Boardman LJT

Boardman LJT

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.

Tuomme keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja. Edistämme tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa ja tuotamme uutta tietoa sekä kiinnostavia avauksia tieteelliseen keskusteluun, ja näin pyrimme edistämään elinkeinoelämän päätöksentekoa hyödyttävää akateemista tutkimusta. Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia.

Toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun ja kattaa aiheeltaan ajankohtaisia ja laajakantoisia kysymyksiä. LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta. Tilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia, joihin kutsutaan jäsenten lisäksi myös muita teeman kannalta keskeisiä asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon kannalta olennainen tutkimus. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä.

LJT: tutkijablogissa julkaisemme kiinnostavia tutkimustuloksia kehittämisessä ja päätöksenteossa hyödynnettäviksi.

LJT:n puheenjohtajana toimii KTT ja Boardman-partneri Satu Koskinen.

Tutustu LJT-tutkimusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin

Jäseneksi

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoon liittyvä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Edistämme tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa.

Boardman LJT-verkoston jäsenenä saat:

  • Kutsun Boardman LJT:n järjestämiin keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksiin sekä webinaareihin
  • Tunnukset aineistopankkiin – esitysaineistoja monipuolisesti Boardmanin eri tilaisuuksista pdf-muodossa.
  • Mahdollisuus osallistua Boardman Advisoreiden tilaisuuksiin

Jäsenyyden vuosimaksu on 75 € + arvolisävero. Jäsenyyksiä koskevissa kysymyksissä olethan yhteydessä Heli Koukkula-Teixeiraan.

Liity LJT:n jäseneksi täyttämällä sähköinen jäsenhakemus

Katri Sipilä

Founding Partner, Katri Sipilä Consulting Oy – member of Deve Partners

”Olen kokenut LJT:n järjestämät tilaisuudet erittäin mielenkiintoisiksi ja  hyödyllisiksi.  Tehtävissäni omistajien, hallituksen ja johdon neuvonantajana ja business coachina pääsy uusimman tutkitun tiedon äärelle on arvokasta ja syvällinen pohdiskelu kokeneiden yritysjohtajien ja tutkijoiden kanssa ajankohtaisista aiheista inspiroivaa.  

Tilaisuuksien alustajat ovat olleet kunkin ajankohtaisen teeman kannalta asiantuntevia ja keskustelut avoimia. Viimeisten tilaisuuksien teemat:  työelämän muutokset, hallituksen ja johdon suhde, datalla johtaminen ja hyvä henkilöstöjohtaminen ovat avanneet minulle uusia näkökulmia johtamisen ja johtajuuden kehittämiseen tutkitun tiedon ja käytännön kokemusten valossa. ”

Vesa Auvinen

Hallituksen puheenjohtaja,
Dazzle Oy

”LJT:n järjestämät tilaisuudet ovat olleet mielestäni kiinnostavia ja hyödyllisiä. Olen saanut ideoita, inspiraatiota ja tutkittua tietoa hyödynnettäväksi ennakointi-, strategia- ja innovointityössäni ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa yritysten omistajien, hallitusten ja johdon kanssa.

 

Tilaisuuksien teemat ja alustukset ovat olleet varsin monipuolisia ja -näkökulmaisia aina yritysten OHJ-ketjusta, strategiasta ja johtamisen tulevaisuudesta asiakaslähtöisyyteen ja työelämän muutokseen. Tämä on mielestäni yksi Boardman LJT:n vahvuuksista.”

LJT:n hallitus

LJT:n toiminnan suunnittelusta ja tilaisuuksien järjestämisestä vastaa Boardman LJT:n hallitus, johon kuuluu 5-7 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksella on Boardman -verkoston puolesta sihteeri.

Tutustu LJT-tutkimusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin

Tutustu LJT:n historiaan

Puheenjohtajana toimii Boardman -partneri Satu Koskinen ja sihteerinä toimii Heli Koukkula-Teixeira.

Ossi Aura

Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Lue lisää
Tuuli Ikäheimonen

Boardman LTJ:n hallituksen jäsen

Lue lisää
Marko Kohtamäki

Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Lue lisää
Satu Koskinen

Boardman-partneri, Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää
Mikko Kosonen

Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Lue lisää
Tom Liljeström

Boardman-partneri, Boardman LJT:n hallituksen jäsen, omistajuusvalmennuksen kehittämisfoorumin puheenjohtaja

Lue lisää
Mikael Pentikäinen

Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Lue lisää
Ulla-Maija Uusitalo

Boardman LJT:n hallituksen jäsen

Lue lisää

 

KYSYTTÄVÄÄ JÄSENYYDESTÄ, OTA YHTEYTTÄ

Heli Koukkula-Teixeira

Boardman LJT:n hallituksen sihteeri
050 590 3182
heli.koukkula(a)boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä