Kuinka kääntää data ja tekoäly uudeksi liiketoiminnaksi?

Kuinka kääntää data ja tekoäly uudeksi liiketoiminnaksi?

Mika Ruokonen

Covid-19 – pandemian tuomien taloushaasteiden myötä monien yritysten tulee miettiä uudelleen liiketoimintansa kasvuresepti; datan ja tekoälyn hyödyntäminen kasvuun voi olla relevantti polku monelle näinä aikoina. Boardmanin digifoorumi -tilaisuudessa digitaalisen liiketoiminnan pitkän linjan ammattilainen Mika Ruokonen Futuricelta kertoi, kuinka datasta ja tekoälystä voidaan luoda uusia tarjoomia ja ansaintamalleja ja siten uutta kasvua liiketoiminnalle.  

Yrityksissä tunnistettuja datan ja tekoälyn tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Usein kuulee puhuttavan siitä, kuinka data ja tekoäly tulevat mullistamaan maailman ja muuttamaan perinteisiä liiketoimintamalleja. Ruokosen mukaan ongelmia tuottaa eniten se, ettei ole annettu konkreettisia työkaluja siihen, miten uusia liiketoimintamalleja voitaisiin kehittää operatiivisella tasolla.

Käytännössä datan ja tekoälyn käyttöönotto tarkoittaa neljää asiaa. Ensimmäiseksi yrityksessä tulee olla hyvä ymmärrys siitä, millaista dataa ja tekoälyä sen käytettävissä on. Toiseksi tulee pohtia kuka voisi olla se asiakas, joka voisi hyötyä yrityksen datasta ja tekoälystä. Kolmanneksi data ja tekoäly tulee muuttaa tarjoomaksi ja konkreettisiksi tarjoomakehitystoimenpiteiksi. Lopuksi huomio tulee kohdistaa ansaintamalleihin ja hinnoitteluun.

Ruokosen mukaan datan ja tekoälyn myynti osana liiketoimintaa voidaan määritellä kahdeksaan eri muotoon. Perinteisin tapa on myydä nykytarjonnan ohessa tekoälyä ja dataa. Näin ollen datan ja tekoälyn avulla tehdään nykytarjoamalle parannusta. Mikäli yritys haluaa rakentaa uusia tuotemaisia tarjoomia, tällöin esimerkiksi raakadatan, raporttien, analyysien ja platformien tarjoominen voi olla hyvä ajatus.

Toisaalta taas erilaiset datan ja tekoälyn mahdollistamat uudet palvelukonseptit, kuten konsultoinnin, aikaansaannosten ja kapasiteetin myynti voivat yhtä lailla tulla kyseeseen monissa yrityksissä. Näin ollen data ja tekoäly tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle.

Kulttuuri ja johtaminen avainasioita

Datan ja tekoälyn käyttöönotto vaatii myös tietynlaista johtamista ja yrityskulttuuria ja organisoitumista. “Pitää satsata innovaatiopuoleen niin, että ihmiset innovoivat ja tunnistavat uusia dataan ja tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia. Jos haluaa uudistaa liiketoimintamallia enemmän ja panostaa dataan ja tekoälyyn, tulee vaalia sekä innovaatiojohtamista ja kulttuuria että myös datan ja tekoälyn omaksumista laajemmin organisaatiossa”, totesi Ruokonen.

Parhaiten uudistamisessa menestyvät klassisten teollisten organisaatioiden sijasta modernin innovaatioihin keskittyneet ja tekoälyyn sekä dataan pohjaavat yritykset. Ne eroavat perinteisistä klassisista teollisista organisaatioista siten, että niissä kannustetaan jatkuvasti tunnistamaan uusia markkinamahdollisuuksia, tekemään päätöksiä autonomisissa ja yrittäjämäisissä tiimeissä, ja hyödyntämään dataa asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa.

Mistä lähteä liikkeelle, jos haluaa tehdä datasta ja tekoälystä liiketoimintaa?

  1. Juttele asiakkaalle: Voisiko meidän yrityksemme data ja tekoäly ratkaista jotain teidän ongelmaanne?
  2. Valmius: Hanki realistinen ymmärrys, mikä on mahdollista mikä ei
  3. Tavoitetason asettaminen: Varmista yhteinen tavoite, hankkeiden linkkautuminen yrityksen strategian kanssa, johdon sitouttaminen ja tuki
  4. Liiketoimintalaskelman teko: Ylittävätkö suunnitellut tulot tarvittavat investoinnit? Mikä on taloudellinen kokonaisvaikutus?
  5. “Go or no go”: Tee selkeä päätös, lähdetäänkö uusia liiketoimintamalleja toteuttamaan
  6. Toteuttaminen: Seuraavat askelmerkit, varsinainen kehitystyö
  7. Yrityskulttuuri: Tarvittavat muutokset organisaatiokulttuurissa, jotta uusi malli voi menestyä