Henkilöstön osallistaminen ja rooli muutoksen läpivientiprosessissa

Henkilöstön osallistaminen ja rooli muutoksen läpivientiprosessissa

Henkilöstön rooli  päätöksenteossa -kehittämisryhmän tilaisuuksissa olemme käsitelleet henkilöstön roolia mm. luovuuden ja yksilön johtamisen, uudenlaisen johtamisen, palkitsemisen sekä päätöksentekoprosessin kannalta.

Myös julkishallinnossa sekä pankki -että vakuutussektoreilla on toteutettu merkittäviä muutosprosesseja. Kuinka muutosprosesseja on läpiviety julkiselta sektorilta ja pankkimaailmastaympäristöissä ja kuinka henkilöstö on osallistunut ja sitoutettu näihin prosesseihin? Tästä keskustelemme tällä kertaa ja aiheesta alustamassa ovat pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus sekä strategiajohtaja Pekka Puustinen, OP ryhmä.

Olli-Pekka Heinonen aloitti uuden Opetushallituksen pääjohtajana vuoden 2017 alusta. Tätä ennen hän toimi valtiosihteerinä valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-, sisä- ja ulkoasiainministeriössä. Heinonen on toiminut myös valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa vuosina 2012-2015. Valtiosihteerinä hän johti valtioneuvoston kanslian toimintaa sekä avusti pääministerejä Jyrki Katainen ja Alexander Stubb.
Ennen siirtymistään valtioneuvoston kansliaan hän toimi Yleisradiossa johtajana vuosina 2002-2012, liikenne- ja viestintäministerinä vuosina 1999-2002 sekä opetusministerinä 1994-1999. Kansanedustajana hän oli vuosina 1995–2002. Heinonen on myös toiminut useissa luottamustehtävissä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Koulutukseltaan Heinonen on oikeustieteen kandidaatti. 

KTT Pekka Puustinen on OP Ryhmän strategiajohtaja. Ennen OP Ryhmään siirtymistään Puustinen on toiminut mm. johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Ilmarisessa, vierailijaprofessorina St. Gallenin yliopistossa sekä useissa eri tehtävissä finanssialalla ja akateemisissa yhteisöissä. Hän on julkaissut kirjoja ja akateemisia artikkeleja finanssialaa, asiakaskokemusta ja johtamista koskien. Puustinen on Tampereen yliopiston, Tamkin ja Pohjola Terveyden hallitusten jäsen.

Ohjelma

14.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

15.00 Tilaisuuden avaus, Jorma Wiitakorpi, Boardman -partneri, työryhmän pj.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Strategiajohtaja Pekka Puustinen, OP-Ryhmä

Keskustelua

17.00 Tilaisuus päättyy