LJT:n historia

LJT:n historia

Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä (LJT) perustettiin vuonna 1949.

Sodanjälkeisinä sotakorvausvuosina elinkeinoelämän oli tultava toimeen äärimmäisen niukoin resurssein. Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä perustettiin yhdeksi toimijaksi elinkeinoelämän tehostamisessa. Liikkeenjohdolliset kysymykset elinkeinoelämän johtopaikkojen uusiutuessa sota-ajan aiheuttaman viiveen vuoksi olivat akuutteja.

Ryhmän perustamisesta aloitteen teki Klaus Waris, joka tuolloin toimi valtiovarainministeriön kansantalousosaston johtajana ja joka oli koordinoimassa monien uusien elinkeinoelämän tehostamiseen tähtäävien toimielinten perustamista. Waris otti yhteyttä professori Sune Carlsoniin, jonka aloitteesta Ruotsiin oli perustettu ”Studiegruppen för Administrativa Frågor”- ryhmä. Sune Carlson lupautui kummiksi liikkeenjohdollisen ryhmän synnyttämiseksi Suomeen. Ryhmän perustava kokous oli Hotelli Kämpin peilisalissa 18.12.1949

LJT:n tavoitteena oli luoda pysyvä yhdysside eri aloja edustavien liikkeenjohtajien välille, poikkitieteellisyys ja tiivis korkeakouluyhteistyö, sekä toiminta keskustelufoorumina ylimmälle johdolle.

LJT on uusiutunut useasti yli 60 vuotta kestäneen toimintansa aikana. Osana uudistumistaan LJT liittyi vuonna 2008 kumppanina Boardman-verkostoon. Perinteensä velvoittamana LJT on edelleen ennakkoluuloton ja uusia mahdollisuuksia luotaava elinkeinoelämän ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden sparraaja.