mietimme vaihtoehtona myös laajempaa, OHJ-ketjun kannalta olennaisen tutkimustiedon kokoavaa tutkimusportaalia. Päädyimme kuitenkin siihen, että parempi vaihtoehto olisi saada tutkimustietoa esiin lyhyemmässä ja akateemisia journal-julkaisuja helpommin luettavassa, selkokielisessä muodossa.

LJT-tutkijablogi lanseerattiin keväällä 2021. Iloksemme aavistus tarpeesta jakaa tutkimustuloksia käytäntöön ei ollut harhaa, sillä LJT-tutkijablogi nousi hyvin pian Boardmanin sivustolla yhdeksi suosituimmaksi ja luetuimmaksi sisällöksi.

LJT-tutkijablogissa esiintyvät omistajuuden, hallitustyön ja johtajuuden moninaiset teemat

Tutkijoille blogi toimii kanavana kertoa omista tutkimustuloksista päätöksentekijöille ja sitä kautta edistää tutkimuksen vaikuttavuutta. Blogiin ovat kirjoittaneet sekä äskettäin väitelleet että jo kokeneet tutkijat. Tutustu blogiin tästä!

Blogi antaa tutkijoille areenan tuoda tutkijaa ja oma työtä esiin uusille kohderyhmille. Monet LJT-tutkijablogissa kirjoittaneet tutkijat ovat kertoneet, että blogi on tuonut heille uusia kontakteja sekä mahdollisuuksia kertoa tutkimuksestaan myös muualla.

Ensimmäinen kirjoitus ”Toimintaympäristö haastaa perinteisen näkemyksen johtajuudesta” julkaistiin 4.3.2021, ja se perustui Vaasan yliopiston Hilpi Kankaan väitöskirjaan.

Blogissa on käsitelty myös mm. tunneprosessien merkitystä järkevän päätöksenteon edellytyksenä (Mika Jakovaaran blogi), johtamisjärjestelmiä (Kari Tanskasen ja Marko Kohtamäen johtamisjärjestelmäblogiin) ja johtajana oppimista (Antti Uskin blogi), sekä purettu perheyhtiöiden päätöksentekoon liittyviä myyttejä (Hanna Sievisen blogi).

Monet LJT-tutkijablogissa kirjoittaneet tutkijat ovat kertoneet, että blogi on tuonut heille uusia kontakteja sekä mahdollisuuksia kertoa tutkimuksestaan myös muualla.

Lisäksi yrittäjyyden teemat ovat olleet laajasti esillä, ja iloksemme monet Vuoden yrittäjyystutkimus -palkintoamme hakeneet tutkijat ovat kertoneet tuloksistaan myös LJT-tutkijablogissa.

Suosituimpien blogien joukkoon on noussut Henri Schildtin blogikirjoitus, joka käsitteli digitalisaation vaikutuksia johdon maailmankuvaan sekä sitä, kuinka digitaalinen murros muuttaa johdon roolia ja toimintaa.

Runsaasti kiinnostusta on herättänyt myös Vaasan yliopiston Marko Kohtamäen blogikirjoitus strategiatyön haasteista ja niiden voittamisesta.

Verkosto tutkijoiden ja omistajien, hallitusjäsenten, johdon vuoropuhelun edistämiselle – Tule mukaan!

Jatkossa tavoitteenamme on kytkeä tutkijablogia hieman aikaisempaa tiiviimmin yhteen LJT:n jäsentilaisuuksissa käsiteltyjen teemojen kanssa eli saada blogin ja jäsentilaisuuksien sisällöt tukemaan toisiaan entistä paremmin.

Tutkijablogin ja jäsentilaisuuksien lisäksi edistämme tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua LJT:n OHJ-tutkijafoorumissa sekä jakamalla Vuoden yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkintoa.

LJT:n OHJ-tutkijafoorumissa kokeneet liikkeenjohtajat sekä akateemista tutkimusta tekevät väitöskirjatutkijat kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja sparraamaan omistajien, hallituksen ja johtamisen teemoja käsittelevien väitöstutkimusten sisällöistä. Kuvassa Satu Koskinen, Esa Matikainen ja Mikko Haapanen.

LJT:n OHJ-tutkijafoorumissa kokeneet liikkeenjohtajat sekä akateemista tutkimusta tekevät väitöskirjatutkijat kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja sparraamaan omistajien, hallituksen ja johtamisen teemoja käsittelevien väitöstutkimusten sisällöistä.

Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto myönnetään ansioituneelle, suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa toteutetulle yrittäjyystutkimukselle. Palkittavan tutkimuksen valinnassa keskeinen kriteeri on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa.

Jos nämä teemat, verkostoituminen sekä tuore tutkimustieto OHJ-teemojen parissa kiinnostavat, mutta et ole vielä LJT:n jäsen, niin tervetuloa mukaan!

Lue lisää Boardman LJT:stä ja hae mukaan tästä!

Blogin kirjoittajista

KTT Satu Koskinen on Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja ja Boardmanin partneri. Hänen väitöskirjansa At the Heart of the Board: CEO and Chair (2019) syntyi tiiviissä yhteistyössä Boardman-osaamisverkoston kanssa. Yksi väitöskirjan artikkeleista käsitteli Boardman-kehittämisfoorumin kanssa toteutettua fokusryhmätyöskentelyä osana väitöskirjaprosessia. Satu on julkaissut myös osittain väitöskirjaan perustuvan tietokirjan Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä (Boardman, 2020).

FM Julia Ruotsi toimii Boardmanin viestintä- ja markkinointipäällikkonä sekä vastaa Boardman LJT:n tutkijablogin julkaisemisesta tai hoitaa sen julkaisua.