Näkökulmia datan ja johtajuuden liittoon – Yhdessä tulevaisuutta luomassa

Näkökulmia datan ja johtajuuden liittoon – Yhdessä tulevaisuutta luomassa

Boardman LJT:n tilaisuudessa keskusteltiin johtamisesta ja datasta ja niiden yhteensovittamisesta. Miten datan tulisi kontribuoida päätöksentekoa? Missä datalla johtamisessa nyt vuonna 2020 mennään käytännössä?

Millä tavalla dataa ja johtamista tuodaan aidosti täydentävällä tavalla lähelle toisiaan?

Petri Rikkinen, tohtorikoulutettava Aalto-yliopistosta ja Swanlake Strategyn perustaja

Petri Rikkinen, tohtorikoulutettava Aalto-yliopistosta ja Swanlake Strategyn perustaja

“Jos mietitään yritysten kannalta niin kyky ennakoida on kilpailuetu”, totesi Petri Rikkinen, tohtorikoulutettava Aalto-yliopistosta ja Swanlake Strategyn perustaja.

Vaikka tulevaisuudesta ei ole dataa, voidaan asiantuntijoiden luovuuteen, kokemukseen ja tietoon yhdistää matemaattisia malleja ja siten parantaa päätöksentekoa ja ennakointia.

Rikkinen mukaan syyt luovan tiedon mallintamiseen strategiatyössä voidaan kiteyttää kolmeen osaan:

Ensimmäisenä numerot eivät selitä maailmaa. Rikkisen mukaan data menneisyydestä ei kerro sitä, miltä tulevaisuus näyttää. Asiantuntijoiden kyky kuvitella vaihtoehtoisia polkuja on keskeistä ennakoinnissa. Strategian perusta on analyysi nykyisestä ja tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Matemaattisen mallinnuksen avulla tämä analyysi on kokonaisvaltaisempi. Malli tuo asiantuntijatiedon hyödyntämiseen selkeän prosessin ja näyttää tarkemmin sen haasteen, joka yrityksen pitää ratkaista. Esimerkkinä Rikkinen käytti skenaariomallinnusta, jossa skenaariot mallinnettiin epävarmuustekijöiden kombinaatioina.

Toiseksi valintojen tekeminen on vaikeaa, sillä vaihtoehtoja on paljon. Mistä asiantuntija tietää, mitä asiaa tulee priorisoida? Asiantuntijoilla on erilaisia mielipiteitä, yrityksellä on erilaisia tavoitteita ja tekemiseen liittyy rajoitteita kuten aika, ihmiset tai raha. Lisäksi eri skenaarioissa eri toimenpiteet ovat hyviä. Valintojen tekeminen vaatii näin ollen trade-offeja, joissa robusti portfoliomallinnus on hyödyksi. Portfoliomallinnus antaa mahdollisuuden rakentaa suosituksia, jotka ottavat usein ristiriitaisetkin muuttujat huomioon ilman, että pitää tehdä kompromisseja.

Kolmanneksi valintojen pitäisi johtaa konkreettiseen toimintaan. Numeroiden lisäksi ihmisten arvot ja riskinottohalukkuus vaikuttavat päätöksentekoon ja tekemiseen. Luottamus on johdon työkalu ja ohjattu mallinnus on keino rakentaa luottamusta organisaation yksiköiden, työntekijöiden ja sidosryhmien välillä.

Rikkisen mukaan yritysten päätöksenteossa skenaariot ovat hyvin pinnalla ja niitä voidaan tehdä monella eri tapaa. Päätöksenteossa laadullista tietoa kannattaa tukea datalla, jos sitä on, mutta pelkkien numeroiden pohjalta ei kannata johtaa, jos toimintaympäristön muutos on nopeaa.

Markkinointi ja asiakaskohtaaminen digitaalisissa kanavissa – Mitä johdon tulisi ymmärtää kaikesta datasta?

Reetta Peltola, Managing Director, Media dentsu Finlandista

Reetta Peltola, Managing Director, Media dentsu Finlandista

“Digitaalinen vallankumous on jo tapahtunut. Se ei tarkoita, ettei kehitystä tapahdu, mutta maailmassa on käynyt jo perustavanlaatuinen muutos”, totesi Reetta Peltola, Managing Director, Media dentsu Finlandista.

Peltolan mukaan merkittävästi nykymaailmaan ja markkinointiin vaikuttavia tekijöitä, jotka johdon tulee käsittää ja ottaa huomioon ovat:

  1. Kehitystä ja jopa tiedonkulkua ohjaavat valtavat teknologiayritykset (GAFA). GAFA:t, joilla tarkoitetaan neljää suurta teknologia yritystä (Google, Amazon, Facebook ja Apple), laajentavat jatkuvasti vaikutuspiiriään. Nyt jo sosiaalisessa mediassa algoritmit ohjaavat merkittävästi tiedonkulkua. Algoritmit ohjaavat sitä, mitä tietoa kellekin näytetään. Tällä on merkittäviä vaikutuksia, siihen miten yksilö kokoaa käsityksensä ja havaitsee maailmaa.
  2. Olemme jatkuvasti verkossa ja verkkoon liittyy jatkuvasti uusia laitteita. Uudet laitteet ja yhteydet kasvattavat datan määrää.
  3. Verkko-ostaminen oli arkea jo ennen pandemiaa. Peltola kertoi, kuinka Alibaba myi vuonna 2019 yhden “Singles day” -päivän aikana 38,4 miljardin USD arvosta tavaraa. Esimerkillään hän kuvasi, kuinka verkko-ostamisessa liikkuu aivan valtava määrä tuotteita ja siten myös dataa.
  4. Datan ja kulutettavan sisällön määrä kasvaa räjähdysmaisesti. Ihmisten digitaalinen jalanjälki kasvaa aina, mitä enemmän käytämme digitaalisia laitteita. Myös sisällön tuottaminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Erityisesti yrityspuolella nähdään kasvavana haasteena se, kuinka kaiken olemassa olevan sisällön läpi tavoitetaan omat asiakkaat oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Mitä johdon tulisi ainakin ymmärtää? “Markkinointi ei yksin pysty taistelemaan murrosta vastaan, vaan yrityksen selviytymiseen tarvitaan koko liiketoimintajohdon sitoutuminen”, totesi Peltola.

Lisäksi Peltolan mukaan asiakkaiden tunteminen on entistä tärkeämpää, jotta pystytään vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Nykyään mittaaminen on ennennäkemättömän helppoa, mikä mahdollistaa toimenpiteiden todellisen liiketoiminta-arvon mittaamisen reaaliajassa.

Vaikka dataa on ennennäkemätön määrä, on olennaista, että juuri datan pohjalta tehdyt oivallukset ohjaisivat liiketoimintapäätöksiä, ei numerot.

Jos pidit tästä tekstistä ja haluaisit jatkossa vastaavat sisältömme ja tiedon tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, pääset liittymään Boardmanin uutiskirjetilaajaksi täältä.