Luovan organisaation johtaminen – Boardman Advisorsin vierailu Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa

Luovan organisaation johtaminen – Boardman Advisorsin vierailu Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa

Suomen kansallisooppera ja -baletti lumoaa yleisönsä tarjoamalla taide-elämyksiä läpi vuoden, joka käsittää yhteensä kahdeksan ooppera- ja balettiensi-iltaa vuosittain sekä muita tapahtumia. Boardman Advisorsin jäsenille avautui ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Kansallisoopperan ja –baletin taianomaiseen maailmaan kulissien takana.

 

Tilaisuus järjestettiin Boardman Advisorsin toimesta 12.3.2024.

 

Osallistujat saivat arvokasta tietoa ja oivalluksia luovan organisaation johtamisesta suoraan pääjohtaja Gita Kadambin ja hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistön kertomana, keskittyen erityisesti siihen, miten OHJ-ketju toimii tässä kontekstissa ja miten luovuutta johdetaan. Tilaisuutta moderoi Boardman Advisorsin hallituksen jäsen Raija Kemiläinen.

 

Suomen kansallisooppera ja -baletin OHJ-päätöksentekoketju

Kansallisoopperan ja- baletin päätöksentekoprosessi noudattaa Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n ohjeistuksia. Keskeisessä roolissa tässä prosessissa ovat hallitus, hallintoneuvosto sekä toimitusjohtaja, joka tunnetaan pääjohtajana.

Hallitus vastaa säätiön taloudesta, henkilöstövalinnoista (pääjohtajan suorat alaiset), strategian kehittämisestä ja ohjelmistolinjausten määrittämisestä. Sen kokoonpanoon kuuluu yhdeksän jäsentä.

 

Kuvateksti: Kuvassa oikealta vasemmalle hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, pääjohtaja Gita Kadambi ja Boardman Advisors hallituksen jäsen Raija Kemiläinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö, pääjohtaja Gita Kadambi ja Boardman Advisors hallituksen jäsen Raija Kemiläinen.

 

Näiden jäsenten valinta tapahtuu kolmivuotiskausiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää hallituksen puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit puolestaan nimittävät neljä jäsentä. Hallituksen kokoonpanoa täydentävät kolme henkilöstön valitsemaa edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin äänen ja puheoikeuden kanssa, mutta ilman äänestysvaltaa.

Leena Niemistö, Kansallisoopperan ja -baletin hallituksen puheenjohtaja, näkee, että hallitustyöskentelyn periaatteet ovat samankaltaiset sekä pörssiyhtiöissä että julkisrahoitteisissa organisaatioissa. Hänen mukaansa keskeistä on tavoitteellinen johtaminen ja hyvän hallintotavan noudattaminen.

 

Osallistujat pääsivät kuulemaan Kansallisoopperan ja -baletin hallituksen puheenjohtajan ja pääjohtajan yhteistyöstä.

Kierroksen jälkeen osallistujat pääsivät kuulemaan Kansallisoopperan ja -baletin hallituksen puheenjohtajan ja pääjohtajan yhteistyöstä.

 

Julkisen rahoituksen tuoma näkyvyys kuitenkin korostaa kriittisen palautteen mahdollisuutta, mikä tekee pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä tiiviistä yhteistyöstä ja kommunikaatiosta olennaisen tärkeää haasteiden ennakoinnissa ja hallinnassa.

”Puhumme jatkuvasti toisillemme, mikä tekee yhteistyöstämme sujuvaa,” kertoo Kadambi.

Niemistö lisää: ”Tuntemuksemme toisistamme on syvällinen ja luottamuksemme vahva, eikä sitä rikota.”

Yhteistyötä tehdessä roolit ovat kuitenkin selkeästi määriteltyjä: Kadambi johtaa johtoryhmää, kun taas Niemistö vastaa hallituksen johtamisesta.

 

Luovien huippuammattilaisten johtaminen

Johtaminen luovilla aloilla tarkoittaa taiteilijoiden ja muiden luovan työn ammattilaisten ohjaamista, mikä vaatii erityistä herkkyyttä ja ymmärrystä.

Pääjohtaja Gita Kadambin mukaan organisaation jäsenet ovat äärimmäisen intohimoisia työstään.

 

Osallistujat pääsivät kurkistamaan kulissien taakse. Kuvassa Kansallisoopperan ja -baletin koruverstas.

Osallistujat pääsivät kurkistamaan kulissien taakse. Kuvassa Kansallisoopperan ja -baletin koruverstas.

 

Kansallisooppera ja -baletti, jossa työskentelee yli 550 vakituista sekä 1000 freelanceria ja osa-aikaista työntekijää yli 47 eri maasta ja sadoista ammattiryhmistä, on esimerkki organisaatiosta, joka kukoistaa monikulttuurisuuden ja moniammatillisuuden voimasta. Tässä ympäristössä englanti toimii yhdistävänä työkielenä, ja vuosittainen 50 harjoittelijan vastaanotto edistää oppimista ja moninaisuutta.

“Tämä organisaatio antaa tilaa kokeilla ja epäonnistua. Talossa on paljon rohkeutta,” kertoo Kadambi.

Hän vertaa luovien alojen johtamista asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen, korostaen arvostavaa johtamista, kuuntelua ja luottamuksen merkitystä.

Kadambi painottaa, että johtajan tehtävä on luoda turvalliset puitteet, jotka mahdollistavat rohkeuden kokeilla ja mahdollisuuden epäonnistua. Valmentava johtamisfilosofia, jossa työntekijän oma asiantuntemus on keskiössä, on avainasemassa.

Luovien ihmisten johtaminen vaatii ennakoitavuutta ja dialogista vuorovaikutusta. Organisaatiossa käytetään innovatiivisia menetelmiä haasteiden ratkaisemiseen, kuten LEAN filosofiaa, joka tuo esille konkreettisia johtamisvälineitä ja edistää yhteistyötä haasteiden voittamiseksi.

 

Pääjohtaja Gita Kadambi ja sidorsryhmäpäällikkö Lauri Pokkinen kierrättivät osallistujia teatterin puvustamossa.

Pääjohtaja Gita Kadambi ja sidorsryhmäpäällikkö Lauri Pokkinen kierrättivät osallistujia teatterin puvustamossa.

 

Puvuston henkilökunnan päivittäiset palaverit ja jokaisen tuotannon alussa läpikäytävät pelisäännöt, kuten läheisyyskoreografin ohjeistukset, ovat käytännön esimerkkejä organisaation innovatiivisista ratkaisuista.

Vierailu Kansallisoopperassa ja -baletissa tarjosi Boardman Advisorsin jäsenille oivalluksia siitä, miten luovuutta, intohimoa ja monialaista osaamista voidaan yhdistää menestyksekkääksi johtamiseksi. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta!

 

Boardman Advisors -ryhmässä on mukana kokeneita yrityselämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin johtajia ja vaikuttajia, joilla on vahvaa osaamista hallitustyöskentelystä ja johtamisesta sekä kiinnostusta, aikaa ja halua jakaa omia oppejaan sekä kokemuksiaan omistaja-hallitus-johto – päätöksentekoketjun toiminnan kehittämisestä.

Boardman Advisors -ryhmässä on mukana kokeneita yrityselämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin johtajia ja vaikuttajia.

Tutustu Boardman Advisorsin toimintaan tästä!

 

Teksti ja kuvat: Julia Ruotsi