Omistajaosaaminen

Omistajaosaaminen-kehittämisfoorumi

Osaava omistajuus ja hallitustyöskentely sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö edellyttävät jatkuvaa kehittämistä niin rakenteiden kuin osaamisen osalta. Omistajuutta ja sen jatkuvaa osaamistarpeen muutosta ei juurikaan nähdä omana osaamisalueenaan. Boardman osaamisverkostossa on nähty selvä tarve laajentaa hallitustyöskentelyn kehittämistä omistajuuden sekä koko päätöksenteon ja vallankäytön ketjun arviointiin ja kehittämiseen.

Yrittäjyys ja hallitustyöskentely ovat alkaneet saada entistä enemmän huomiota ja niiden arvo yhteiskunnan menestyksen rakentamisessa ymmärretään. Boardmanin tavoitteena on edistää myös omistajaosaaamisen jatkuvaa kehittymistä ja sitä, että omistajuus ymmärrettäisiin samalla tavalla keskeiseksi voimavaraksi Suomen menestyksen rakentamisessa.

Boardman on perustanut tämän tavoitteen eteenpäin viemiseen oman omistajaosaamisen kehittämisfoorumin, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Boardman Oy:n kunniapuheenjohtaja Mikko Haapanen ja jäseniksi monipuolisen kokemuksen omaavia päätöksenteon ammattilaisia.

Omistajuusfoorumi toivoo saavansa asiaan liittyviä kommentteja, näkemyksiä ja ajatuksia. Ota yhteys Mikko Haapaseen, mikko.haapanen(a)boardman.fi.


Omistajaosaamisen kehittämisfoorumissa vaikuttavat


Eeva Ahdekivi on toiminut johtotehtävissä valtioyhtiöiden omistajaohjauksessa niin pääministerin toimistossa kuin Solidiumissakin. Hän on väitellyt tohtoriksi säätiöiden omistajuudesta. Hän on toiminut useiden yhtiöiden ja säätiöiden hallituksissa. Nykyisin hän toimii perheen omistuksia hallinnoivan Hartwall Capital Oy:n toimitusjohtajana.
Philip Aminoff on perheyritysten omistajana osallistunut aktiivisesti hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä omistajuuden jatkuvaan kehittämiseen. Hän on toiminut Euroopan Perheyritysten Liiton puheenjohtajana sekä Suomessa DIF:n, Hallitusammattilaiset ry:n ja Perheyritysten Liiton puheenjohtajana.​​
Mikko Haapanen on Boardman Oy:n perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja 2002-2016. Hänellä on kokemusta useiden yritysten hallitusten puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämisestä. Hän on kirjoittanut Matti Laineman kanssa kirjan Omistajien, hallituksen ja johdon vallan tasapaino sekä ollut kirjoittajana useissa Boardmanin julkaisemissa kirjoissa.
Arto Hiltunen on tehnyt pitkän uran HOK Elannon ja SOK:n pääjohtajana. Hänellä on laaja kokemus myös valtionyhtiöistä, pörssiyhtiöistä ja  perheyrityksistä niiden hallitusten puheenjohtajana ja jäsenen. Hän on kirjoittanut useita menestyskirjoja johtamisesta.
Kim Karhu on tehnyt pitkän uran tilintarkastajana. Hän on toiminut PWC:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hänen asiakkainaan ovat olleet suuret pörssiyhtiöt ja perheyritykset. Nykyisin hän toimii Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Ari Korhonen kehitti yrittäjänä kansainvälisen menestyneen yrityksen, jonka myytyään on toiminut businessenkelinä. Hänet valittiin vuoden 2016 businessenkeliksi ja hän osallistunut yli 100 investointikierrokseen. Hän on LUT:n kunniatohtori ja toiminut Euroopan ja Suomen businessenkeliliittojen hallituksissa.
Taru Lindeman on toiminut alusta alkaen Boardman Oy:n hallituksen sihteerinä ja viimeiset vuodet sen toimitusjohtajana. Hän vastaa myös Boardman Oy:n omistajuuteen ja hallitustyöskentelyyn liittyvästä valmennuksesta.
Marko Parkkinen on tunnettu sarjayrittäjä, joka mainostoimiston perustajana  toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana laajensi toimintansa usean uuden yrityksen kehittämiseen. Nykyisin hän toimii kasvuyrityksiä hallinnoivan yrityksen toimitusjohtajana ja usean yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä.
Markku Pohjola on toiminut pitkään finanssiyritysten johtotehtävissä Pohjoismaissa. Hän on kokenut hallitusten puheenjohtaja ja jäsen niin pörssiyhtiöissä kuin perhe- ja valtionyhtiöissäkin.
 Tom von Weymarn on toiminut monen merkittävän yrityksen johdossa. Hän on ollut jäsenenä kehittämässä pohjoismaista Corporate Governance -koodia. Hänen laaja kokemuksensa hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä ulottuu niin suomalaisiin kuin ruotsalaisiinkiin merkittäviin pörssi-, perhe-, valtio- ja osuuskuntaomisteisiin yhtiöihin.
Heikki Westerlund on tehnyt pitkän uran pääomasijoittajana. Hän on toiminut Capman Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa merkittävissä yrityksissä.

