Mentorointi

Mentorointi

Boardman Advisors ja Suomen Yrittäjien mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden nuoremmille yrittäjille saada neuvoja ja jakaa oppeja kokeneempien mentoreiden kanssa.

Ohjelma on tarkoitettu jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen ja mentorointia tarjotaan mm. kansainvälistymiseen, liiketoiminnan konseptointiin ja laajentamiseen, rahoitukseen, yrityksen johtamiseen, sekä henkilöstön motivointiin ja jaksamiseen.

Boardman Advisors ja Suomen Yrittäjien valtakunnallisen Nuorten Yrittäjien verkoston mentorointiohjelmaa on järjestetty jo vuodesta 2018. Ohjelma on maksuton ja tarjoaa nuoremmille yrittäjille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä yrityselämässä kouliintuneen neuvonantajan mentoroinnissa.

Vuoden 2022 mentorointiohjelman mentoreita ja aktoreita

Ohjelmaan valitaan enintään 30 nuorta yrittäjää sekä mentoreita Boardman verkostosta.

Mentorointiohjelman sisältö

  • Ohjelma alkaa vuoden alussa ja jatkuu vuoden ajan.
  • Aloitustapahtumassa Helsingissä mentoroitavat ja mentorit tapaavat ensimmäistä kertaa. Tilaisuudessa käydään yhdessä läpi ohjelmakauden sisältö sekä mentorointiin liittyviä vinkkejä.
  • Tämän jälkeen mentorit ja mentoroitavat aktorit päättävät yhdessä keskinäisistä tapaamisistaan, joita on hyvä pitää noin kerran kuukaudessa.
  • Ohjelman aikana järjestetään myös kaksi-kolme välitapaamista, jotka voivat olla joko online- tai live-tapaamisia.
  • Virallinen mentorointiohjelman päätöstilaisuus pidetään vuoden lopussa. Halutessaan mentori ja aktori voivat sopia keskenään mentorointisuhteen jatkamisesta.

Hakukriteerit

Aktorit: Yksi ohjelman erityispiirteistä on, että nuorten yrittäjien tulee olla Suomen Yrittäjien jäseniä. Ohjelma on avoin kaikille Suomen Yrittäjien jäsenille, jotka täyttävät kriteerit ja ovat valmiita sitoutumaan mentorointisuhteeseen.

Mentorit: Ohjelma on avoin kaikille Boardman-osaamisverkoston jäsenille, jotka ovat valmiita sitoutumaan mentorointisuhteeseen, jakamaan oppejaan ja haluavat aidosti auttaa yrittäjää menestymään. Mentorointia toteutetaan pro bonona.

Lue lisää alta käynnissä olevasta vuoden 2023 mentorointiohjelmasta!

Boardman Advisors ja Suomen Yrittäjien mentorointiohjelma käynnistyy – Hae mentoriksi!

Palautteita vuoden 2022 mentorointiohjelmasta

”Suurimmat hyödyt mentoroinnista on siinä, että pääsin vaihtamaan ajatuksia luottamuksellisesti toisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää jotakin yrityselämän haasteista. Kun ajatuksia vaihdettiin, tapahtui kohdallani henkistä kasvua.” – Osku Nykänen, Aktori

”Mentorointiohjelma oli minulle näin aktorin näkökulmasta oikein hyvä ja tarpeellinen. Olen iloinen, että sain niin hyvän mentorin. Henkilökohtainen hyötyni oli se että pääsin kertomaan ajatuksiani jollekin ulkopuoliselle jonka koin luotettavaksi. Sain myös hyviä ohjauksia omaan ajatteluun”. – Jesse Mäkitalo, Aktori

”Mentorina tässä ohjelmassa toimiminen avarsi omia näköaloja, ja lisäsi ymmärrystä nuorten yrittäjien kohtaamista haasteista. Erityisesti keskustelut, joiden avulla yrittäjä pystyi tarkastelemaan toimintaansa kokonaisuutena, vaikuttivat olevan arvokkaita. Katseen nosto arjen tilanteiden yläpuolelle vaikkapa asiakkaan saamaan arvoon tai omiin motivaatiotekijöihin olivat antoisia molemmille osapuolille.” – Ulla-Maija Uusitalo, Mentori

”Parasta mentoroinnissa on uusien asioiden oppiminen aktoreilta, sekä kiitollisuus ja arvostus antamastani sparrauksesta”. – Mikael Airas, Mentori

”Mentorin kokemus on se, että mentorointi antaa hyvän mielen lisäksi ainutlaatuisen ikkunan monipuoliseen itselle usein aiemmin tuntemattomaan liiketoimintaan ja nuoreen yrittäjyyteen”. – Olli Holmström, Mentori

Lisätietoa

Heli Koukkula-Teixeira

Boardman Advisors hallituksen sihteeri
050 590 3182
heli.koukkula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä