Boardman Advisors

Boardman Advisors

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Advisors -ryhmän tavoitteena on kehittää yritysten päätöksentekoa ja omistajuutta. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Puheenjohtajana toimii Heikki Lehmusto.

Advisors-toiminnan painopisteet

Vaikka useimmat mentorit ovat jättäneet linjajohdon ja usein myös siirtäneet hallitustehtäviään nuoremmille, heillä on halu hyödyntää kokemustaan talouselämän ja yritysten hyväksi, käyttää sitä kokemusta jonka he ovat keränneet. Mitä paremmin mentorit voivat tehtäväänsä syventyä, sitä tehokkaampia he ovat.

Verkosto

Advisors-ryhmä keskittyy nuorten yrittäjien ja yritysten mentorointiin ja pyrkii vaikuttamaan julkisomisteisten yritysten hallitustyön osaamisen kehittämiseen ammattimaisempaan suuntaan. Ryhmän jäsenistöstä löytyy myös jäseniä, jotka ovat valmiita auttamaan erityisesti perheyhtiöiden omistajaohjausprosesseissa ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Ryhmä järjestää suljettuja keskustelutilaisuuksia jäsenistölle, joissa käsitellään eri aiheita.

Mentorointi

Tällä hetkellä Boardman Advisors ryhmällä on käynnissä vuodenmittaisen nuorten yrittäjien mentorointiohjelma Suomen Yrittäjien kanssa. Vuoden mittainen ohjelma aloitettiin syksyllä 2017. Tämän lisäksi Boardman Advisors on mukana kouluttamassa kuntayhtiöiden puolella olevia hallitusammattilaisia yhdessä AaltoEE:n ja FCG:n kanssa ja ovat räätälöineet Boardmanin OHJ-arvioinnin kysymyspatteriston kuntayhtiöille sopivaksi.

Lisätietoja Boardman Advisors -hallituksen sihteeriltä: Anette Vuorenmaa, anette.vuorenmaa(a)boardman.fi