Oppeja hallitustyöskentelyyn

Oppeja hallitustyöskentelyyn

Boardmanin, PwC:n, Roschierin, Varman ja Nordean järjestämä Pörssiyhtiöt foorumin tilaisuus – Kutsutilaisuus pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien jäsenille.
”Oppeja hallitustyöskentelyyn” ja haastateltavina Risto Siilasmaa ja Jorma Eloranta.
Keskustelun pohjana ovat Risto Siilasmaan ja Jorma Elorannan hiljattain julkaisemat kirjat Paranoidi optimisti ja Hallitus johdon tukena.

Paranoidi optimisti on vangitsevasti kerrottu tarina ja kurkistus teknologiamaailman sisäpiireihin. Kirjassa Nokian hallituksen puheenjohtaja ja F-Securen perustaja Risto Siilasmaa peilaa Nokian kehitystä alkaen vuodesta 2008, jolloin hän liittyi yhtiön hallitukseen, sekä avaa näkemyksiään johtamisesta ja teknologiabisneksestä. Risto Siilasmaa kertoo Nokian vaikeista vuosista ja paljastaa keinot, joilla Suomen tärkein yritys nostettiin uuteen kukoistukseen.

Jorma Elorannan uutuuskirja Hallitus johdon tukena on tärkeä puheenvuoro keskusteluun yritysten hallitustyöstä ja sen merkityksestä. Kirja ottaa kantaa kysymyksiin kuten miten hallitustyötä johdetaan, miten saadaan aikaan oikea-aikaisia päätöksiä ja miten hallitaan liikkeenjohtamisen eri näkökulmia. Jorma Eloranta on toiminut eri yritysten hallitusten puheenjohtajana yli 40 vuotta. Esimerkkinä kirjassaan hän käyttää omaa aikaansa Nesteen hallituksessa vuosina 2011–2018, jolloin yrityksen markkina-arvo nousi parista miljardista 18–19 miljardin tasolle ja osingot moninkertaistuivat.
Lisätietoa Heli Koukkula-Teixeira, heli.koukkula(a)boardman.fi