Boardman Advisors

Boardman Advisors

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Advisors -ryhmän tavoitteena on kehittää yritysten päätöksentekoa ja omistajuutta. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Puheenjohtajana toimii Heikki Lehmusto.

Advisors-toiminnan painopisteet

Vaikka useimmat mentorit ovat jättäneet linjajohdon ja usein myös siirtäneet hallitustehtäviään nuoremmille, heillä on halu hyödyntää kokemustaan talouselämän ja yritysten hyväksi, käyttää sitä kokemusta jonka he ovat keränneet. Mitä paremmin mentorit voivat tehtäväänsä syventyä, sitä tehokkaampia he ovat.

Verkosto

Advisors-ryhmä keskittyy nuorten yrittäjien ja yritysten mentorointiin ja pyrkii vaikuttamaan julkisomisteisten yritysten hallitustyön osaamisen kehittämiseen ammattimaisempaan suuntaan. Ryhmän jäsenistöstä löytyy myös jäseniä, jotka ovat valmiita auttamaan erityisesti perheyhtiöiden omistajaohjausprosesseissa ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Ryhmä järjestää suljettuja keskustelutilaisuuksia jäsenistölle, joissa käsitellään eri aiheita.

Mentorointi

Tällä hetkellä Boardman Advisors ryhmällä on käynnissä toista vuotta Nuorten yrittäjien mentorointiohjelma Suomen Yrittäjien kanssa. Vuoden mittainen ohjelma aloitettiin vuoden 2019 alussa. Seuraava mentorointiohjelma alkaa vuoden 2020 tammikuussa.

Vaikuttavuus

Boardman Advisors on mukana kouluttamassa kuntayhtiöiden puolella olevia hallitusammattilaisia yhdessä AaltoEE:n ja FCG:n kanssa ja ovat räätälöineet Boardmanin OHJ-arvioinnin kysymyspatteriston kuntayhtiöille sopivaksi.

Hallituksen jäsen Tom von Weymarn on vuonna 2019 puhumassa seuraavissa tilaisuuksissa:

 • FCG: Salon Kuntayhtymä – 11.01.2019
 • FCG: Kuntatalo/Helsinki – 18.01.2019
 • FCG: Silja Serenade, Tukholma – 14.02.2019
 • FCG: Finlandia talo – 28.02.2019
 • FCG: Kuntatalo 05.02.2019
 • FCG: Espoo 13.03.2019
 • FCG: Vastuullisuus seminaari – 29.05.2019
 • FCG: CG – Sustainability – Strategic Agility – 23.-24.5.2019
 • FCG: Espoo – 06.08.2019
 • DIF – HRM – 29.08.2019
 • DIF kevät 2019 – Case HK-Scan
 • Bang & Co – 04.02.2019
 • Bang & Co – 23.05.2019
 • Hartwall Capital – 12.03.2019
 • Hartwall Capital – 12.03.2019
 • Coxa Oy – 27.03.2019
 • Coxa Oy – 03.04.2019
 • Coxa Oy – 24.04.2019
 • Vastuullisuus /Paneeli– 08.04.2019

Hallituksen jäsen Marketta Kokkonen on vuonna 2019 puhumassa seuraavissa tilaisuuksissa:

 • 10.1.2019 Salon kaupunki, FCG:n järjestämä konsernijohdon koulutustilaisuus kaupungin yhtiöille ja kaupungin konsernijohdolle
 • 17.1.2019 Helsingissä FCG:n järjestämä konsernijohtamista koskeva koulutustilaisuus
 • 15.2.2019 Tampereen kaupunki, FCG:n järjestämä kaupungin konserniyhtiöille ja kaupungin johdolle tarkoitettu koulutustilaisuus
 • 17.4.2019 Tampereen kaupunki, FCG:n järjestämä kaupungin konserniyhtiöille ja kaupungin johdolle tarkoitettu koulutustilaisuus
 • 4.6.2019 Helsingissä Hansel-yhtiön henkilöstölle järjestetty koulutustilaisuus kuntien konsernirakenteista ja konsernijohtamisesta
 • 21.8.2019 Turun kaunpungin konserniyhtiöille ja kaupungin johdolle Turun kauppakamarin järjestämä koulutustilaisuus
 • 18.9.2019 Helsingissä FCG:n järjetämä koulutustilaisuus kuntaomisteisten yhtiöiden konsernijohtamisesta.

Lisätietoja Boardman Advisors -hallituksen sihteeriltä: Anette Vuorenmaa, anette.vuorenmaa(a)boardman.fi