Toiminta & Palvelut
Omistajan asialla - Johdon tukena

Toiminta & Palvelut

Boardman on aktiivinen omistajuuden, hallitustyöskentely- ja johtamisosaamisen
kehittäjä ja päätöksentekijöiden verkottaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

Boardmanin valmennuksissa pohditaan ja syvennetään hallitustyöskentelyn edellytyksiä ja osaamista sekä kehitetään omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä. Boardman järjestää kahdesti vuodessa Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen, muita teemoittaisia avoimia valmennuksia sekä räätälöityjä yrityskohtaisia valmennuksia.

Lue lisää

Boardman ja siinä toimivat foorumit järjestävät monipuolisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia päätöksentekoon, liikkeenjohtamiseen, hallitustyöhön ja ajankohtaisiin trendeihin liittyen. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. Verkoston tapahtumakalenteri on aktiivinen ympäri vuoden.

Lue lisää

Boardman tarjoaa omistajien, hallitusten ja johtoryhmien työn tueksi ja arvioimiseksi kolme digitaalista työkalua:

Boardman OHJ-arviointi on kehittämämme työkalu, jonka avulla voidaan helposti ja tehokkaasti arvioida ja kehittää koko omistajista, hallituksesta ja johdosta koostuvan päätöksentekoketjun toimintaa.

Board Mapping -hallitusarvioinnin avulla hallitus voi toteuttaa sähköisesti työskentelynsä itsearvioinnin nopeasti ja tehokkaasti. Säännöllisesti toteutettuna työkalulla voi seurata hallitustyön kehittymistä vuodesta toiseen.

Brand Compass -mainearviointi kirkastaa vastaajien vision yrityksen brändistä ja maineen kulmakivistä. Verkkoarvointi mittaa yrityksen hallituksen tai johtoryhmän näkemyksen yrityksen maineesta nähden sekä sen millä tolalla maineen kuusi keskeistä osa-aluetta yhtiössä ovat.

Lue lisää

Boardman julkaisee omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, teemajulkaisuja sekä kehittämisfoorumien raportteja ja yhteenvetoja.

Lue lisää