Boardman LJT

Boardman LJT

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.

Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia. Edistämme tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa.

Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä ja ajankohtaisista omistajuuteen, hallitustyöskentelyyn ja johtamiseen liittyvistä teemoista jäsenilleen.

LJT:n puheenjohtajana toimii KTT Satu Koskinen, Boardman -partneri.

Lue lisää ja liity LJT:hen

70-vuotias LJT

Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä, perustettiin vuonna 1949. LJT on vuosien aikana uudistanut toimintaansa ja vuonna 2008 LJT liittyi osaksi Boardman-verkostoa. Perinteitään kunnioittaen LJT on ennakkoluuloton ja uusia mahdollisuuksia luotaava elinkeinoelämän ja akateemisen tutkimuksen vuoropuhelun foorumi. Lue lisää LJT:n historiasta

Vuonna 2019 juhlittiin LJT:n 70-vuotista taivalta järjestämällä 5.9.2019 juhlatilaisuus.

 

Boardman LJT:n toiminnasta lisää tietoa saat Heliltä, heli.koukkula@boardman.fi

Lue lisää LJT:n toiminnasta ja järjestetyistä tilaisuuksista