Elinvoimaetu – Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys

Elinvoimaetu – Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys

Boardman LJT:n teematilaisuudessa Timo Santalainen ja Mikko Kosonen esittelivät uunituoreen kirjansa ”Elinvoimaetu – Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys”. Kirjaa kommentoivat Paula Kilpinen ja Marko Kohtamäki. Tilaisuuden avasi Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen.

Kestävä kasvu on uusi imperatiivimme, joka edellyttää pitkäjänteistä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Yritykset voivat löytää uusia kestävän kasvun lähteitä avartamalla strategista ajatteluaan ja kehittämällä uusia toimintamalleja yhteistyössä julkisten toimijoiden ja yliopistojen kanssa. Yhteistyön seurauksena myös yhteiskunnan hyvinvointi ja puoleensavetävyys vahvistuvat. Parhaimmillaan tämä yhteistyö tuottaa kaikkia osapuolia palvelevan hyvän kierteen eli elinvoimaedun.

Kirjassa viitoitetaan kolmen toimintamallin ja käytännön esimerkkien avulla kulkua kohti kestävää kasvua ja elinvoimaetua: yritysten omaehtoinen elinvoimaedun tavoittelu, yritysten ja kaupunkien/kuntien yhteiskehitys sekä kansallisilta ponnahduslaudoilta tapahtuvat tiikerinloikat. Tekijät tuovat myös lisävalaistusta niihin kyvykkyyksiin ja organisaatiokulttuurin piirteisiin, joilla elinvoimaedun toteutusvoimaa vahvistetaan. Kirjan lopun sanoma kohdistuu niihin valmiuksiin, joita tulevaisuuden johtajilta ja asiantuntijoilta – elinvoimaedun arkkitehdeiltä – vaaditaan.

Katso tilaisuuden tallenne!

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat johtaminen, strategia, ennakointi, omistajuus, hallitustyö, yrittäjyys, vastuullisuus sekä työelämän muutos.LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!