 


Toiminta

Kehittämisfoorumi tapaa säännöllisesti muutaman kuukauden välein keskustelemaan omistajuuteen liittyvistä teemoista, pohtimaan ja jakamaan osaamista. Vuorovaikutteisuus ja osaamisen jakaminen on tärkeä osa foorumin toimintaa ja tätä osaamista jaetaan muun muassa tapahtumien, seminaarien ja erilaisten julkaisujen ja sisältöjen kautta. Ryhmän toiminnassa on mukana väitöskirjantekijöitä, jotka tutkimustyöllään tuottavat uutta tietoa omistajuudesta.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. tutkimus- ja koulutusyhteistyötä väitöskirjojen ja oppilaitosyhteistyön muodossa sekä jatkuvaa osaamisen jakamista.  Edellinen kausi huipentui kesäkuussa 2017 järjestettyyn  Ownership Competence and the Future of Finland -seminaariin.


Osaava omistaja luo edellytyksen menestykselle

Lue lisää omistajuudesta, omistajaosaamisesta sekä omistajan, hallituksen ja johdon yhteistyöstä Boardmanin blogista.

Osaava omistajuus ja hallitustyöskentely sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö edellyttävät jatkuvaa kehittämistä niin rakenteiden kuin osaamisen osalta. Osaaminen ja osapuolten välinen luottamus luovat vahvan perustan yrityksen menestymiselle. Toisaalta näiden puute on suuri riskitekijä, joka ajanut monet yritykset vaikeuksiin.

Lue lisää

Yrityksen tärkeimmät lenkit ovat omistajat, hallitus, johto ja työntekijät. Vallan tasapaino ja roolien selkeys luovat perustan menestymiselle. Valitettavan usein ketjuun muodostuu heikko lenkki, joka aiheuttaa kitkaa ja rapauttaa kykyä tehdä päätöksiä.

Lue lisää

Monet tuoreet menestystarinat, kuten Supercell, Netflix ja Smartly.io ovat nojanneet samaan omistajuusstrategiaan: yrityksessä kaikki ovat omistajia. Miksi?

Lue lisää

Kuinka erottaa omistaja ja sijoittaja toisistaan? Panelistit kertovat yhdellä sanalla mitä omistavat: ei osakkeita, vaan intohimoa ja vastuuta.

Lue lisää

Usein yrittäjyyttä ja pörssiyhtiötä ei termeinä osata yhdistää toisiinsa ja pörssiyhtiöitä pidetään kasvottomina toimijoina. Väitetään, että omistajan ääni hukkuu tuhansien muiden osakkeenomistajien joukkoon. Asia on aivan päinvastoin, Lauri Rosendahl kirjoittaa.

Lue lisää