AI:n merkitys työn määrän vähenemiseen – riittääkö jatkossa nelipäiväinen työviikko?

AI:n merkitys työn määrän vähenemiseen – riittääkö jatkossa nelipäiväinen työviikko?

Tekoäly mullistaa työelämää eri sektoreilla ja luo pohjaa nelipäiväiselle työviikolle.

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja tulevaisuudessa sen suunta näyttää entistä mielenkiintoisemmalta. Tekoälyn nopea kehitys ja nelipäiväisen työviikon mahdollisuus ovat aiheita, jotka herättävät kiinnostusta niin työntekijöissä kuin työnantajissa.

 

Boardman LJT:n tilaisuudessa kuultiin laaja-alaisesti näkökulmia tekoälyyn ja nelipäiväiseen työviikkoon asiantuntijajoukolta. Kuvassa vasemmalta oikealle Ossi Aura, Minna Huotilainen, Essi Eerola, Jussi Pirhonen, Jussi Muhonen, Tero Ojanperä.

 

Boardman LJT:n hiljattain järjestämä tilaisuus syvensi näitä ajatuksia tarkastellessaan tekoälyn vaikutuksia ja lyhennetyn työviikon mahdollisuuksia. Tilaisuuden avasi Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen, ja moderoijana toimi hallituksen jäsen Ossi Aura, joka ohjasi keskustelua innostavasti eteenpäin.

Tekoälyn voima ja sen vaikutukset

Pohjoismaiden suurimman tekoäly-yrityksen Silo AI:n hallituksen puheenjohtaja ja perustajaosakas, työelämäprofessori Aalto-yliopistossa ja startup-sijoittaja Tero Ojanperä kertoi tilaisuudessa näkemyksistään tekoälyn vaikutuksista tulevaisuuden työelämään eri sektoreilla.

Viimeisen puolen vuoden aikana tekoäly on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin. Massiiviset tekoälymallit ovat jo nyt kykeneviä luomaan luovia sisältöjä kuten tekstiä, kuvia, koodia, musiikkia ja jopa videoita. Koneiden luovuus ei enää ole pelkkä haave, vaan todellisuutta.

Koneiden luovuus ei enää ole pelkkä haave, vaan todellisuutta.

Ojanperän mukaan ihmisille jää tekoälyn rinnalla tilaa visiolle ja näkemyksellisyydelle. Tekoälyn avulla työelämä tehostuu merkittävästi, ja tieto- ja luovaa työtä voidaan automatisoida entistä enemmän. Esimerkiksi kalliit verkkosivut voidaan luoda nopeasti ja edullisesti tekoälyn avulla

Ojanperän mukaan tekoälyllä tulee olemaan erityisen suuri vaikutus arkkitehtuuriin, terveydenhuoltosektoriin ja juridiikkaan. Arkkitehtien ei enää tarvitse luottaa vain omaan taiteelliseen silmäänsä, sillä tekoäly voi generoida uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Terveydenhuollossa tekoäly vapauttaa aikaa potilaille ja voi osaltaan auttaa lievittämään henkilöstöpulaa. Juristien työssä tekoälyn odotetaan korostavan kokeneempien asiantuntijoiden roolia tavallisen rutiinityön kadotessa.

Kohti joustavaa ja tehokasta työelämää

Tulevaisuudessa myös kielimaailma siirtyy fyysiseen maailmaan. Ojanperä nosti esille esimerkin Googlen uudesta robotista, jonka tehtävänä oli hakea sipsipussi laatikosta. Useista häiriköinneistä huolimatta robotti onnistui tehtävässään. Roboteista tulee älykkäitä, ja ne pystyvät hoitamaan asioita, joita ne eivät ole aikaisemmin tehneet.

 

 

Tulevaisuudessa tekoälystä tulee entistä älykkäämpää ja kyvykkäämpää. Esimerkiksi robotit voivat suoriutua monista tehtävistä, joita ne eivät aiemmin ole pystyneet hoitamaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia eri aloilla ja voi tuoda mukanaan uusia innovaatioita ja työtehtäviä.

Yhteenvetona Ojanperä näkee, että tulevaisuudessa työmäärä vähenee radikaalisti, mutta samalla ideoiden määrä ja tuottavuus kasvavat. Työelämä tulee muuttumaan, ja tekoäly on yksi suuri voima, joka ohjaa tätä muutosta.

Nelipäiväisen työviikon vaikutukset tieteen näkökulmasta

Essi Eerolan johdolla syvennyttiin tarkastelemaan, mitä tutkimuksessa tiedetään työtuntien vaikutuksen taustoista. Eerolan mukaan tehdyt tunnit työllistä kohti ovat jo pitkään vähentyneet. Taustatekijöinä voidaan pitää elintason nousu ja vapaa-ajan kysynnän lisääntyminen sekä lainsäädäntömuutokset ja työehtosopimukset.

Sama kehitys näkyy myös Suomessa.

Lue tapahtumayhteenvedon toinen osa tästä!

 

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Lue lisää ja tule mukaan!