Arvot & Päämäärä
OMISTAJAN ASIALLA - JOHDON TUKENA

Arvot & Päämäärä

Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. Boardmanilla on keskeinen rooli suomalaisen osaavan omistajuuden ja johtamisen kehittämisessä ja päätöksentekijöiden verkottamisessa.

Verkoston päämäärät

  • Yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistason nostaminen
  • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen
  • Verkostossa toimivien osaamisen lisääminen ja verkostoitumismahdollisuuksien edistäminen

OPI – JAA – UUDISTU

Jatkuva oppiminen, uudistuminen sekä osaamisen jakaminen luovat Boardman-osaamisverkoston perustan.

OPI. Verkostossa toimivat uskovat, että jatkuva oppiminen on välttämätöntä iästä ja kokemustaustasta riippumatta. Heiltä löytyy myös aito kiinnostus kehittää omaa osaamistaan.

JAA. Verkostossa toimivat ovat valmiita pyyteettömästi jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja oppejaan. Boardman tarjoaa tähän monipuolisia mahdollisuuksia eri tilaisuuksien ja foorumien muodossa.

UUDISTU. Verkostossa toimivat ovat valmiita kokeilemaan uusia asioita ja pitävät katseensa tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä