Digimuutokset pankkimaailmassa

Digimuutokset pankkimaailmassa

Casper von Koskull

Casper von Koskull

Euroopassa on väkilukuun suhteutettuna todella paljon pankkeja ja pankkisektori on erittäin pirstaloitunut. “Yhteismarkkina-alue on pankkimaailmassa täysi illuusio,” totesi Nordean entinen konsernijohtaja Casper von Koskull Boardmanin digifoorumin tilaisuudessa. “Suomessa taas pankkitoiminta on täysin paikallista ja se johtuu Euroopan regulaatiosta. Aasiassa ja Yhdysvalloissa asia ei ole näin.”

Digitalisaatio on haaste, mahdollisuus ja välttämättömyys

Tulevaisuudessa pankkien rooli tulee mitä todennäköisemmin muuttumaan. Tavalliset kivijalkapankit tulevat vähenemään ja jopa katoamaan katukuvasta palveluiden digitaalistumisen seurauksena. “Digitaalisuus ei ole pelkästään mahdollisuus vaan se on välttämättömyys pankkimaailmassa. Digitalisaatio on aivan keskeisessä roolissa”, kertoi von Koskull.

Perinteiseen pankkimaailmaan muutoksia aiheuttavat todella monet eri tekijät ja pankkien ansaintamalli on jo kokenutkin suuria muutoksia. Von Koskullin mukaan mm. negatiiviset korot muuttavat pankin ansaintamallia.

Lisäksi pankkien kilpailutilanne ja asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut radikaalisesti ja niihin vaikuttavat erityisesti alati muuttuva sääntely ja teknologinen kehitys. Nämä tekijät ovat synnyttäneet täysin uuden kilpailutilanteen. “Perinteinen kivijalkapankki ei enää pysy muutoksessa mukana ja pankkipalveluiden digitalisoiminen on haaste, mahdollisuus, mutta ennen kaikkea välttämättömyys,” totesi von Koskull.

Digihaaste – pankeilla on vastassa vahvoja ulkoisia voimia

Pankkien toimintaa sääntelevä lainsäädäntö on viimeisen 10 vuoden aikana täysin muuttunut ja muuttanut samalla pankkien toimintaa. Lainsäädännölliset vaatimukset eivät kuitenkaan näillä näkymin tule pysymään samana vaan lisää sääntelyä on tulossa.

 

 

Lisäksi on tullut paljon uusia teknologioita, joissa muut toimijat ovat kehityksessä isosti pankkeja edellä. Mm. pilvipalvelut, tekoäly, big data, uudet toimijat ja mobiiliteknologia romahduttavat perinteistä pankkialaa.

Hallinnoitavan datan määrä on ennennäkemättömän suuri, jolloin pankeilta vaadittu raportointi hankaloituu merkittävästi. Pankit kohtaavat suuria haasteita mm. tietoturva-asioiden saralla.

Samaan aikaan muut toimialat näyttävät mallia palveluiden digitalisoimisesta ja tämän seurauksena asiakkaiden odotukset pankkimaailmaakin kohtaan nousevat. Uudet toimijat muuttavat näin ollen kilpailutilannetta radikaalisti.

Pankit eivät kuitenkaan ole teknologisesti heikkoja ja pankeilla on kykyä investoida kehitykseen. Von Koskull toteaakin, että “pankit ovat kuin isoja kultakaivoksia, joilla ei ole työkaluja. Sen sijaan finanssiteknologiasta löytyy työkaluja, muttei asiakkaita.“ Hän ennustaakin, että menestyneet pankit tulevat tulevaisuudessa hyödyntämään mittavissa määrin erilaista teknologiaa, mutta erityisesti lohkoketjuteknologiaa.