LJT: tilaisuudet

Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmän järjestämät tilaisuudet

LJT järjestää keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta. Tilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia, joihin kutsutaan jäsenten lisäksi myös muita teeman kannalta keskeisiä asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Boardman LJT:n fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon kannalta olennainen tutkimus. Toimimme tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Toivotamme näiden teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan Boardman LJT:n toimintaan.

Liity LJT:n jäseneksi täyttämällä sähköinen jäsenhakemus

TULEVAT TAPAHTUMAT KALENTERISTA

vuoden 2022 tilaisuudet

 • 14.12.2022 Omistajat kasvun moottorina
  • Vieraina: omistajuuden professori Samuli Knüpfer, Boardmanin hallituksen jäsen Philip Aminoff ja kasvuyrittäjä Päivi Kangasmäki
  • Moderaattorina: Tom Liljeström, Boardman LJT:n hallituksen jäsen, Boardman -partneri
  • KATSO TALLENNE
 • 26.9.2022 Johtaminen epävarmuuden vallitessa
  • Vieraana: Panu Routila
  • Moderaattorina: Ulla-Maija Uusitalo, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • KATSO TALLENNE
 • 22.9.2022 Yrittäjyystutkimuksen tunnustuspalkinto
  • Vuoden yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnon saaja ja tutkimus julkistettiin 22.9.2022 Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Boardman LJT:n lisäksi tilaisuudessa mukana olivat Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto, EK ja Keskuskauppakamari. 3000 € suuruisen palkinnon rahoittaja oli Yksityisyrittäjäin Säätiö.
  • Lue uutinen
 • 17.5.2022 Ajattelun ajattelu osana yritysten strategista kehittämistä
  • Puhujavieraina Professori Eero Vaara, Paula Laine, toimitusjohtaja, Ilmastorahasto ja Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Tilaisuuden moderaattorina Marko Kohtamäki, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Katso tilaisuuden taltiointi
 • 19.4.2022 Boardman LJT:n vuosikokous ja teematilaisuus
  • Puhujavieraina KTT Timo Santalainen, toimitusjohtaja, Stratnet ja Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen. Kommenttipuheenvuorot: KTT Paula Kilpinen, yritysjohtaja ja professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto
  • Katso taltiointi tilaisuudesta
 • 11.4.2022 Arvot ja Hyveet – Mitä ja Miksi
  • Puhujavieraana arvofilosofi Antti Kylliäinen
  • Kommenttipuheenvuorot Laura Raitio, Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Tilaisuuden moderaattorina Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Katso taltiointi tilaisuudesta
 • 17.2.2022 Vastuullinen johtaminen globaalissa taloudessa
  • Puhujavieraana Janne Tienari, Johtamisen professori Hankenilta
  • Tilaisuuden moderaattorina Ossi Aura, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta

