LJT Round Table – Helmikuu 2018

LJT Round Table – Helmikuu 2018

Tervetuloa Boardmanin Liikkeenjohdollisen Tutkimusryhmän (LJT) tilaisuuteen, jonka aiheena on
”Valtionhallinnon uusi johtajuus – jäähyväiset Byroslavialle?”

Teknologian murros kiihdyttää maailman muutosta. Myös suomalaisyritykset toimivat globaalissa kilpailussa, jossa nopeat syövät hitaat uusien innovaatioiden keksimisessä ja kaupallistamisessa. Pysyykö julkinen hallinto perässä? Hallitusohjelmaan on kirjattu komeat tavoitteet: sujuvoitetaan säädöksiä, otetaan käyttöön kokeilukulttuuri, digitalisoidaan julkiset palvelut ja parannetaan johtamista ja toimeenpanoa. Nämä tavoitteet eivät toteudu rakenneuudistuksilla. Tarvitaan raikasta ja rohkeaa otetta uudistuksiin, asiakaskeskeisyyttä palvelujen kehittämiseen ja palveluajattelun juurtumista hallinnon kaikille tasoille. Mitä on tehty, millaisia tuloksia aikaan saatu ja millaisia toimia vielä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

Keskustelussa mukana:
Paula Lehtomäki, pääministerin valtiosihteeri. Lehtomäki on valtiosihteerinä vuodesta 2015 johtanut valtioneuvoston kanslian toimintaa, avustanut pääministeriä hallitusohjelman toteutuksessa ja vastannut yhteistyöstä ministeriöiden kanssa. Lehtomäki on toiminut ympäristöministerinä sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja kansanedustajana. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä.
Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja. Heinonen on toiminut mm kansanedustajan, liikenne- ja viestintäministerin ja opetusministerin tehtävissä. Hän on ollut pääministerien Katainen ja Stubb valtiosihteeri sekä opetusministeri Uosukaisen erityisavustaja. Vuosina 2002 – 2012 Heinonen toimi Yleisradion johtotehtävissä. Heinonen on Valtiovarainministeriön asettaman Digitalisaatio 2020 -työryhmän puheenjohtaja.
Timo Kietäväinen, Kevan toimitusjohtaja. Kietäväinen toimi vuodesta 1993 Kuntaliiton varatoimitusjohtajana vastuullaan mm kuntatalous, alue- ja elinkeinoasiat sekä työmarkkina-asiat. Tätä ennen hän oli kahdeksan vuotta kansanedustajana. Kietäväinen on toiminut myös Ekokemin hallituksen puheenjohtajana ja Finnish Consulting Groupin hallituksen varapuheenjohtajana.
Timo Laitinen, Valtiokonttorin pääjohtaja. Laitinen on ollut Valtiokonttorin palveluksessa vuodesta 2003 ja vuodesta 2008 asti pääjohtajana. Hän on toiminut mm Talent Partnersin toimitusjojtajan, Hanselin hallituksen puheenjohtajan, SLU ry:n puheenjohtajan ja Telan hallituksen varapuheenjohtajan tehtävissä. Laitinen on myös Digitalisaatio 2020 -työryhmän jäsen.
Arto Räty, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä, Fortum. Arto Räty toimi puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 2011 – 2015. Tätä ennen hänellä on taustallaan monipuolinen sotilasjohtajan ura, mm Porin prikaatin komentajana, puolustusministeriön kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajana, pääesikunnan operaatiopäällikkönä ja Naton yhteysupseerina Brysselissä. Fortumiin hän siirtyi helmikuussa 2016.

Lisätietoa Annalta, anna.koponen(a)boardman.fi