Pörssiyhtiöt-kehittämisfoorumi

Pörssiyhtiöt – omistajuus ja hallitustyöskentely pörssiyhtiöissä

Maailma globalisoituu, yritysten liiketoimintaympäristö on murroksessa ja muutokset ovat yhä nopeampia. Tämä vaatii muutosherkkyyttä liiketoimintaympäristöön sopeutuvilta pörssiyhtiöiltä. Hallitukset ovat suurten haasteiden edessä. Mitä odotetaan omistajilta, hallitukselta ja johdolta? Mitkä ovat päätöksentekoketjun roolit ja vastuut? Miten tämä vaikuttaa hallitusten kokoonpanoon ja jäsenten valintaan? Mikä on pörssiyhtiöiden roolia suomalaisessa yhteiskunnassa?

Muun muassa näitä asioita pohditaan Omistajuus ja hallitustyöskentely pörssiyhtiössä –kehittämisfoorumin tilaisuuksissa.

Kehittämisfoorumin tavoitteena on tuottaa ja jakaa tietoa ajankohtaisista pörssiyhtiöitä koskevista aiheista.

Kehittämisfoorumi kokoontuu vuosittain 3-4 kertaa keskustelemaan luottamuksellista ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksissa on yleensä 1-2 alustusta, jonka jälkeen keskustelua moderaattorin johtamana. Tilaisuudet toimivat Chatham House –periaatetta noudattaen. Tilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia ja tarkoitettu erityisesti pörssiyhtiöiden omistajille, hallitusten jäsenille ja ylimmälle johdolle.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajana toimii Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtaja, partneri Laura Raitio.


Pörssiyhtiöt -kehittämisfoorumin tilaisuuksia

 • 29.9.2020 Yritysjärjestelyt listayhtiöissä: Lauri Rosendahl, Alexandra Londen-Therman, Antti Ihamuotila
 • 17.9.2019 Hyvät käytännöt nimitystoimikuntien työssä: Mikko Nieminen, Reima Rytsolä, Jorma Eloranta, Antti Mäkinen
 • 21.1.2019 Oppeja hallitustyöskentelyyn: Risto Siilasmaa ja Jorma Eloranta
 • 15.11.2018 SHRD II –tietoisku: Manne Airaksinen, Leena Linnainmaa ja Markku Pohjola
 • 4.6.2018 Kehittyvä valiokuntatyöskentely listayhtiöissä: Hannele Jakosuo-Jansson, Arja Talma, Mammu Kaario ja Heikki Westerlund
 • 16.4.2018 Hallituksen puheenjohtajan erilaiset roolit / Puheenjohtaja kapellimestarina: Sanna Suvanto-Harsaae ja Jorma Eloranta
 • 31.10.2017 Avustajien käyttäminen hallitustyössä: Manne Airaksinen, Jukka Hienonen ja Matti Vuoria
 • 15.6.2017 Ownership Competence and the Future of Finland -Conference
 • 26.4.2017 Pörssiyhtiön uudistuminen: Kai Telanne, Casimir Lindholm ja Tuomas Syrjänen
 • 7.6.2016 Hallituksen jäsenten valinta – keskeinen menestystekijä: Kari Järvinen, Jorma Eloranta ja Mikael Silvennoinen
 • 15.2.2016 Pörssiyhtiö vs. Private Equity: Robert Furuhjelm ja Heikki Westerlund
 • 5.10.2015 Yhtiökokous tänään ja huomenna: Manne Airaksinen, Kim Karhu, Reima Rytsölä ja Markku Pohjola
 • 11.05.2015 Pörssiyhtiöt median hampaissa: Jouko Karvinen, Reijo Ruokanen ja Harri Saukkonen
 • 26.01.2015 Politiikka vai Business – hallituksen vastuu: Eero Heliövaara ja Olli Pohjanvirta