Boardmanin esittely
Omistajan asialla - Johdon tukena

Boardman-osaamisverkosto

Boardman on vetovoimainen ajatuspaja ja osaamisverkosto, jolla on keskeinen rooli suomalaisen osaavan omistajuuden, hallitustyöskentelyn ja johtamisen (OHJ-ketjun) kehittämisessä sekä päätöksentekijöiden verkottamisessa.

Toimintamme ytimessä on omistajien, hallitusten ja johdon (OHJ) yhteistyö ja kasvuhalukkuus. Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.

Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. Verkostoomme kuuluu lukuisia yritysten omistajia, hallitusten jäseniä sekä johtoa.

 

Verkoston vaikutuspiiriin kuuluu tuhansia liikkeenjohtajia, hallitustyön osaajia, yrittäjiä, omistajia ja akateemisen maailman edustajia.

 

Toimintamme kulmakivet

Partnerit ja verkoston jäsenet muodostavat Boardmanin missioon sitoutuneen yhteisön, jossa jokainen tuo oman osaamisensa yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin uuden osaamisen kehittämiseksi ja jakamiseksi.

Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja tekee yrityksen omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

 

Boardman-osaamisverkosto koostuu useista eri jäsen- ja kehittämisfoorumeista, joissa kehitetään ja jaetaan tietoa omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Boardmanin omistavat 60 partneria, joilla on monipuolista, toisiaan täydentävää osaamista omistajuudesta ja laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä.

Lue lisää

Järjestämme useita eri valmennuksia, joissa syvennetään hallitustyöskentely- ja omistajaosaamista sekä kehitetään OHJ-yhteistyötä.

Lue lisää

Toteutamme erilaisia arviointeja omistajien, hallitusten ja johtoryhmien työn tueksi. Arviointien avulla yhtiön päätöksentekijät saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoonsa onko päätöksentekoketjulla yhteinen tilannekuva yhtiöstä.

Lue lisää

Järjestämme lukuisia tapahtumia, joissa käsitellään omistajuuteen, hallitustyöhön, johtamiseen ja ajankohtaisiin trendeihin liittyviä aiheita.

Lue lisää

Julkaisemme omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen liittyviä kirjoja ja julkaisuja.

Lue lisää

Arvot & Päämäärä

Boardman-osaamisverkoston päämäärät:

  • Yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistason nostaminen
  • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen
  • Verkostossa toimivien osaamisen lisääminen ja verkostoitumismahdollisuuksien edistäminen

Jatkuva oppiminen, uudistuminen sekä osaamisen jakaminen luovat Boardman-osaamisverkoston perustan.

  • OPI. Verkostossa toimivat uskovat, että jatkuva oppiminen on välttämätöntä iästä ja kokemustaustasta riippumatta. Heiltä löytyy myös aito kiinnostus kehittää omaa osaamistaan.
  • JAA. Verkostossa toimivat ovat valmiita pyyteettömästi jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja oppejaan. Boardman tarjoaa tähän monipuolisia mahdollisuuksia eri tilaisuuksien ja foorumien muodossa.
  • UUDISTU. Verkostossa toimivat ovat valmiita kokeilemaan uusia asioita ja pitävät katseensa tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

 

Hallituksen jäsenet

Boardman Oy:n hallitus muodostuu Boardmanin partnereista. Hallitus vastaa koko verkoston toiminnasta, päättää yhtiön strategiasta ja Boardman-brändin käytöstä.

Toimitusjohtaja Taru Lindeman toimii hallituksen sihteerinä. Lisätietoja hallituksen jäsenistä saat klikkaamalla hallituksen jäsenen kuvaa tai nimeä alla.

 

Tarja Tikkanen

Boardman-partneri, Alumnihallituksen puheenjohtaja, Boardman hallituksen jäsen

Lue lisää
Suvi Johansson

Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja, Boardman hallituksen jäsen

Mirel Leino-Haltia

Boardman-partneri, Boardman hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää
Tuomo Haukkovaara

Boardman-partneri, Boardman Membershipin hallituksen puheenjohtaja, Boardman hallituksen jäsen

Lue lisää
Rasmus Nybergh

Boardman-partneri, Boardmanin hallituksen jäsen

Lue lisää
Satu Koskinen

Boardman-partneri, Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja, Boadmanin hallituksen jäsen

Lue lisää
Jussi Pajunen

Boardman-partneri, Boardman Advisors hallituksen puheenjohtaja, Boardman hallituksen jäsen

Lue lisää

 

 

Lisätietoa

Taru Lindeman

Boardman toimitusjohtaja
040 730 3914
taru.lindeman@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

 

BoardTalks-podcastcover

Tutustu Boardman-osaamisverkostossa käsiteltäviin teemoihin kuuntelemalla Boardmanin omistajuutta ja päätöksentekoa käsittelevää BoardTalks-podcastia!

Podcastistä kuulet kokeneiden omistajien ja hallitustyötä tekevien oppeja sekä pääset syventymään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ilmiöihin.

Kuuntele BoardTalks-podcastin jaksoja Spotifyssä, Suplassa, Apple Podcastissä tai Boardmanin sivuilta!

Kuuntele jaksot tästä!