Digitalisaatio johdon ja hallituksen agendalla

Digitalisaatio johdon ja hallituksen agendalla

Boardmanin Digifoorumin tilaisuudessa 5.11.2018 Terveystalon Chief Digital Officer Juha Juosila jakoi kokemuksiaan digitalisaation ja digikehityksen johtamisesta. Tässä Juosilan viisi teesiä johtamiseen digimaailmassa:

1. Muutoksen tulee perustua hallituksen ja johdon yhteiseen agendaan

Hallituksen ja johdon näkymän digitalisaatiosta organisaatiossa täytyy olla jaettu, jotta isoa kuvaa ja suuntaviivoja voidaan soveltaa yksittäisiin projekteihin ja yksityiskohtiin. Jaettuun näkemykseen digitekemisen fokuksesta ja investoinneista päästään yhteisen dialogin kautta: sopimalla periaatteista, mittareista sekä toimintamalleista.

Hajanaisesta datan keräämisestä on pitkä matka datalla johtamiseen. Matka alkaa datan laatuun ja saatavuuteen panostamisesta. Siihen kannattaa panostaa, vaikka ei vielä ihan tarkalleen tietäisi mihin kaikkeen dataa tullaan jatkossa käyttämään.

2. Digiagenda perustuu liiketoiminnan muutoksen ajureihin

Liiketoiminnan muutoksen ajurien pitäisi tuottaa digiagenda. Jos jää paikoilleen jarruttelemaan, kattaa jollekin toiselle pöydän. Valitse ensin ratkaisemisen arvoisia liiketoiminnan ongelmia, joihin voi vastata erilaisia digitaalisia keinoja hyödyntämällä.

Digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytymisen muutos näkyvät myös terveydenhuollossa, joka on perinteisesti ollut aikaan ja paikkaan sidottua sekä hyvin lääkärikeskeistä. Tavoitteena on muutos kohti asiakaskeskeistä, ennakoivaa ja kokonaisvaltaista palvelua.

3. Jatkuva tasapainottelu nopean hyödyn ja kestävän arkkitehtuurin välillä

Johdon ja hallituksen tehtävänä on tasapainottaa digitaalisen kehityksen keinulauta nopean hyödyn projekteihin ja kestävän arkkitehtuuriin panostamisen välillä. On valtava houkutus digitalisoida asioita yksi kerrallaan nopeasti, ja näin osaoptimoiden ratkaista tiettyjä bisnesongelmia.

Vaa’an on kuitenkin oltava tasapainossa, isojen taustajärjestelmien on oltava kunnossa ja mahdollistettava datan hyödyntäminen, ja toisaalta on tärkeää tehdä myös pienempiä välittömästi asiakaskokemukseen vaikuttavia digiprojekteja. Isojen taustajärjestelmien laittaminen kuntoon on kallis ja aikaa vievä projekti, mutta jossain vaiheessa pakollinen yrityksille, jotka haluavat luoda aitoa kilpailuetua tiedolla johtamisen avulla

4. Älä tuijota pelkästään lopputulosta

Vaali kulttuuria ja toimintatapoja. Digitalisaatiossa suoriutumista ei voi arvioida pelkkien tuotosten kautta. Tuloksen mittaamisen ohella vähintään yhtä tärkeää on mitata sitä, miten tulos syntyi. Digi ei ole piilopaikka eikä suojakilpi – ohjelmoijat eivät voi piiloutua jargoninsa taakse eivätkä muut pestä käsiään vetoamalla monimutkaisuuteen.

Kilpailuetu piilee kyvyssä kääntää arkipäivän data jalostetuksi näkemykseksi, päätöksenteon tueksi ja toiminnaksi.

5. Digitalisaatiosta viestiminen pelkoa herättämättä

Digitalisaation ja robottien uutisoidaan vievän työpaikat ja muuttavan työelämää radikaalisti lähitulevaisuudessa. Tämän takia on tärkeä pysähtyä pohtimaan, millaisin sanankääntein digikehityksestä viestitään organisaatiossa. Esimerkiksi sana tekoäly voi herättää negatiivisia mielikuvia ihmistyön tarpeettomaksi tekevistä yli-inhimillisistä taidoista ja vähenevistä työpaikoista.

Johdon viesti ei siis voi olla se, että tekoäly korvaa lääkärin. Hyödyt liittyvät tukiälyyn – kone antaa ehdotuksen esimerkiksi magneettikuvien tulkinnassa, jonka ammattilainen vahvistaa tai hylkää. Lääkäri ja kone yhdessä onnistuvat paremmalla todennäköisyydellä kuin kumpikaan erikseen.

Annika Sipilä