Johtamisen tulevaisuus – Boardman LJT 70 vuotta

Johtamisen tulevaisuus – Boardman LJT 70 vuotta

Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän, Boardman LJT:n, suunta on aina ollut eteenpäin. Ryhmän alkuperäinen ja yhä ajankohtainen tavoite on ollut luoda side eri alojen liikkeenjohdon toimijoiden välille ja toimia liikemaailman ja akateemisen maailman yhdistävänä alustana, jonka kautta on ollut mahdollista kehittää, innovoida ja löytää uutta.

LJT:n 70-vuotisjuhla ei tehnyt poikkeusta. Juhlaseminaari oli täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia puheenvuoroja ja katsauksia johtamisen tulevaisuuteen menneisyyttä unohtamatta – Magnus Bargum, joka liittyi LJT:n jäseneksi vuonna 1978, vei kuulijat aikamatkalle ryhmän historiaan.

Oppiminen ja tekoäly

Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä korosti puheenvuorossaan sitä, että maailmaa eivät muuta organisaatiot, vaan ihmiset. Tulevat yhteiskunnalliset haasteet tulevat muuttamaan toimintaperiaatteitamme ja vaativat uusia innovaatioita, joilla on mahdollista muuttaa uhat jopa mahdollisuuksiksi. Kaiken ideana on yhdessä oppiminen ja kyvykkyys muutokseen.

Risto Siilasmaa kiinnitti yleisön huomion tekoälyyn ja johtamiseen. Hän korosti, että johtajien on toimittava suunnannäyttäjinä ja ymmärrettävä tekoälyn toimintaperiaatteet, vahvuudet ja heikkoudet. Kun perusperiaatteet ovat selvät, ja johtajat ovat valmiita kysymään oikeita kysymyksiä, ovet tarvittavaan dataan avautuvat.

Johdon osaaminen ilmastonmuutoksessa

Toinen illan teemoista oli vastuullisuus ja kestävä kehitys. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen totesi, että kestävä kehitys ei ole irrallinen ilmiö, yrityksen ulkoinen vaikuttava tekijä, vaan sisäinen strateginen kysymys. Joka ikinen ihminen toimii tällä planeetalla, ja se, mitä planeetalla tapahtuu, vaikuttaa kaikkiin. Ilmastonmuutos on kiihtyvä, ja resurssit muuttuvat ja hupenevat.

On tarpeellista varmistaa johdon osaaminen kestävän kehityksen kysymyksissä, sillä ilmastonmuutoksen kourissa kärsivä planeetta ei ole hyvä liiketoiminnan kohde. Millenial Boardin Robert Torvelainen vahvistaa tämän, ja toteaa, että yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan merkityksellisiä haasteita ovat myös houkuttelevimpia työpaikkoja. Maailman muuttaminen paremmaksi on myös hyvää liiketoimintaa.

Liikemaailman säännöt ovat muuttumassa, ja Annu Niemisen mukaan voittajia ovat ne, jotka onnistuvat suuntamaan omat vastuullisuustavoitteensa yhdenmukaisiksi liikevoiton tavoitteiden kanssa. Ympäristötavoitteita kannattaa keskittää nimenomaan ydintoimintoihin – on toki hyvä, että kaivosyritys käyttää kierrätettyä kopiopaperia, mutta sen vaikutus yrityksen kokonaispäästöihin ei todennäköisesti ole kovin merkittävä.

Johtamisen tulevaisuus

Maailma on nopea, jännitteinen, kehittyvä, ja sukupolvien vaihdokset sekoittavat pakkaa. Janne Tienari totesi, että ihmiset tarvitsevat kehykset toiminnalleen, mutta vapautta kehysten sisällä. Johtamista ei pidä ylikorostaa eikä siihen pidä liittää maagista hohtoa, vaan arvostaa sitä arkisena työnä.

Tulevaisuuden johtaja on haasteen edessä: hänen on onnistuttava johtamaan ihmistä kasvavan datamäärän keskellä, huomioitava ihmiset yksilöinä ja luotava työhön merkityksellisyyttä. Niklas Huotari kertoi, että kun työntekijä on onnellinen ja tehokas, johtajan tehtäväksi muodostuukin henkselien pitely, etteivät innokkaat työntekijät polttaisi itseään loppuun.