Lisävalmennus: Uuteen rooliin perehtyminen – hallitus- ja valiokuntajäsenyydet

Lisävalmennus: Uuteen rooliin perehtyminen – hallitus- ja valiokuntajäsenyydet

Alumneille tarkoitetussa lisävalmennuksessa käsitellään tänä vuonna ”Uuteen rooliin perehtymistä – hallitus- ja valiokuntajäsenyydet. Lisävalmennus järjestetään torstaina 5.11.2020 klo 15.30-18.00 ONLINE tilaisuutena. 

OHJELMA

15.30 Tilaisuuden avaus 
Jaana Rosendahl, Boardman-partneri, Alumnihallituksen puheenjohtaja ja Taru Lindeman, toimitusjohtaja, Boardman, tilaisuuden moderaattori
15.40 Miten uuteen hallituksen jäsenyyteen tulisi valmistautua? Mitä asioita tulisi selvittää jo ennen tehtävään suostumista ja mitä asioita tulisi huomioida perehdyttämisvaiheessa?
Antti Hannula, Boardman-partneri
16.10 Hallituksen valiokuntakuntatyöskentelyyn valmistautuminen. Mitä tulisi ymmärtää, selvittää ja mihin erityisesti perehtyä? 
  Mirel Leino, Boardman-Partneri
   
16.40-16.50 Tauko
   
16.50 Omia kokemuksia eri yhtiöistä hallituksen jäsenen tai valiokunnan jäsenen perehdyttämisprosesseista
  Leena Niemistö, hallitusammattilainen, kasvuyhtiösijoittaja
   
17.20 Käytännön kokemuksia tehtäviin perehdyttäjän näkökulmasta
  Kaarina Ståhlberg, lakiasiainjohtaja ja yritysjärjestelyt, Posti Group Oyj
   
17.50 Yhteinen Q & A 
   
18.00  Tilaisuus päättyy 
 

Alustajien esittelyt

Antti Hannula, Asianajaja, Partner, MBA, eMBA Antti Hannula on toiminut kymmenen vuotta pääomasijoittajana erityisesti ICT-toimialalla Nexit Ventures Oy:ssä (perustajaosakas), Norvestia Oyj:ssä ja Sitrassa. Vuodesta 2004 Hannula on toiminut asianajotehtävissä pohjoismaisessa Asianajotoimisto Nordia Oy:ssä ja sen edeltäjissä sekä keskittynyt vaativaan liikejuridiikkaan, omistajakysymyksiin ja hallitustyöhön. Hannula on toiminut viisi vuotta yritysjuristina Oracle Finland Oy:ssä ja kolme vuotta median palveluksessa 1980-luvulla. Hän on lisäksi kirjoittanut 25 kirjaa, jotka liittyvät mm. omistajakysymyksiin, hallitustyöhön, säätiöoikeuteen, IT-sopimuksiin ja yritysjuridiikkaan. Hannula on toiminut hallituksen puheenjohtajana, jäsenenä tai varajäsenenä noin neljässäkymmenessä kasvuyhtiössä, mm. Technopolis Oyj, Tietovalta Oyj, Aldata Oyj, Orbis Systems Oy ja Orbis Oy, Kielikone Oy, Neuromag Oy, Medifin Healthcare Oy jne. Lisäksi Hannula on toiminut Joulupukkisäätiön hallituksessa sekä sijoittajana lukuisissa kasvuyhtiöissä ja kiinteistöyhtiöissä.


Mirel Leino toimii tällä hetkellä työelämäprofessorina (Professor of Practice) Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa, hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Teleste Oyj:ssä ja Euroclear Finland Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiössä, LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtajana Indufor Oy:ssä. Mirel Leino toimi pitkään PwC:n (PricewaterhouseCoopers Oy) partnerina konsultoinnissa, johtoryhmän jäsenenä ja vastasi liiketoimintavastuiden lisäksi tärkeistä sidosryhmäsuhteista, joihin myös Boardman kuuluu. Ennen Boardman partneruutta Mirel onkin toiminut osana Boardman -verkostoa asiantuntijakumppanin roolissa yli kymmenen vuoden ajan.


Leena Niemistö, LT, hallintotieteiden kunniatohtori, toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena sekä kasvuyhtiösijoittajana ja –sparraajana. Hänellä on kolmenkymmenen vuoden tausta lääketieteen ja terveyspalveluiden parissa niin kliinikkona, tutkijana, johtajana ja yrittäjänä. Tällä hetkellä hän hyödyntää kokemustaan auttamalla terveysteknologiayhtiöitä kasvamaan ja kansainvälistymään. Hän toimii Pihlajalinna Oyj:n ja Stockmann Oyj:n hallitusten varapuheenjohtajana ja nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenenä sekä Raisio Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Lisäksi Niemistö toimii terveysteknologiayhtiöiden Nexstim Oyj:n, Precordior Oy:n, LymphaTouch Oy:n ja DBC Global Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä Digital Workforce Services Oy:n ja Front AI Oy:n hallitusten jäsenenä. Hän on Suomen Kansallisooppera ja –baletti sr:n sekä Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n hallitusten puheenjohtaja, Yliopiston Apteekin ja Suomen Messut Osuuskunnan hallitusten jäsen, Partiosäätiön neuvottelukunnan ja Helsingin Yliopiston Alumniyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii mm. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen jäsenenä.


Kaarina Ståhlberg, OTK, LL.M (Columbia University), toimii tällä hetkellä Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajana ja yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana sekä Vaisala Oyj:ssä hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on toiminut useissa osakeyhtiöitä, arvopaperimarkkinoita tai hyvää hallinnointia koskevissa sääntely- ja muissa työryhmissä kuten Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin uudistamistyöryhmässä kahteen kertaan, arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistustyöryhmässä sekä kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmistelleessa työryhmässä ja lisäksi DIF:n policy-valiokunnan jäsenenä. Ennen nykyistä tehtävää Kaarina on toiminut hallituksen juristina ja sihteerinä myös Nokia Oyj:ssä ja Fortum Oyj:ssä.

Lisätietoa

Heli Koukkula-Teixeira, heli.koukkula(a)boardman.fi