Kehittämisfoorumit

Kehittämisfoorumit

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista.

Boardman tarjoaa mahdollisuuksia säännölliseen tiimityöskentelyyn ja yhteisiin keskustelu- ja kehittämistilaisuuksiin. Kaikki verkoston jäsenet tuovat korvauksetta oman osaamisensa yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin uuden yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Kehittämisfoorumeiden tilaisuudet ovat kutsuperusteisia, mutta olemme aina kiinnostuneet uusista osaajista. Mikäli olet kiinnostunut jonkun kehittämisfoorumin toiminnasta ja olet valmis jakamaan kyseiseen teemaan liittyvää osaamista ja kokemuksia, niin ota yhteyttä kyseisen foorumin puheenjohtajaan etunimi.sukunimi(at)boardman.fi tai taru.lindeman(at)boardman.fi

kohti yhteistä osaamista ja uusien ratkaisujen luomista

Kehittämisfoorumit kokoontuvat muutaman kuukauden välein keskustelemaan luottamuksellisesti kyseiseen teemaan liittyvistä haasteista ja onnistumisista.

Osanottajat jakavat omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoivat ja luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Näin yksittäisten henkilöiden osaamisesta syntyy yhteistä Boardman-osaamista.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajan johdolla ryhmä valitsee sopivimman työskentelytavan ja päättää miten ja missä muodossa luotu tieto hyödynnetään. Kehittämisfoorumin työn tuloksena voi esimerkiksi syntyä kirja, teemajulkaisu, artikkeli, seminaari, valmennus tai muu tapahtuma.

Kehittämisfoorumin tavoitteena on kehittää päätöksentekoa ja vallankäyttöä kokeneiden yritysmaailman toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöllä.

Lue lisää

Menestyminen digitalisoituvassa maailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia. Kehittämisfoorumissa on kartoitettu teemoja ja asioita, jotka omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon on toimialasta riippumatta huomioitava johtamisessa digi-maailmassa.

Lue lisää

Kehittämisfoorumissa pohditaan omistajien, hallituksen ja johdon rooleja sekä vastuita pörssiyhtiöissä ja edelleen pörssiyhtiöiden roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ryhmän tavoitteena on jakaa, välittää ja kehittää tietoa pörssiyhtiöiden keskeisistä haasteista ja ongelmista.

Lue lisää

Hallituksen tärkein tehtävä on yrityksen arvon kasvattaminen. Maailman arvokkaimmat yritykset ovat usein alansa brändijohtajia. Foorumi haluaa nostaa maineen hallituksen agendalle ja auttaa suomalaisia yrityksiä johtamaan mainettaan kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi.

Lue lisää

Ennennäkemätön asiakasfokus -kehittämisfoorumissa pohditaan mitä tapahtuu, kun siirrytään tuotantotaloudesta asiakastalouteen.
Kehittämisfoorumin tavoitteena on luoda yhteinen viitekehys asiakaslähtöisen yrityksen rakentamiselle, ja saada aito asiakaslähtöisyys mukaan johtamiseen suomalaisissa yrityksissä.

Lue lisää

Kehittämisfoorumin tavoitteena on luoda raamit hallitustarpeen määrittämiseen ja hallituksen muodostamiseen kasvuyrityksissä. Kehittämisfoorumin tuotokseksi muodostetaan julkaisu, jonka tavoitteena on vastata kahteen kysymykseen:

  1. Milloin tarvitsen toimivan hallituksen?
  2. Miten muodostan toimivan hallituksen?
Lue lisää

Kehittämisfoorumi päivittää Boardmanin vuonna 2010 julkaisemaa Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirjaa uudella datalla ja ajankohtaisilla tutkimuksilla yhdessä osaamiskumppaneiden kanssa.

Lue lisää