LJT Round Table – Marraskuu 2017

LJT Round Table – Marraskuu 2017

kutsutilaisuus

Liikkeenjohdollisen Tutkimusryhmän (LJT) keskustelutilaisuus, jossa aiheena on
Rikkooko digitalisaatio talouden mittarit?
pidetään Maanantaina 6.11.2017 klo 17.00-20.00
Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Eteläranta 10, Helsinki

Lisätietoa Annalta, anna.koponen(a)boardman.fi

Rikkooko digitalisaatio talouden mittarit?

Digitalisaatio tulisi huomioida myös taloustilastoinnissa. Vaikka yleiset talouden mittarit, kuten BKT, ovat yhä tarkoituksenmukaisia, tulisi tilastojen laadintaa kehittää digitaalisen talouden osalta. Digitalisaation vuoksi tuotannon kasvua on saatettu aliarvioida bruttokansantuotteessa, joskaan mittausvirheet eivät yksistään selitä viime vuosien heikkoa kehitystä. Digitaalinen teknologia on toisaalta parantanut hyvinvointia tavoilla, joita on vaikea mitata rahassa. Teemaa ovat tutkineet Eljas Tuomaala Tilastokeskuksesta ja Juha Itkonen Suomen Pankist

Tilaisuudessa keskustelua alustavat:

  • VTM Matti Paavonen on Paltan pääekonomisti, jonka tärkein työkalu on tieto ja intohimona informaatiomuotoilu eli tiedon esittäminen mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa. Paavosen työn kannalta merkittävimmät ilmiöalueet ovat palvelutalouden kehitys ja digitalisaation vaikutukset taloudessa.
  • KTM Eljas Tuomaala on yliaktuaari Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä. Tuomaala on erikoistunut kansantalouden tilinpitoon. Hän vastaa osaltaan yrityssektorin laskennasta.
  • VTT Juha Itkonen on ekonomisti Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Itkonen on erikoistunut Suomen talouden seuranta- ja ennustetyöhön. Hän on väitellyt ilmastonmuutoksen ja verkostojen taloustieteestä ja opiskellut Helsingin ja Münchenin yliopistoissa.
  • Tilaisuuden isäntänä toimii Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.
  • Keskustelun vetävät LJT:n hallituksen jäsen Osmo Soininvaara ja puheenjohtaja Satu Mehtälä.