Vuoden 2021 tilaisuudet

 • 30.11.2021 Tunteiden merkitys ja rooli johtamisessa
  • Keskustelussa mukana Sari Baldauf, Tiina Alahuhta-Kasko, Pekka Vauramo ja Timo Vuori.
  • Tilaisuuden moderaattorina toimii KTT Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 2.11.2021 Oikeudenmukaiset alustat ja datan jakaminen- utopiaa vai tulevaisuuden megatrendi?
  • Keskustelussa mukana professori Robin Gustafsson, Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitos sekä Jussi Aho, CEO, Fira.
  • Tilaisuuden moderaattorina toimii Ulla-Maija Uusitalo, Boardman LJT
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 23.8.2021 Valtio ja kunta vastuullisena ja lisäarvoa tuottavana omistajana
  • Keskustelussa mukana Marita Rautiainen, postdoc-tutkija, LUT-yliopisto, Harri Sailas, hallituksen puheenjohtaja, Solidium, Alko, Finavia ja FinnHEMS, Maija-Liisa Friman, Boardman-partneri ja Osmo Soininvaara, Boardman-partneri
  • Tilaisuuden moderaattorina toimii KTT Mikko Kosonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 27.5.2021 Vastuullinen suomalainen omistajuus
  • Puhujavieraina: KTM, MBA (INSEAD) Philip Aminoff, Boardman -partneri, Helvar Mercan ja Helectronin hallituksen puheenjohtaja ja Vehon, Helvarin, Fastemsin sekä Electrosonicin hallituksen varapuheenjohtaja, KTM Hanna Sievinen, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja DI Tom Liljeström, Boardman -partneri
  • Tilaisuuden moderaatorina toimi KTT Tuuli Ikäheimonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen, LUT-yliopistolla postdoc-tutkijana ja Yrittäjyyden DI -ohjelman johtaja
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 27.5.2021 Yrittäjyystutkimus Suomessa
  • Puhujavieraiana: Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, Jan Sten, Hanken, Tuuli Ikäheimonen ja Marita Rautiainen, LUT-yliopisto, Mari Suoranta, Jyväskylän yliopisto, Annika Tidström, Vaasan yliopisto, Jarna Heinonen, Turun yliopisto ja Helen Reijonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Moderaattorina toimi Satu Koskinen, hallituksen puheenjohtaja, Boardman LJT, Boardman -partneri
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 1.3.2021 Vuosikokoukseen ja teemaseminaari ”Hyvä henkilöstöjohtaminen: tutkimusta ja käytäntöä”
  • Puhujavieraina: FT Ossi Aura ja Sanna-Mari Myllynen, Johtaja, HR-ketjuohjaus, S-ryhmän henkilöstötyö
  • Kokouksen puheenjohtajana ja tilaisuuden moderaattori: Satu Koskinen, Boardman -partneri ja Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta

VUOden 2020 TILAISUUDET

 • 24.11.2020 Näkökulmia datan ja johtajuuden liittoon: yhdessä tulevaisuutta luomassa
  • Boardman LJT:n tilaisuudessa keskusteltiin johtamisesta ja datasta ja niiden yhteensovittamisesta. Miten datan tulisi kontribuoida päätöksentekoon? Mitä datalla johtaminen aidosti on, jotta voimme ottaa siitä kaikki tehot ja luovuuden irti?
  • Puhujavieraat: Petri Rikkinen, Tohtorikoulutettava Aalto yliopisto, Perustaja, Swanlake Strategy ja Reetta Peltola, Managing Director, Media, dentsu
  • Moderaattori: KTT, Ulla-Maija Uusitalo, Solutions Director, Aalto Executive Education, hallituksen jäsen, Boardman LJT
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 2.11.2020 Työelämän muutos
  • Digitalisaation myötä työn tekemisen tavat ovat muutoksessa. Kevään Covid-19 kriisi ja sen seurauksena laajasti voimaan astunut etätyösuositus lisäsi etätyöskentelyä myös aloilla, joilla sitä ei oltu totuttu pitämään vaihtoehtona. Boardman LJT:n tilaisuudessa keskusteltiin työn murroksesta ja sen vaikutuksesta työyhteisöihin ja johtamiseen.
  • Puhujavieraat: Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, Tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-yliopisto, Anna Passi, Henkilöstöpäällikkö, Oulun Energia –konserni
  • Moderaattori: KTT, Tuuli Ikäheimonen, postdoc-tutkija ja Yrittäjyyden DI -ohjelman varajohtaja, LUT-yliopisto, hallituksen jäsen, Boardman LJT
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 18.5.2020 Boardman partnerin Satu Koskinen ”Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä” -kirjan julkistamistilaisuus
  • Boardmanin uutuuskirjan Vuorovaikutus hallitustyön ytimessä julkistamistilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua hallituksen ja johdon suhteesta.
  • Paneelikeskustelussa kirjassa käsiteltyjä teemoja pohtivat Arto Hiltunen, Marjo Miettinen, Taru Lindeman ja Satu Koskinen.
 • 13.5.2020 LJT:n ja Dazzle Oy:n yhteinen vuorovaikutteinen webinaari ”Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi – suomalaisten yritysten menestystekijä 2020-luvulla?”
  • Kestävää 360 arvoa luova yritys on jatkuvasti uudistuva ja toimii älykkäästi, innovatiivisesti ja verkostoituneesti osana suurempaa kokonaisuutta. Tällainen yritys kerää parhaat osaajat, kumppanit, asiakkaat ja sijoittajat tehden erinomaista taloudellista tulosta.
  • Alustajana: Boardman LJT:n jäsen, Dazzle Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Auvinen
 • 4.2.2020 Vuosikokous ja teemaseminaari: ”OHJ-ketjun päätöksenteko kompleksisessa maailmassa”
  • Boardmanin LJT:n teematilaisuudessa keskusteltiin johtajuudesta ja johtajuuden vaikutuksista ohjausryhmän toimintaan erityisesti innovatiivisuuden ja luovuuden näkökulmasta.
  • Puhujavieraat: Ulla-Maija Uusitalo, Aalto EE, Juha Äkräs, Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulun johtamisen laitos ja Tom Liljeström, LähiTapiola Varainhoito Oy

