Mitä tuloksellinen mentorointi on ja ei ole – Lounais-Helsingin Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Valkeala käynnisti vuoden 2020 mentorointiohjelman

Mitä tuloksellinen mentorointi on ja ei ole – Lounais-Helsingin Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Valkeala käynnisti vuoden 2020 mentorointiohjelman

Mentorointi on suosittu tapa kehittää itseään ja ammatti-identiteettiään kokeneemman henkilön tuella. Yrittäjien lisäksi mentorointiohjelmasta hyötyvät myös mentorit, sillä heille ohjelma tarjoaa uusia näkökulmia, kasvattaa verkostoja ja auttaa kehittymään esimiehenä. Yli 15 vuotta mentorina itsekin toiminut Lounais-Helsingin Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Valkeala käynnisti Suomen Yrittäjien ja Boardmanin yhteistyössä toteutetun kevään mentorointiohjelman!

”Toimivassa mentorisuhteessa mentori toimii motivaattorina, palautteen- ja neuvonantajana sekä kontaktien luojana. Vastakkaisesti mentorin tehtävä ei ole toimia yrittäjän puolesta tai terapeuttina”, kertoi Valkeala tilaisuuden alussa. Näin ollen mentori toimii enemmänkin yrittäjän kumppanuuspuolella rohkaisten ja innostaen häntä kehittämään omaa ajatteluaan ja toimintaa.

Mentorit ja aktorit ovat usein toisilleen täysin tuntemattomia henkilöitä. Valkealan mukaan mentorointisuhteen alussa on tärkeää luoda hyvä ensivaikutelma sekä molemminpuolinen avoimuus ja luottamus. Lisäksi jokaisessa mentorointisuhteessa sekä yrittäjällä eli aktorilla että mentorilla on odotuksia mentoroinnille. Usein odotukset ovat tiedostamattomia, mutta ohjaavat silti käyttäytymistä. Tämän takia onkin todella tärkeää selvittää heti mentorointisuhteen alussa, millaisia odotuksia kummallakin osapuolella on.

Valkealan mukaan mentoroinnissa on oltava selkeä alku ja loppu, jotta voidaan puhua tuloksellisesta mentoroinnista. Tuloksellisella mentoroinnilla tarkoitetaan sitä, että mentori ja aktori asettavat suhteen alussa yhdessä selkeän tavoitteen mentoroinnille, jota kohti he etenevät.

Aktorin ja mentorin olisi hyvä pohtia mitä he aikovat saada tietyn ajanjakson kuluessa aikaan, minkä asian tulee olla muuttunut mentoroinnin jälkeen ja mitä realistisesti tietyllä ajanjaksolla voidaan saavuttaa.

”Hyvästä mentorointisuhteen pituudesta ei ole yksiselitteistä vastausta. Mentorointien kesto voi vaihdella paljonkin riippuen tapauksesta”, ohjeisti Valkeala. Hänen mukaansa usein hyviä tuloksia voidaan saavuttaa jo 4-5 tapaamisella. Mentorointisuhteessa on tärkeää, että tapaamisten sisältö muodostaa johdonmukaisesti etenevän kehityskulun. Mentorointi päättyy, kun yhdessä asetettu mentoroinnin tavoite saavutetaan.

Aloitustilaisuudessa mentorit ja aktorit pääsivät myös verkostoitumaan muiden mentoreiden ja aktoreiden kanssa sekä suunnittelemaan yhteistä vuosikelloa. Vuoden kestävässä ohjelmassa on tänä vuonna mukana 41 yrittäjää.