Lisävalmennus Alumneille – Huhtikuu 2017

Lisävalmennus Alumneille – Huhtikuu 2017

Järjestämme tänä vuonna Alumneille mahdollisuuden osallistua lisävalmennukseen aiheesta Hallituksen vastuun kasvu – miten toimia?

Lisävalmennus pidetään torstaina 6.4.2017 Boardmanin toimistolla klo 14-17.00.

Valmentajina ovat Manne Airaksinen, Partner, Roschier sekä Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja, Marsh.

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Alumnijäsenille. Lisätietoa Heliltä, heli.koukkula(a)boardman.fi

Sääntely on yksi tärkeimmistä yritysten toimintaympäristöön vaikuttavista muutostrendeistä. Sääntelystä on tullut osa strategiatyötä ja sääntely on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen kasvattaa hallituksen jäsenten vastuuta jo itsessään. Hallituksen vastuu on kasvanut myös huolellisuusvaatimusten ja seuraamusten koventumisen vuoksi. Yhä useammin ei riitä, että lakeja noudatetaan vaan noudattaminen (compliance) on pystyttävä osoittamaan. Päätöksentekoa tukevan dokumentaation merkitys korostuu, koska hallituksen työtä arvioidaan jälkikäteen.

Tämä koulutustilaisuus on jatkoa Boardmanin omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennukselle ja tarkoitettu ensisijaisesti Alumneille. Tilaisuuden tavoitteena on pohtia ja syventää hallitustyöskentelyn edellytyksiä ja osaamista sekä kehittää omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä.

  • Miten lisääntyvä sääntely saadaan palvelemaan hallitustyötä?
  • Millaisia hallituksen päätöksentekoprosessien tulisi olla?
  • Milloin hallituksen jäsenellä on aktiivinen velvollisuus ottaa asioista selvää?
  • Voiko passiivinen hallituksen jäsen joutua vastuuseen?
  • Mitä johdon vakuutukset (D&O) kattavat – ja mitä ne eivät kata?
  • Miten toimia, jos syyte tai korvausvaatimus uhkaa?

Lisävalmennus on maksuton Alumneille.