Luovan yksilön johtaminen

Luovan yksilön johtaminen

Boardmanin Kokeileva ja ketterä yrityskulttuuri -foorumi järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden 5.6.2017 klo 9-11.30

Kokeileva ja ketterä yrityskulttuuri -foorumi tulee järjestämään vuoden 2017 aikana neljä tähän alueeseen liittyvää keskustelutilaisuutta, joissa jokaisessa asiaa tarkastelllaan hieman eri näkökulmista ja eri henkilöiden kokemusten kautta.