Luova organisaatio ja luova johtaminen – Annu Matula
Blogin kirjoittaja Annu Matula on Senior Advisor ja Executive Coach, joka uskoo koulutuksen parantavan maailmaa.

Annu Matula on Senior Advisor ja Executive Coach, joka uskoo koulutuksen parantavan maailmaa.

Luova organisaatio ja luova johtaminen – Annu Matula

Luovuus ei ole pelkästään uusien ideoiden synnyttämistä, vaan se on myös kykyä nähdä vanha uudessa valossa. Luova organisaatio reagoi nopeammin ympäristön ja markkinoiden muutoksiin ja se lisää organisaatioiden joustavuutta.

Luovuus on World Economic Forumin mukaan yksi kymmenestä tärkeimmästä työelämätaidosta vuonna 2025. Johtajilla on keskeinen rooli tässä prosessissa, sillä he voivat luoda organisaatiokulttuurin, joka tukee luovuutta ja innovaatiota. Radikaali luovuus ei synny itsestään, vaan se vaatii rohkeaa ajattelua ja uudenlaista johtajuutta. Luovuutta ei voi pakottaa.

Saimme näistä teemoista erinomaisia alustuksia Boardman Advisoreiden Johtajuus, Taide ja Radikaali Luovuus -tilaisuudessa 26.1, kun Sari Baldauf, tanssitaiteilija Tero Saarinen, professori Mark Runco ja dekaani Tuomas Auvinen ravistelivat meidän osallistujien ajattelua.

Kyytiä saivat ylhäältä alas johtaminen, kontrolli, sodankäynnin metaforat ja ahtaat tulostavoitteet. Kannatusta saivat epävarmuuden sieto, riskinotto, uskallus luopua vanhoista uskomuksista, hidas ajattelu ja luottamuksen rakentaminen. Kiitos Raija Kemiläisen taitavan moderoinnin ja Sanna-Maaria Varosen hypnoottisen sellotaiteilun, luovuuteni lähti liitoon!

Merkityksellisyys

Tarvitaan innostava ja merkityksellinen visio ja missio. Organisaation merkitys ja arvot ovat kuin liima, jotka lisäävät työn imua ja halua synnyttää jotain uutta. Organisaatiot, jotka korostavat positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön ja jotka haluavat rakentaa parempaa maailmaa tarjoavat vetovoimatekijän, jota on vaikea vastustaa. Uskallammeko ajatella isosti?

Riskinottokyky

Radikaali luovuus vaatii riskien ottamista. Johtajan on oltava valmis hyväksymään epävarmuutta ja kannustettava tiimiään kokeilemaan uusia ideoita. Silloin pitää ottaa riskejä, rakentaa Tero Saarisen sanoin “brave space”. Tämä edellyttää avointa kommunikaatiota, halua luopua kontrollista ja psykologisesti turvallisen ympäristön luomista virheille ja rohkeille ideoille. Rohkea, riskejä sietävä johtaja ei seiso keskiössä vaan malttaa pysyä taustalla.

Monimuotoisuus

Monimuotoinen tiimi luo monipuolisia ideoita. Organisaatioiden homogeenisuus on radikaalin luovuuden riski. Suomalaisten yritysten johtajista valtaosa on joko diplomi-insinöörejä tai kauppatieteilijöitä. Olemme keski-ikäisiä suomalaisia miehiä tai naisia ja olemme siirtyneet yhdestä toimitusjohtajan tehtävästä toiseen, usein saman toimialan sisällä. Tähän tarvitaan muutos. Luovissa organisaatioissa monimuotoisuus kukoistaa, oli kyse sitten koulutuksesta, kansallisuudesta, kielitaustoista, taidoista tai ajattelutavoista. Professori Marc Runcon mukaan monimuotoisuus rikastaa ajattelua, lisää luovuutta ja lisää mahdollisuuksia nähdä ongelmat uusista näkökulmista.

Oppiminen

Radikaali luovuus ei ole pysyvä tila, vaan se vaatii jatkuvaa oppimista. Oppiminen on keskeistä radikaalisti luovissa organisaatioissa, eikä oppimista tule nähdä kapeasti vain tutkintoina tai kursseina. Innovaatioita ja jatkuvaa oppimista edistävät vapaa ajatusten pallottelu ja keskustelut ilman tiukkaa agendaa. Uutta ajattelua syntyy myös, kun organisaatiossa rakennetaan verkostoja yli oman toimialan tai ulkopuolinen coach haastaa ajattelua. Kaikkea tätä ja oppimiseen rohkaisevaa kannustusta tarvitaan innostavan oppimiskulttuurin luomiseen.

Itsereflektio

Itsereflektio on keskeinen luovan johtajan ja organisaation polttoaine. Radikaali luovuus vaatii kykyä haastaa perinteisiä ajattelumalleja, etsiä uusia näkökulmia ja rohkeutta kokeilla innovatiivisia ideoita. Itsereflektio tarjoaa tähän oivallisen välineen. Sari Baldauf viittasi puheenvuorossaan Daniel Kahnemanin nopeaan ajatteluun (System 1) ja hitaaseen ajatteluun (System 2), jossa erityisesti hidas ajattelu vaatii malttia, pysähtymistä, etäisyyden ottamista ja kykyä reflektoida. Itsereflektio ja hidas ajattelu mahdollistavat uusien näkökulmien löytämisen, ne lisäävät tietoisuuttamme ja antavat tilaa radikaaleille ideoille.

Taide-elämys

Oman kokemukseni perusteella taide toimii itsereflektion ja luovuuden parhaana sytykkeenä. Nautin taidetta kohtuullisina annoksia kesät talvet ja sen kaikissa muodoissa. Mikään ei synnytä niin paljon uusia ideoita, kuin hyvä taidenäyttely, tanssiteos tai konsertti. Parhaimmillaan pääsen toiseen todellisuuteen ja matkustan uuteen universumiin. Taidekokemuksen äärellä synnyn uudelleen ja kaikki on yhtäkkiä taas mahdollista! Olen luova johtaja, edes hetken.

 

Kiitos Boardman, että sain päästää ajatukset lentoon!

Annu Matula, Henley Business School Finland.

Kirjoittaja on Senior Advisor ja Executive Coach, joka uskoo koulutuksen parantavan maailmaa.