Aamustudio: Vastuullisuus ja ESG

Aamustudio: Vastuullisuus ja ESG

Tämän vuoden Aamustudion teemaa Vastuullisuus käsittelemme tällä kertaa ESG:n näkökulmasta.

Kuinka vastuullinen sijoittaminen on viime vuosina kehittynyt, missä se nyt on ja mihin se on menossa? Kuinka ESG-asiat näkyvät käytännön sijoitustoiminnassa ja miten ESG vaikuttaa arvomuodostukseen? Miten ESG näkyy IR:n työssä, miten se nousee esille CMD-esityksissä, ketkä siitä kysyvät ja minkälaista ESG-raportointia teiltä odotetaan. Kuinka Nasdaq-pörsseihin saatiin ESG-raportointiohjeisto ja kuinka se on otettu vastaan?

Mm. näitä kysymyksiä pohdimme Aamustudiossa.

OHJELMA

9.00     Tilaisuuden avaus ja johdanto teemaan, Sirpa Juutinen, Partner, PwC, tilaisuuden moderaattori

9.10     Nasdaq ja ESG, Henrik Husman, toimitusjohtaja, Nasdaq Helsinki

9.40     Arvottomuudesta arvonluontiin – vastuullinen sijoittaminen, Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen, VARMA

10.10   Mitä sijoittajat oikeasti odottavat vastuullisuudelta, Hanna-Maria Heikkinen, johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä, Cargotec

10.40   Keskustelua

11.00   Yhteenveto ja tilaisuus päätös, Sirpa Juutinen

ILMOITTAUTUMINEN AAMUSTUDIOON

> Ilmoittaudu 

Lisätietoa Heliltä, heli.koukkula(a)boardman.fi

 

PUHUJAVIERASESITTELYT

Henrik Husman on Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja, listauskomitean puheenjohtaja ja Nasdaqin osakekaupankäynnistä vastaava johtaja Euroopassa. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen jäsen ja Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) Secondary Markets -komitean työryhmän jäsen.

Hanna Kaskela (KTM, CEFA) on työskennellyt Varman vastuullisen sijoittamisen johtajana vuodesta 2017.  Ennen tätä Hanna Kaskela toiminut salkunhoitajana ja analyytikkona.

Hanna-Maria Heikkinen on kauppatieteiden maisteri ja toiminut large cap -yhtiöiden sijoittajasuhdejohtajana reilun vuosikymmenen. Uran alussa Hanna-Maria toimi 10 vuotta eri tehtävissä Nordeassa, viimeiset kolme vuotta osakeanalytikkona ennen siirtymistä IR-johtajaksi YIT:lle ja sen jälkeen Valmetille. Tällä hetkellä hän vastaa sijoittajasuhteista ja ulkoisesta viestinnästä Cargotecilla. Hanna-Maria on myös Nordean Kiinnitysluottopankin tarkastusvaliokunnan vetäjä ja hallituksen jäsen sekä Solwers Oyj:n hallituksen jäsen.