vuoden 2019 tilaisuudet

 • 14.3.2019 Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus ”Johtaminen ja Menestys”
 • 9.5.2019 Vuosikokous ja Kevätseminaari ”Suomalaisen yrityksen kansainvälistyminen myynnin näkökulmasta”
 • 5.9.2019 70-vuotisjuhlatilaisuus – ”Johtamisen tulevaisuus”
  • Puhujavieraat: Ilkka Niemelä, Risto Siilasmaa, Sirpa Pietikäinen, Robert Torvelainen, Janne Tienari, Niklas Huotari, Annu Niemelä, Magnus Bargum ja Jukka Mäkelä
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 4.12.2019 Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus: Strategian luonti globaalin epävarmuuden tilassa

vuoden 2018 tilaisuudet

 • 5.2.2018 Keskustelutilaisuus ”Valtionhallinnon uusi johtajuus – jäähyväiset Byroslavialle?”
  • Puhujat: Olli-Pekka Heinonen, Timo Kietäväinen, Timo Laitinen, Paula Lehtomäki, Arto Räty
 • 20.3.2018 Keskustelutilaisuus ”Ennennäkemätön asiakasfokus”
  • Puhujat: Tomas Falk, Jussi Aho, Jaana Rosendahl
 • 25.4.2018 Kevätseminaari ”How fast is fast?
 • 7.11.208 Luovuudella huippusuoritukseen
  • Puhujavieraina: Pekka Kauranen, Hannu Lintu, Juha Putkiranta, Tuomas Auvinen ja Kari Kasanen
 • 12.12.2018 Huippusuorituksen ja tuloksellisuuden johtaminen

vuoden 2017 tilaisuudet

 • 27.3.2017 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Totta vai tarua– missä mielikuvat muodostuvat?”
  • Puhujat: Vilma Luoma-Aho, Merja Ylä-Anttila, Mikael Junger
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isäntänä ProCom Ry, Elina Melgin.
 • 1.6.2017 Kevätseminaari ”Julkisen ja yksityisen sektorin opit toisilleen – vai onko niitä?”
  • Puhujat: Jari Koskinen, Osmo Soininvaara, Tom von Weymarn, Pekka Mattila
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isäntänä Kuntaliitto
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 16.8.2017 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Datatalouden vallankumous”
  • Puhujat: Mika Pantzar, Jussi Muurikainen, Antti Brunni
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isäntänä Solita Oy
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 6.11.2017 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Rikkooko digitalisaatio talouden mittarit?”
  • Puhujat: Matti Paavonen, Eljas Tuomala, Juha Itkonen
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä ja keskustelun vetäjä Osmo Soininvaara. Isäntänä Riitta Varpe, PALTA ryn toimitusjohtaja.
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta

