Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö

Kehittämisfoorumissa tarkastellaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisiä yhteistyötapoja ja työn jakoa eri tyyppisissä yhtiöissä. Tavoitteena on kehittää ja luoda toimivia, uusia yhteistyömalleja tukemaan hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimintaa. Ryhmä tukee myös teemaan liittyvän vaitöskirjan toteutusta.

Foorumin puheenjohtajana toimii Arto Hiltunen.

Tutustu väitöskirjatutkija Satu Koskinen blogisarjaan: Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyöstä.

Kehittämisfoorumin toiminta

Kehittämisforumin toiminnan tarkoituksena on ollut

 • jakaa kokemuksia toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyöstä teemaan liittyvien alustusten ja keskustelun kautta
 • tukea väitöskirjatyötä ja tuottaa tutkimusaineistoa
 • tuottaa yrityksiä hyödyttävää ja kilpailukykyä edistävää uutta tietoa
 • saada työskentelyn tuloksena aikaan myös käytännön hallitustyötä ja sen tekijöitä palveleva käytännönläheinen, suomenkielinen julkaisu
 • kehittää ja kokeilla toimintamallia, jonka avulla tieteellinen tutkimus pystyisi paremmin hyödyttämään elinkeinoelämää ja käytännön toimijoita.

Kehittämisfoorumin tilaisuuksissa pidettyjä alustuksia

 • Yhteydenpitomallit toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa, Arto Hiltunen
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: roolit ja tehtävät, Markku Pohjola
 • Päätöksenteko ja vallankäyttö erityyppisissä omistusrakenteissa, Tom von Weymarn
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyö, Jukka Hienonen
 • Luottamus, Mikael Pentikäinen
 • Luottamus ja epäluottamus toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa, Jukka Saksi
 • Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö kriisitilanteessa, Jorma Wiitakorpi
 • Perhe- ja sukuyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö erityisesti omistajan näkökulmasta, Philip Aminoff
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyö Suomessa ja kansainvälisesti, Harry Salonaho
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhde tuottajaomisteisissa yhtiöissä, Hannu Kottonen
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhde ja toimintatapa digi-alan kasvuyrityksessä, Tuomas Syrjänen
 • Sata päivää ennen ja sata sen jälkeen, Riitta Ahlholm Toimitusjohtajan 100 ensimmäistä päivää – Mitä tekisin toisin? Mikael Jungner