Boardmanin esittely
Omistajan asialla - Johdon tukena

Boardman-osaamisverkosto

Suomi tarvitsee osaavia ihmisiä ja menestyviä yrityksiä. Yritysten omistajilla, hallituksen jäsenillä ja ylimmällä johdolla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan rakentamisessa.

Kansainvälisillä markkinoilla yrityksen menestys on kiinni vahvasta liiketoiminta- ja toimialaosaamisesta, hyvästä johtamisesta sekä omistajien, hallituksen ja johdon kyvystä tehdä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.

Boardman – Omistajan asialla, johdon tukena.

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi.Arvot & Päämäärä

Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.Toiminta & Palvelut

Osaamisverkostomme rakentuu partnerivetoisista kehittämisfoorumeista, joissa keskustellaan, luodaan ja jaetaan osaamista ajankohtaisista teemoista, sekä jäsenperusteisista foorumeista, joilla on omaa monipuolista toimintaa. Verkoston vaikutuspiiriin kuuluu tuhansia liikkeenjohtajia, hallitustyön osaajia, yrittäjiä, omistajia ja akateemisen maailman edustajia.

Osaamisverkostoa hallinnoi voittoa jakamaton osakeyhtiö, Boardman Oy. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat viime kädessä koko osaamisverkoston toiminnasta.

Lue lisää

Boardmanin omistavat viisikymmentä partneria, joilla on monipuolista, toisiaan täydentävää osaamista omistajuudesta ja laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä.

Lue lisää

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kehittämisfoorumit kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan teemasta ja jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoimaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja yhteisen osaamisen luomiseksi.

Lue lisää

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa. Haluamme varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka yrityksille kasvaa. Jäsenperusteisen foorumin lisäksi ryhmä järjestää avoimia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia.

Lue lisää

Boardman Alumni -verkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Vuoden 2018 teema on ketterä ja kokeileva yrityskulttuuri ja johtaminen, jonka tiimoilta järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Lue lisää

Boardmanin Liikkeenjohdolliseen tutkimusryhmään (LJT) kuuluu kokeneita liikkeenjohtajia, julkishallinnon toimijoita ja akateemisen maailman osaajia. Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää 4-6 kertaa vuodessa keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista johtajuuteen liittyvistä teemoista.

Lue lisää

Boardmanin neljä osaamiskumppania tuovat verkoston toimintaan syvällisempiä näkökulmia omilta toimialoiltaan. Kumppaneitamme ovat Varma (omistaminen ja sijoittaminen), Roschier (oikeudelliset käytännöt), Nordea (pääoma ja rahoitus) ja PwC (talouden valvonta). Kaikkien osaamiskumppaneiden edustajat osallistuvat aktiivisesti Boardmanin toimintaan.

Lue lisää