Boardmanin esittely
Omistajan asialla - Johdon tukena

Boardman-osaamisverkosto

Suomi tarvitsee osaavia ihmisiä ja menestyviä yrityksiä. Yritysten omistajilla, hallituksen jäsenillä ja ylimmällä johdolla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan rakentamisessa.

Kansainvälisillä markkinoilla yrityksen menestys on kiinni vahvasta liiketoiminta- ja toimialaosaamisesta, hyvästä johtamisesta sekä omistajien, hallituksen ja johdon kyvystä tehdä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla. Verkostoomme kuuluu lukuisia yritysten omistajia, hallitusten jäseniä sekä johtoa.

Boardman – Omistajan asialla, johdon tukena

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa.

Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

Arvot & Päämäärä

Toiminta & Palvelut

Osaamisverkosto

Osaamisverkostomme rakentuu partnerivetoisista kehittämisfoorumeista, joissa keskustellaan, luodaan ja jaetaan osaamista ajankohtaisista teemoista, sekä jäsenperusteisista foorumeista, joilla on omaa monipuolista toimintaa.

Verkoston vaikutuspiiriin kuuluu tuhansia liikkeenjohtajia, hallitustyön osaajia, yrittäjiä, omistajia ja akateemisen maailman edustajia.

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Osaamisverkostoa hallinnoi voittoa jakamaton osakeyhtiö, Boardman Oy.

Lue lisää

Boardmanin omistavat kuusikymmentä partneria, joilla on monipuolista, toisiaan täydentävää osaamista omistajuudesta ja laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä.

Lue lisää

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kehittämisfoorumit kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan teemasta ja jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoimaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja yhteisen osaamisen luomiseksi.

Lue lisää

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa. Haluamme varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka yrityksille kasvaa. Jäsenperusteisen foorumin lisäksi ryhmä järjestää avoimia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia.

Lue lisää
Boardman Alumnit

Boardman Alumni -verkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Joka vuodelle valitaan ajankohtainen omistaja-hallitus-johto yhteistyöhön liittyvä teema, jonka tiimoilta järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää

Boardman Alumni -verkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Joka vuodelle valitaan ajankohtainen omistaja-hallitus-johto yhteistyöhön liittyvä teema, jonka tiimoilta järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Lue lisää

Boardmanin LJT toimii suomalaisessa yhteiskunnassa yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusten, johdon ja akateemisen maailman välillä. Tuomme keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja. Edistämme tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa ja tuotamme uutta tietoa sekä kiinnostavia avauksia tieteelliseen keskusteluun.

Lue lisää

Boardmanin neljä osaamiskumppania tuovat verkoston toimintaan syvällisempiä näkökulmia omilta toimialoiltaan. Kumppaneitamme ovat Varma (omistaminen ja sijoittaminen), Roschier (oikeudelliset käytännöt), Nordea (pääoma ja rahoitus) ja PwC (talouden valvonta). Kaikkien osaamiskumppaneiden edustajat osallistuvat aktiivisesti Boardmanin toimintaan.

Lue lisää

Boardman on aktiivinen omistajuuden, hallitustyöskentely- ja johtamisosaamisen kehittäjä ja päätöksentekijöiden verkottaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

Lue lisää

Arvot & Päämäärä

Boardmanilla on keskeinen rooli suomalaisen osaavan omistajuuden ja johtamisen kehittämisessä ja päätöksentekijöiden verkottamisessa.

Verkoston päämäärät

  • Yritysten omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamistason nostaminen
  • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen
  • Verkostossa toimivien osaamisen lisääminen ja verkostoitumismahdollisuuksien edistäminen

OPI – JAA – UUDISTU

Jatkuva oppiminen, uudistuminen sekä osaamisen jakaminen luovat Boardman-osaamisverkoston perustan.

  • OPI. Verkostossa toimivat uskovat, että jatkuva oppiminen on välttämätöntä iästä ja kokemustaustasta riippumatta. Heiltä löytyy myös aito kiinnostus kehittää omaa osaamistaan.
  • JAA. Verkostossa toimivat ovat valmiita pyyteettömästi jakamaan omaa osaamistaan, kokemuksiaan ja oppejaan. Boardman tarjoaa tähän monipuolisia mahdollisuuksia eri tilaisuuksien ja foorumien muodossa.
  • UUDISTU. Verkostossa toimivat ovat valmiita kokeilemaan uusia asioita ja pitävät katseensa tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

Hallituksen jäsenet

Boardman Oy:n hallitus muodostuu Boardmanin partnereista. Hallitus vastaa koko verkoston toiminnasta, päättää yhtiön strategiasta ja Boardman-brändin käytöstä.

Toimitusjohtaja Taru Lindeman toimii hallituksen sihteerinä. Lisätietoja hallituksen jäsenistää saat klikkaamalla hallituksen jäsenen kuvaa tai nimeä alla.

 

Mirel Leino-Haltia

Boardman-partneri, Alumnihallituksen puheenjohtaja

Lue lisää
Philip Aminoff

Boardman-partneri

Lue lisää
Tuomas Auvinen

Boardman-partneri

Lue lisää
Rasmus Nybergh

Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää
Marketta Kokkonen

Boardman-partneri, Advisors hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää
Markku Pohjola

Boardman-partneri, OHJ - Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö -kehittämisfoorumin jäsen

Lue lisää
Laura Raitio

Boardman-partneri, Hallituksen puheenjohtaja, Boardman Oy, Pörssiyhtiöt -kehittämisfoorumin puheenjohtaja

Lue lisää

 

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä