Muutoksia johtamassa

Muutoksia johtamassa

Yhteenveto Pörssiyhtiöt -foorumin keskustelutilaisuudesta 26.4., jossa aiheena oli Pörssiyhtiön uudistaminen – Tarvitaanko aina ensin kriisi?

Maailman kiihtyvä muutos on tosiasia. Nopea liiketoimintaympäristön muutos vaatii ennennäkemätöntä muutosherkkyyttä myös listayhtiöiltä. Pörssiyhtiöt-foorumin keskustelutilaisuudessamme keskusteltiin pörssiyhtiöiden uudistumisesta ja muutosten johtamisesta.

Muutoksia ennustamalla kilpailuetua

Teknologinen kehitys, muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, markkinointimahdollisuuksien laajeneva kirjo, globalisaatio, digitalisaatio – joskus myös henkimaailman oikut tai poliitikkojen päähänpistot – ajavat yritysmaailman muutosta. Parasta on hyväksyä tosiasia: Kaikki yrityksessä joudutaan muuttamaan ennemmin tai myöhemmin. Parempi toimia ennemmin.

Kyse ei ole pelkästään siitä lähtikö liikkeelle eilen vai tänään, myös suunta ratkaisee. Muutostarpeita ennustava kristallipallo olisikin tärkeää löytyä hallituksen sekä johdon työkalusalkusta.

Yksi tämän hetken muutostrendeistä on asiakkaan tuominen yrityksen strategiseen keskiöön. Nyt mietitään, kuinka kaikki päätöksenteko saataisiin palvelemaan asiakasta. Huomisen ajattelua on miettiä, kuinka asiakas saadaan palvelemaan myös yritystä – passiivisesta ostajasta sisällöntuottajaksi, mainostajaksi, juoksupojaksi ja jopa päättäjäksi.

Hallittua muutosjohtamista

Muutoksen ei tarvitse olla pakon sanelemaa sopeutumista tai kaoottista myllerrystä, vaan muutosta voidaan johtaa hallitusti ja yrityksen muutosketteryyttä parantaa ennakoivasti. Usein halua muuttua löytyy läpi päätöksentekoketjun, mutta systemaattinen muutostyökalujen rakentaminen puuttuu. Ilman työkaluja ei muutosta voida synnyttää – ei ainakaan hallitusti ja juuri omia tarpeita varten.

Muutoksille ominaista on rahan kuluminen ja ihmisten vaihtuminen. Tulevaisuuteen katseensa suunnanneet junioritulokkaat syrjäyttävät senioripomojaan monissa yrityksissä tälläkin hetkellä. Muutoskyvykkyys ei kuitenkaan ole ikäkysymys, vaan kyse on muutoshalukkuudesta: Tempoa voi olla pakko nostaa, mutta uudistusmieleinen seniori kestää kyllä kovemmassakin vauhdissa mukana.

Usko, rohkeus ja kunnianhimo

Horjumaton usko muutoksen tarpeeseen ja sen oikeaan suuntaan sekä rohkeus investoida muutokseen ovat usein välttämättömiä. Muutoksen vaikutuksia seuratessa tarvitaan myös uskallusta tuijottaa muutakin kuin lukuja. Lisäksi organisaation rakenteiden ja brändin on oltava kunnossa ja perustana kehitykselle – elleivät juuri nämä ole muutoksen kohteena.

Johdon kunnianhimon taso määrittää, mikä strateginen polku valitaan. Strategiaa varten on oltava näkemys tulevaisuudesta. Mutta kuinka oppia ymmärtämään tulevaisuutta, kun ilman strategiaa ei voida edetä etsimään vastauksia? Tähän luuppiin ei kannata jäädä pyörimään turhaan, vaan ottaa käyttöön rohkea kokeilemisen kulttuuri.

”Jos talosta puuttuu Elon Musk ja Steve Jobs, jotka tietävät, mitä tulevaisuus on – tai, jotka oikeastaan luovat sen, niin tarvitaan muita keinoja.” (puhujakomentti)

Kuvittele maailma, jossa yritykset eivät valmista, eivätkä pomot päätä. Tällainen maailma on jo muutakin kuin kuvitelmaa yhä useammissa yrityksissä. Aidosti innovatiivinen toiminta vaatii rohkeutta luoda vapauden ja vastuun työkulttuuria. Näin tuotetaan aikaansaavia ja oma-aloitteisia työntekijöitä, ja mahdollistetaan innovaatioita ja luovuttaa.

Kriiseillä muutosta

Muutoksen ei aina tarvitse tapahtua kriisien ajamana, mutta kriisi avaa mahdollisuuden nopealle uudistumiselle. Kriisin aiheuttama paine nopealle uudistumiselle vaatii nopeaa reaktiokykyä, joka puolestaan edellyttää yritykseltä järkevään ja nopeaan päätöksenteon mahdollistavia mekanismeja.

”Aina ei ehdi kysyä kaikkien mielipiteitä ja taputella selkään, vaan joskus pitää vain painaa eteenpäin ja tehdä nopeasti päätöksiä.” (puhujakommentti)

Silti muutoksen aikana henkilöstötyytyväisyys voi pysyä korkealla, jos kriisistä vastaava johtajisto tekee työnsä erillään, yrityksen arkea häiritsemättä. Selviytymisen lisäksi yritys voi tehdä kriisin pakottamista muutoksista kilpailuedun.

Pörssiyhtiöt-foorumin keskustelutilaisuuden kanssamme järjestivät osaamiskumppanimme Varma, PwC, Nordea, Roschier. Tilaisuuden alustuspuheenvuoroista vastasivat alansa merkityksellisimpiin lukeutuvien suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Julkaistu 05.05.2017
Elina Harju, Boardman Oy