Boardman LJT: Strateginen päätöksenteko ja strateginen toiminnan kehittäminen käytännössä

Boardman LJT: Strateginen päätöksenteko ja strateginen toiminnan kehittäminen käytännössä

Strateginen päätöksenteko yrityksen johdossa rakentuu vuorovaikutuksessa, joka tukee laadukasta päätöksentekoa. Strategisessa päätöksenteossa kriittisellä reflektiolla pitäisi olla erityinen merkitys, mutta monissa tilanteissa erilaiset tekijät estävät laadukkaan päätöksenteon toteutumista. Millaisten käytäntöjen kautta strategisen päätöksenteon laatua voitaisiin parantaa, ja miten lisätä kriittistä ajattelua päätöksenteossa?

Boardman LJT:n tilaisuudessa keskusteltiin strategisesta päätöksenteosta ja strategisen toiminnan kehittämisestä erityisesti käytännön näkökulmasta. Puhujavieraina ja aiheesta keskustelivat Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine, Saïd Business Schoolin Oxfordin yliopiston johtamisen professori Eero Vaara, Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen ja Vaasan yliopiston strategiaprofessori Marko Kohtamäki, joka toimi myös tilaisuuden moderaattorina.

Katso tilaisuuden tallenne!

 

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat johtaminen, strategia, ennakointi, omistajuus, hallitustyö, yrittäjyys, vastuullisuus sekä työelämän muutos.LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!