Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

OHJ – Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö

Boardmanin keskeisiä teemoja ovat aina olleet hallitustyöskentelyn kehittäminen ja osaava omistajuus, mutta toiminnan kehittyessä keskeiseksi teemaksi on kuitenkin noussut omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja vallankäytön kehittäminen.

Omistajien, Hallituksen ja Johdon yhteistyön (OHJ)-kehittämisfoorumin puheenjohtaja on Boardmanin perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja Mikko Haapanen. Kehittämisfoorumin kokoonpanoon kuuluu laaja kirjo asiantuntijoita julkisesta hallinnosta, perheyhtiöistä, pörssiyhtiöistä, yritystoiminnan kasvattamisesta, johtamisesta, kansainvälistymisestä ja käyttäytymistieteistä.

Kehittämisfoorumin tavoitteena on kehittää päätöksentekoa ja vallankäyttöä kokeneiden yritysmaailman toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöllä. Haluamme lisätä osaamista sekä tietoisuutta omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön merkityksestä. Boardmanin fokus ja idea on jakaa oppimista yhteisten näkemysten ja kokemusten kautta.”

– Mikko Haapanen

Seuraavat Boardmanin artikkelit tarjoavat perehdytystä aiheeseen: 

Liikemaailman ja akateemisen tutkimuksen liitto, Mikko Haapanen ja Arto Hiltunen

Arvoa kasvattavat hallintaketjut, Tom von Weymarn

Hallitusosaamisen kehittämisestä koko päätöksentekoketjun kehittämiseen, Mikko Haapanen