Tervetuloa Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirjan julkistamistilaisuuteen

Tervetuloa Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirjan julkistamistilaisuuteen

Onko tarkastusvaliokunnan agenda jo liian täysi? Miten sääntely on vaikuttanut tarkastusvaliokuntatyön kehittymiseen? Miten hallitus toimii, kun tarkastusvaliokuntaa ei valita? Mihin suuntaan tarkastusvaliokunta on kehittymässä?  Sukella suomalaisten tarkastusvaliokuntien ytimeen!

Tarkastusvaliokunnan roolit ja tehtävät -kirja paljastaa kokeneiden tarkastusvaliokunnissa toimineiden opit ja soveltaa niitä nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Kirja sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sekä pohdintaa tarkastusvaliokunnan roolin kehityksestä suomalaisissa yhtiöissä.

Näihin teemoihin syvennytään 7.10 klo 15.30-17.00 järjestettävässä kirjan julkistamistilaisuudessa.  Tapahtumassa järjestettävässä paneelikeskustelussa kirjan teemoja pohtivat Mikko Nieminen, Mammu Kaario, Pekka Pajamo ja Arja Talma. Tilaisuutta moderoi Mirel Leino.

Mikko Nieminen on PwC Suomen toimitusjohtaja ja partneri. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat pörssinoteerattujen yhtiöiden tilintarkastus ja niiden taloudelliseen raportointiin liittyvät kysymykset. Nieminen osallistuu säännöllisesti tilintarkastajan ominaisuudessa usean pörssinoteeratun yhtiön hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyyn.

Mammu Kaario toimii päätoimisena hallitusammattilaisena. Kaario istuu seitsemässä hallituksessa, joista neljässä hän toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana.

Pekka Pajamo on toiminut Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtajana vuodesta 2012. Ennen nykyistä toimeaan hän toimi pitkään KHT-tilintarkastajana, niin listatuissa kuin perheomisteisissa yhtiöissä, monissa osuuskunnissa, yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa. Pajamo on toiminut tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

Arja Talmalla on pitkä kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävistä sekä tilintarkastuksesta. Talma toimi 11 vuotta johtotehtävissä Kesko-konsernissa. Vuodesta 2015 alkaen Talma on keskittynyt päätoimisesti hallitustyöskentelyyn ja on Boardmanin partneri.

Mirel Leino on Boardmanin partneri ja tarkastusvaliokuntatyöryhmän puheenjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Teleste Oyj:ssä ja Euroclear Finland Oy:ssä sekä jäsenenä LähiTapiolaryhmän Vahinko- ja Henkiyhtiön tarkastusvaliokunnassa. Hän työskentelee myös työelämäprofessorina Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! (Huom! Ilmoittautumislinkki sulkeutuu 5.10.2020 klo 15.00.)

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Online tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtuman järjestää Boardman. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan 5.10.2020. Tapahtuma kuvataan ja striimataan reaaliajassa ilmoittautuneille. 

Lisätietoja antaa Julia Ruotsi, julia.ruotsi[a]boardman.fi, 040 097 49 53