vuodeN 2016 tilaisuudet

 • 13.1.2016 Seminaari ”Sosiaali- ja terveydenhuollon suuri murros – mikä ratkaisee pelin?”
  • Puhujat: Antti Kivelä, Sitran elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -alueen johtaja, Laura Räty, Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, Aki Linden, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:in toimitusjohtaja, Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj: n perustaja ja toimitusjohtaja ja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön johtaja
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isäntänä Pihjalalinna.
  • Lue yhteenveto tilaisuudesta
 • 9.3.2016 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Maan tapa – ja muuttuvat normit”
  • Puhujat: Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman,
   Rakennusyhtiö Firan toimitusjohtaja Jussi Aho ja
   Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori, KTT Anna-Maija Lämsä
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.
 • 26.4.2016 Kevätseminaari ”Urheiluvalmennuksestako oppeja johtamiseen?”
  • Puhujat: ”Menestyksen portaat” Jukka Jalonen, Liikuntatieteiden maisteri, HVT sekä ”Syväjohtamisella vaikuttavuutta johtamiseen” Vesa Nissinen, Kasvatustieteiden tohtori, eversti
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isäntänä Suomen Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen ja liittohallituksen puheenjohtaja Harri Nummela
 • 19.9.2016 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Palvelumuotoilulla uutta kilpailukykyä ja erottuvia asiakaskokemuksia”
  • Puhujat: Kirsikka Vaajakallio, taiteen tohtori, Lead Service Designer sekä Zeynep Falay von Flittner, Lead Service Designer
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isänätä Hellonin toimitusjohtaja Jaakko Wäänänen
 • 29.11.2016 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Put Your Head on the Blockchain: Miten yksi teknologia saattaa mullistaa maailmaa”
  • Puhujat: Liisa Välikangas, Innovaatiojohtamisen professori, Aalto-yliopisto & Hanken School of Economics, Timo Seppälä, Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Janne Korhonen, Tutkija, Aalto-yliopisto
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isänätä Kaufmann Agency:n johtaja Petra Jäntti
 • 15.12.2016 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Perspectives on new work – kohti luovaa tietotyötä”
  • Puhujat: Esko Kilpi, Jenni Nevasalo, Hanno Nevanlinna
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä. Isänätä Futurice Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen

VUODEN 2015 TLAISUUDET

 • 9.3.2015 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Kyberturvallisuus – riskit ja ratkaisut”
  • Puhujat: Palvelunestoa ja muita hyökkäysyrityksia – Case OP ryhmä Jani Arnell, Turvallisuusjohtaja, Harri Nummela, liiketoimintajohtaja, Carina Geber-Teir viestintäjohtaja sekä Jussi Jaakonaho, Codenomicon Oy
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.
 • 5.5.2015 Kevätseminaari ”Johtajuus ja muutoksen anarkia”
  • Puhujat: Jukka Kurttila, Finlaysonin toimitusjohtaja ja omistaja, sekä Jouko Ahvenainen, Grow VC Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.
 • 27.8.2015 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Luovuudellako Suomi nousuun?”
  • Puhujat: Tuomas Auvinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani, Tuula Antola, Espoon kaupungin elinkeinojohtaja, Aleksi Brady, elokuvatuottaja ja Aalto-yliopiston elokuva- ja televisiotuotannon professori.
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.
 • 4.11.2015 Pyöreän pöydän tilaisuus ”Kaupunkien voitto”
  • Puhujat: Juha Kostiainen ja Osmo Soininvaara
  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimi LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä.

 

KYSYTTÄVÄÄ JÄSENYYDESTÄ, OTA YHTEYTTÄ

Heli Koukkula-Teixeira

Boardman LJT:n hallituksen sihteeri
050 590 3182
heli.koukkula(a)boardman.fi