Toiminta & Palvelut
Omistajan asialla - Johdon tukena

Toiminta & Palvelut

Boardman on aktiivinen omistajuuden, hallitustyöskentely- ja johtamisosaamisen kehittäjä ja päätöksentekijöiden verkottaja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Boardman järjestää tapahtumia ja valmennuksia, tukee tutkimustoimintaa, tuottaa julkaisuja ja kehittää yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointityökaluja.

Boardmanin valmennuksissa pohditaan ja syvennetään hallitustyöskentelyn edellytyksiä ja osaamista sekä kehitetään omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä. Boardman järjestää kahdesti vuodessa Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen, muita teemoittaisia avoimia valmennuksia sekä räätälöityjä yrityskohtaisia valmennuksia.

Lue lisää

Boardman ja siinä toimivat foorumit järjestävät monipuolisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia päätöksentekoon, liikkeenjohtamiseen, hallitustyöhön ja ajankohtaisiin trendeihin liittyen. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Boardman tarjoaa omistajien, hallitusten ja johtoryhmien työn tueksi ja arvioimiseksi kolme työkalua. Arviointien avulla yhtiön päätöksentekijät saavat nopeasti ja tehokkaasti tietoonsa onko päätöksentekoketjulla yhteinen tilannekuva yhtiöstä.

Lue lisää

Boardman julkaisee omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, teemajulkaisuja sekä kehittämisfoorumien raportteja ja yhteenvetoja.

Lue lisää