Verkosto
Omistajan asialla - Johdon tukena

Boardman-osaamisverkosto

Boardman on vuonna 2002 perustettu osaamisverkosto, joka kehittää aktiivisen omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Luomme ja jaamme uutta tietoa omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon tueksi. Boardman on Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.

Osaamisverkostomme rakentuu partnerivetoisista kehittämisfoorumeista, joissa keskustellaan, luodaan ja jaetaan osaamista ajankohtaisista teemoista, sekä jäsenperusteisista foorumeista, joilla on omaa monipuolista toimintaa. Verkoston osaamista syventävät neljä osaamiskumppania.

Katso koko verkoston kuvaus täältä!

Osaamisverkostoa hallinnoi voittoa jakamaton osakeyhtiö, Boardman Oy. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat viime kädessä koko osaamisverkoston toiminnasta.

Lue lisää

Boardmanin omistavat viisikymmentä partneria, jotka omaavat monipuolista, toisiaan täydentävää osaamista omistajuudesta sekä laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä.

Lue lisää

Kehittämisfoorumitoiminta on tärkeä osa Boardmanin osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kehittämisfoorumit kokoontuvat muutaman kuukauden välein keskustelemaan luottamuksellisesti teemasta ja jakavat omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoivat ja luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja luoden yhteistä osaamista.

Lue lisää

Boardman Grow on kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä kiinnostuneiden verkosto, joka edistää kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa. Haluamme varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka yrityksille kasvaa. Ryhmä järjestää avoimia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Tämän lisäksi on jäsenperusteinen foorumi Boardman Grow VIP-ryhmä keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen.

Lue lisää

Boardman Alumni -verkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Vuoden 2018 teema on ketterä ja kokeileva yrityskulttuuri ja johtaminen, jonka tiimoilta järjestetään keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Lue lisää

Boardmanin Liikkeenjohdolliseen tutkimusryhmään (LJT) kuuluu kokeneita liikkeenjohtajia, julkishallinnon toimijoita ja akateemisen maailman osaajia. Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää 4-6 kertaa vuodessa keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista johtajuuteen liittyvistä teemoista.

Lue lisää

Boardmanin neljä osaamiskumppania tuovat verkoston toimintaan syvällisempiä näkökulmia omilta toimialoiltaan. Kumppaneitamme ovat Varma (omistaminen ja sijoittaminen), Roschier (oikeudelliset käytännöt), Nordea (pääoma ja rahoitus) ja PwC (talouden valvonta). Kaikkien osaamiskumppaneiden edustajat osallistuvat aktiivisesti Boardmanin toimintaan.

Lue lisää