Omistaja-hallitus-johto -aamiainen

Omistaja-hallitus-johto -aamiainen

Omistaja – Hallitus – Johto -päätöksentekoketjun haasteet ja yhteistyön kehittäminen

”Missä kohtaa päätöksentekoketjua omistajat-hallitus-johto todellinen lisäarvo syntyy ja missä on mahdolliset pullonkaulat?”
”Ovatko omistajat osanneet kommunikoida omistajatahtonsa hallitukselle ja johdolle ja valita parhaan mahdollisen hallituksen tätä toteuttamaan?”
”Pystyykö johto toteuttamaan valittua strategiaa?”
”Miten omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö ylipäänsä toimii ja miten s
itä tehostamalla voidaan luoda yhtiölle lisäarvoa?”

Omistaja – hallitus – johto -ketju on yhtä vahva kuin sen ”heikoin lenkki”?

Aamun keskusteluun johdattaa ja käytännön kokemuksia omistajat-hallitus-johto -päätöksentekoketjujen yhteistyöstä erityisesti puheenjohtajan näkökulmasta kertoo Boardman-partneri Tom von Weymarn.

Yrityksissä on jo osin totuttu arvioimaan erikseen yhtiön hallituksen tai johdon toimintaa. Yrityksen menestyksen kannalta olennaista on kuitenkin usein koko omistajat-hallitus-johto -päätöksentekoketjun yhteistyö. Tämän ketjun arvioinnista kokemuksia kertoo Boardmanin hallituksen puheenjohtaja Kim Karhu.

Lisäksi kuulemme osanottajien kommenttipuheenvuoroja teemaan liittyen.

Lisätietoa: Heli Koukkula-Teixeira