Boardman LJT: Arvot ja Hyveet – Mitä ja Miksi?

Boardman LJT: Arvot ja Hyveet – Mitä ja Miksi?

Boardman LJT:n tilaisuudessa keskusteltiin arvoista ja hyveistä arvofilosofi Antti Kylliäisen johdolla, jonka jälkeen teosta kommentoi Boardman-partneri Laura Raitio. Tilaisuutta moderoi Boardman LJT:n hallituksen jäsen Mikko Kosonen.

Katso tilaisuuden tallenne alta!

 


 

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat johtaminen, strategia, ennakointi, omistajuus, hallitustyö, yrittäjyys, vastuullisuus sekä työelämän muutos.LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!