Alumnipäivän antia – asiakaskokemus muutoksen keskiöön

Alumnipäivän antia – asiakaskokemus muutoksen keskiöön

 

Boardman Alumnien teemapäivässä keskeiseksi teemaksi nousi työntekijöiden ja asiakkaiden asettaminen kokeilevan yrityskulttuurin, muutoksen ja johtamisen keskiöön. Teema toistui iltapäivän aikana useissa kiinnostavissa puheenvuoroissa, mutta erityisesti sitä käsitteli Fredman Groupin toimitusjohtaja Peter Fredman. Myös yleisö oli asian ytimessä kysyessään parinkin puheenvuoron jälkeen sitä, miten työntekijät on saatu mukaan muutokseen.

Asiakasymmärryksestä myynnin kasvuun

Fredman Groupin strateginen suunnanmuutos aloitettiin nostamalla asiakaskokemus liiketoiminnan keskiöön. Parempi asiakasymmärrys auttaa tuottamaan myös parempaa asiakaskokemusta – mikä puolestaan luo ylivoimaisen asiakaskokemuksen ja ilmenee myynnin kasvuna.

Fredmanilla kaikki lähtee liikkeelle asiakkaasta ja henkilökunnasta. Jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin, heistä ja heidän kokemuksistaan on kerättävä tietoa. Asiakaskokemusta mittaamalla ja analysoimalla saavutetaan parempaa asiakasymmärrystä, jota voidaan soveltaa brändin lisäarvon tuottamiseen parempia asiakaskokemuksia luomalla. Fredmanilla tämä on tarkoittanut käytännössä ammattikeittiöihin panostamista ja uusien digitaalisten ratkaisujen soveltamista asiakkaiden eduksi.

Asiakasymmärryksen parantamiseksi Fredmanilla on panostettu asiakaskohtaamisiin esimerkiksi erilaisten pilottien ja työpajojen kautta. Asiakaspalautteita on pyydetty paitsi kokonaisarvosanan muodossa, myös avoimina palautteina, jotka kaikki pääsevät näkemään.

Sanoista tekoihin

Sekä Fredmanin puheenvuoro että VAPOn toimitusjohtajan Vesa Tempakan ja hallituksen puheenjohtajan Jan Långin yhteinen puheenvuoro kirvoittivat yleisöstä saman kysymyksen: miten henkilöstö on saatu mukaan muutokseen?

Kysymys on oleellinen, sillä pelkät strategiat ja suunnitelmat eivät vielä tee muutosta. Kokeilevan yrityskulttuurin ja muutoksen keskeisiä avaintekijöitä ovat työntekijät, joiden pariin johdon tulee strategiansa jalkauttaa. Fredmanilla avainasemassa on ollut avoin ja runsas viestintä, jonka kautta luodaan yhteishenkeä ja avointa keskustelukulttuuria. Työntekijöiden sitouttamisessa yhteiseen tavoitteeseen ovat auttaneet myös kaikkien nähtävillä olevat asiakaspalautteet, jotka todentavat strategian onnistumista.

VAPOlla strategian uudistaminen on tarkoittanut niin ikään suurta kulttuurinmuutosta, joka on vasta aluillaan. Uudistuminen on tarkoittanut suuria muutoksia myös yrityksen johtoryhmässä, joten koko organisaatiolla on edessään parin vuoden mittainen sopeutuminen uuteen. Henkilöstö saadaan parhaiten mukaan, kun heille annetaan aikaa sopeutumiseen.

    

Johtaja ei ole kaikki kaikessa

Ihmiskeskeinen muutos ja johtaminen oli omalta osaltaan läsnä myös Preconin partnerin ja perustajan Eeva Joen puheenvuorossa. Joen puheenvuoron aiheena oli se, miksi sama johtaja voi onnistua yhdessä yrityksessä, mutta epäonnistua toisessa. Jo tällä avainkysymyksellään Joen puheenvuoro nosti esiin sen tärkeän seikan, ettei kukaan voi kääntää yrityksen suuntaa yksin. Onnistuminen riippuu liiketoiminnan tilanteesta, tarvittavasta kokemuksesta ja näkemyksestä sekä johtamistavoista ja kulttuurista.

Joen puheenvuorossa avainasemaan nousivat johtamis- ja toimintatapojen sopivuus yrityksen liiketoiminnan tilanteeseen: johdetaanko niin sanotusti tehokasta lypsylehmävaiheen liiketoimintaa, vai haetaanko kasvua täysin uudella kulmalla. Keskeistä on johtamistapojen sopivuus suhteessa johdettavaan organisaatioon. Nämä seikat korostavat tärkeällä tavalla sitä, että muutoksen onnistumiseksi johtajan ja koko henkilöstön on puhallettava yhteen hiileen – ja että puhaltaminen on erilaista vakaan liiketoiminnan vaiheessa ja tilanteessa, jossa kasvatetaan uutta liiketoimintaa.

Kokeileva yrityskulttuuri, muutos ja johtaminen ovat siis yhteispeliä niin toimivan johdon ja hallituksen välillä kuin koko henkilöstönkin kanssa. Onnistunut muutos edellyttää kuitenkin myös asiakkaiden ottamista mukaan tähän yhteispeliin. Viime kädessä menestyvä yritystoiminta lähtee aina liikkeelle asiakkaiden tarpeista ja heidän palvelemisestaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittanut Sara Takala