Boardman LJT: Vastuullinen suomalainen omistajuus

Boardman LJT: Vastuullinen suomalainen omistajuus

Rahaa on liikkeellä enemmän ja se on halvempaa kuin käytännössä koskaan ennen. Silti talous yskii. Visiossaan vuodelle 2030 Kotimaisen omistamisen työryhmä nosti esille omistajan merkityksen yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen lähteenä. Myös yksityishenkilöiden kiinnostus ja mahdollisuudet omistamiseen kohenevat jatkuvasti. Omistajuus on muuttunut ja muuttumassa yhä enemmän kaikkia koskevaksi asiaksi. Samalla omistajaosaamisen merkitys kasvaa. Työryhmän perustaminen ja sen tekemä työ itsessään indikoivat omistajuuden ja omistajaosaamisen merkityksen kasvua. Myös Boardman LJT on valinnut omistajuuden yhdeksi vuoden 2021 toimintaa ohjaavaksi teemaksi.

Boardman LJT:n tilaisuudessa ”vastuullinen suomalainen omistajuus” tarkastellaan omistajuutta eri näkökulmista.

Boardman partneri, Kotimaisen omistamisen työryhmän varapuheenjohtaja Philip Aminoff avaa meille työryhmän työn tuloksia ja kertoo miksi kotimaisen omistajuuden vahvistaminen on tärkeää suomalaiselle yhteiskunnalle ja yrityksille. Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen Hanna Sievinen avaa väitöstutkimuksensa tuloksia ja kertoo perheyrityksen omistajan roolista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lopuksi Boardman partneri Tom Liljeström kertoo Boardmanin uudesta Osaava omistaja -valmennuksesta.

Online tilaisuus pidetään torstaina 27.5. klo 15.30-17.00.


OHJELMA

15.30 Tilaisuuden avaus, Tuuli Ikäheimonen, Boardman LJT:n hallituksen jäsen ja tilaisuuden moderaattori

15.40 Minkä takia kotimaisen omistajuuden vahvistaminen olisi eduksi? Philip Aminoff, Boardman -partneri

16.10 Miten perheyhtiön omistaja kantaa vastuuta muuttuvassa ympäristössä? Hanna Sievinen, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen

16.40 Boardmanin Osaavaomistaja -valmennus, Tom Liljeström, Boardman -partneri

17.10 Q & A

17.30 Tilaisuuden päätös

 

Tilaisuus on tarkoitettu Boardman LJT:n jäsenille. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, niin ole yhteydessä Heliin, heli.koukkula(a)boardman.fi